Аналіз уроку (Для вчителів філологічного циклу)

Дотримуватись принципів навчання:

*Науковість,

*доступність,

*наочність,

*проблемність,

*самостійність і активність учнів,

*систематичність і послідовність,

*врахування індивідуальних особливостей учнів,

*диференціація,

*інтеграція,

*свідомість , стійкість засвоєння знань, умінь та навичок учнів,

*зв’язок навчання з життям,

*єдність освітніх , розвиваючих, виховних функцій навчання

Характеристика  роботи  вчителя :

*роль учителя в організації навчального процесу

*ерудиція, мовлення ,темп ведення уроку

*методична майстерність

*педагогічний такт

*доттримання санітарно-гігієнічних вимог

*результат уроку