Теми авторських методичних розробок педагогічних працівників

ТЕМИ

авторських методичних розробок педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів району, які атестуються в 2012-2013 н.р. на присвоєння педагогічного звання «вчитель - методист», «вихователь  - методист», «керівник гуртка - методист», «практичний психолог - методист».

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

№ навч.

закла

ду

Посада

Тема

1.

Ковальчук Оксана Іванівна

71

вихователь

Екологічне виховання. Організація спостережень, дослідницька діяльність

2

Тізиш Олена Анатоліївна

71

вихователь

Комунікативна компетентність. Етикет і культура спілкування.

3.

Галь Алла Павлівна

95

вихователь

Організація роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі

4

Совгуть Вікторія Федорівна

127

логопед

Логопедична допомога дітям спектру аутизму в умовах спеціально-організованого навчання

5

Плинова Олена Геннадіївна

127

вихователь

Формування екологічної компетентності у дошкільників в дошкільному навчальному закладі та дома

6

Кутова Наталія Іванівна

127

вихователь

Формування мовленнєвої компетентності  у дітей старшого дошкільного віку з порушенням мови

7

Ткаченко Валентина Романівна

139

вихователь

Зв'язне мовлення у формуванні мовленнєвої компетентності старших дошкільників з порушенням мови

8

Суховерха Ганна Михайлівна

139

вихователь

Розвиток мовлення дітей засобами театралізованої діяльності

9

Степеніва Катерина Григорівна

156

вихователь

Виховання прихильності до оточуючих у дошкільників

10

Вінник Лариса Григорівна

200

вихователь

Виховання маленького громадянина на основі історико-національних особливостей рідного міста

11

Міщенко Тетяна Сергіївна

200

вихователь

Дидактичні ігри як засіб забезпечення сенсорного виховання дітей раннього віку

12

Воробієвська Світлана Миколаївна

203

вихователь

Дітям про Всесвіт або цікава астрономія

13

Мойсеєнко Тамара Михайлівна

219

дефектолог

Особистісно-орієнтований підхід у практиці роботи з дітьми зі складною структурою дефекту

14

Обухівська Катерина Іванівна

276

вихователь

Виховання позитивного ставлення до природи у дітей дошкільного віку

15

Мукосій Маріоніла Борисівна

276

вихователь

Особливості музично-театралізованої діяльності в практиці сучасного педагога дошкільного навчального закладу

16

Подолянко Олександра Василівна

463

вихователь

Вплив занять з художньої праці на творчий розвиток особистості дошкільника

17

Зражевська Світлана Петрівна

472

вихователь

Ознайомлення дітей дошкільного віку з українським народознавст -

вом

18

Ніжнік Олена Іванівна

532

вихователь

Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами театралізованих ігор

19

Пічкур Інна Іванівна

565

вихователь

Ігрова діяльність як засіб розвитку емоційної сфери дошкільників

20

Соловей Наталія Євгенівна

615

вихователь

Використання елементів ТРВЗ та ейдетики в освітньо-виховній роботі ДНЗ

21

Дикунець Алла Станіславівна

615

вихователь

Виховання екологічної свідомості у дітей дошкільного віку через пошуково-дослідницьку діяльність

22

Олешко Вікторія Вікторівна

615

вихователь

Валеологічне виховання дошкільника – головна складова формування здорового способу життя людини

23

Жлукто Валентина Петрівна

669

вихователь

Екологічне виховання у роботі з дошкільниками

24

П'янкова Світлана Василівна

669

вихователь

Математика для малят – це захопливо, цікаво і легко

25

Онопрієнко Валентина Григорівна

786

вихователь

Формування початкових уявлень про пожежну безпеку дітей дошкільного віку

26

Кузьменко Віра Павлівна

786

вихователь

Виховання почуття відповідальності у дітей старшого дошкільного віку

 

27

Дяченко Ольга Петрівна

789

вихователь

Виховання комунікабельності – запорука розвитку мовлення дітей

28

Захарчук Валентина Василівна

789

вихователь

Розвиток логічного мислення дітей в процесі пізнавальної діяльності

29

Горбачова Наталія Олександрівна

819

вихователь

Ознайомлення з природою як засіб морально-етичного виховання

30

Вільхова Наталія Анатоліївна

НВК «Дові

ра»

вихователь

Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою космосу

31

Скрипченко Ніна Миколаївна

НВК «Дові

ра»

вихователь

Сенсорне виховання дітей раннього віку

32

Чечель Ірина Григорівна

НВК «Дові

ра»

вихователь

Оздоровлення

дитячого організму та зміцнення імунітету засобами кольоротерапії

33

Ігнатенко Павліна Георгіївна

НВК «Сузі

р'я»

вихователь

Вода – сік життя

34

Колесник Емілія Олексіївна

СШДС

«Лісо

ва казка»

вихователь

Формування початкових математичних знань в дошкільному віці

35

Баранська Оксана Іванівна

СШДС

«Лісо

ва казка»

вихователь

Виховання національної свідомості у дітей дошкільного віку через українознавство

36

Артюх Любов Іванівна

СНВК «Лілея»

вихователь

Дитина і природа

37

Друзь Олена Дмитрівна

СНВК «Лілея»

вихователь

Рідну мову вивчаємо, навчитись читати бажаємо

38

Янко Ольга Миколаївна

СНВК «Лілея»

вихователь

Природне довкілля – як один із головних складових створення сприятливого мовного середовища дошкільників

39

Тищенко Ольга Владиславівна

СНВК «Лілея»

Музкерів -

ник

Музично-театралізована казка – як складова частина творчої діяльності в дитячому садку

40

Білоносова О.К.

