Методичні рекомендації для вчителів філологічного циклу

  1. Українська  мова

У 2017 – 2018 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами:

-         У 5-9 класах за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання . –К. Видавничий дім  «Освіта», 2013 ( зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 №804.

-         У 10-11 класах – за навчальними програмами , затвердженими наказом МОН від 28.10.2010 №1021, крім рівня стандарту , рівень стандарту зі змінами , затвердженими наказом Міністерства від 14.07 2016 №826.

2.Українська література

У 2017 – 2018 навчальному році вивчення української літератури в 5-9 класах здійснюватиметься за навчальною програмою : Українська література 5-9 класи . Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. –К: Освіта , 2013 зі змінами , затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.

У 10 – 11 класах  - за навчальними програмами , затвердженими наказом  Міністерства від 28.10.2010 №1021 , крім академічного рівня  та рівня стандарту . Рівень стандарту й академічний  рівні затверджені наказом  МОН від 14.07. 2016  № 826.

3.Зарубіжна література

У 2017 – 2018 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в 5 – 9 класах здійснюватиметься за програмою : Світова література 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . – К: Видавничий дім « Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом  МОН від 07.06.2017 № 804.

У 10 – 11 класах – за програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 28.10.2010 р. №1021,крім рівня стандарту  і академічного рівня , зі змінами  2016 року .

 

4.Російська мова

У 2017 – 2018  навчальному році вчителі – словесники  навчальних

закладів з навчанням мовами національних меншин працюватимуть:

у 5 – 9 класах за Типовими навчальними планами загальноосвітніх     навчальних закладів II ступеня , затвердженими наказом МОН України  від  03. 04. 2012 № 409 ( зі змінами).

У 10 -11 класах  для 10 – 11 класів  за Типовими  навчальними планами  загальноосвітніх навчальних закладів , затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834  ( зі змінами) .