Атестація педпрацівників району

2- 4 березня 2013 року в Святошинському районному управлінні освіти проходила атестація педагогічних працівників освіти дошкільних, середніх загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.  Всього районною атестаційною комісією проатестовано за три дні  340 педагогічних працівників.       Атестації передувала велика клопітка робота педагогічних колективів; педагоги презентували на районних методооб’єднаннях   перед членами методичної ради  свої здобутки, творчі наробки, друковані праці.

Атестація показала рівень кваліфікації вчителів і стимулювала ціленаправлене підвищення їх професійної компетенції, майстерності з метою забезпечення ефективності навчально - виховного процесу

Районна атестаційна комісія, заслухавши представників атестаційні комісії першого рівня, присвоїла вищу кваліфікаційну категорію та педзвання, і підтвердила відповідність раніше присвоєних вищих категорій та педагогічних звань  педагогам, які атестувалися, і відмітила  суттєве зростання наукового і методичного потенціалу освітян.