СЗШ №72

Уч.почат. класів

Розвиток культури українського мовлення на уроках мови учнів 1-4 класів

41

Полукова Н.О.

СЗШ №235

Уч.почат. класів

Виховання позитивної мотивації навчальної діяльності учня при вивченні української мови

42

Загниборода В.В.

КГСМ№1

Уч.почат. класів

Розвиток творчого потенціалу особистості учня на уроках рідної мови та читання засобами інтерактивних технологій

43

Шененко І.В.

КГСМ№1

Уч.почат. класів

Лексична робота як засіб формування і розвитку мовлення учнів початкових класів

44

Кетова О.В.

КГСМ№1

Уч.почат. класів

Застосування мультимедійних технологій для розвитку творчих здібностей учнів початкових класів

45

Дворнік Л.М.

СШ №254

Вихователь повного дня

Формування класного згуртованого та працездатного колективу через призму виховательських заходів

46

Костюк В.А.

СШ №254

Вихователь повного дня

Виховання дружніх відносин в учнівському колективі

47

Дудучава В.Д.

СШ №197

Учитель укр.мови та літ-ри

Диференціація навчально-виховного процесу на уроках української мови та літератури

48

Безрука Л.С.

СЗШ №253

Учитель укр.мови та літ-ри

Розвиток креативного мислення на уроках української мови та літератури

49

Назарова Н.П.

Г-я «Академія»

Учитель укр.мови та літ-ри

Використання інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури

50

Мовчуненко Т.Г.

Г-я «Академія»

Учитель укр.мови та літ-ри

Використання інтерактивних та сучасних інформаційних технологій на уроках української мови та літератури

51

Чумак Н.С.

СШ № 196

Уч.математики

Проектна діяльність як спосіб формування ключових компетенцій та в позаурочний час

52

Цимбалова Н.В.

СЗШ №253

Уч.математики

Застування інтерактивних методів роботи на уроках математики як запорука формування високої пізнавальної активності учнів

53

Теренова О.Г.

СШ №96

 

Уч.математики

Розвиток креативного мислення на уроках математики

54

Самойленко Г.М.

СШ №40

Уч.математики

Інтерактивні форми і методи роботи на уроках математики

55

Павленко С.І.

СШ №185

Уч.історії

Урізноманітнення прийомів на уроках суспільних дисциплін при застосуванні технології діяльнісного  методу

56

Оцун О.І.

СЗШ №215

Уч.історії

Удосконалення змісту громадянського виховання школярів, спрямованого на розвиток українського патріотизму, формування національної свідомості та толерантності на уроках історії та в позаурочний час

57

Штиволока О.І.

СЗШ №288

Уч.історії

Формування громадянських компетенцій учнів шляхом героїко-патріотичного виховання

58

Неменуща О.О.

СНВК «Лілея»

Уч.англ. мови

Впровадження проектної роботи в класно-урочній та позакласній діяльності вчителя

59

Ломаковська Л.М.

СПІ №16

Уч. музики

Взаємодія мистецтв в естетичному вихованні учнів з обмеженими інтелектуальними можливостями

60

Молодід А.Б.

СПІ №16

Уч. труд.навч.

Сучасний урок трудового навчання як основа для розвитку дрібної моторики рук дитини з особливими потребами

61

Щербина Н.І.

СШ №254

Керівник гуртка

Пізнавальна самостійність молодших школярів як основа розвитку їх творчості в художньому ліпленні із солоного тіста

62

Ніколайчук О.О.

СШ №131

Керівник гуртка

Профілактика порушень постави у молодших школярів засобами фізичних вправ

63

Музальов В.О.

Г-я «Академія»

Керівник гуртка

Збереження та популяризація українських хореографічних мистецтв, утвердження культурно-національних духовних цінностей

64

Мельник О.Б.

ЦТДЮ

Керівник гуртка

Специфіка постановчої роботи та формування репертуару танців регіонів України в дитячому самодіяльному хореографічному колективі

65

Репко Н.М.

СШ №96

Практич. психолог

Психологічний супровід обдарованих школярів

66

Овсієнко С.В.

СНВК «Лілея»

Практич. психолог

Психологічний супровід наступності в роботі дошкільної та початкової ланок

67.

Дзівалтовський В.І.

ЦВПСВМ «Десантник»

керівник гуртка

Пам'ятки історії, археології та природи рідного краю. Борщагівка: від хуторищ до сьогодення

68

Бадзюх Т.М.

ЦВПСВМ «Десантник»

керівник гуртка

Розвиток мовлення та формування правильної вимови у дітей. Корекція та профілактика мовних порушень

69.

Мілютіна К.О.

ЦВПСВМ «Десантник»

керівник гуртка

Виховання в гуртківців почуття взаєморозуміння, взаємоповаги та милосердя

Повідомляємо, що рішенням Вченої ради ІППО КУ ім. Б. Грінченка (протокол від 17 січня 2013 № 5) всі методичні матеріали вищезазначених педагогічних працівників району затверджені.