Стан правоосвітньої роботи у навчальних закладах у 2015 – 2016 н.р.

Однією з необхідних умов перетворення України у справжню правову державу є підвищення рівня правової освіти населення, у першу чергу – молоді. Чимало роблять для цього засоби масової інформації, громадські організації, правоохоронні органи. Але найважливіше місце тут займає школа.

Побудова громадянського суспільства в Україні неможлива без реорганізації  системи правової  освіти та правового виховання підростаючого покоління. Пошук шляхів і засобів громадянської освіти та виховання молоді становить нині одну з найактуальніших проблем педагогічної науки та шкільної практики. Успішне вирішення таких проблем вимагає від учителів, організаторів виховного процесу в навчальному закладі високої професійної компетентності, педагогічної та методичної майстерності, знань методологічних засад філософії освіти в Україні, розуміння місії педагога в державотворчих процесах, чітко визначеної правової громадянської позиції.

Система правової освіти  базується на правових актах і документах, таких  як   Конституція України, Конвенція  про  права дитини, Декларація прав дитини, Кодекс про шлюб та сім’ю, Закон України «Про охорону дитинства», Указ Президента  України  «Про  Національну програму правової  освіти  населення», включає  правоосвітню  роботу та  роботу  по попередженню  правопорушень.  Правоосвітня   робота  здійснюється   під час  уроків  та  в  позаурочний  час  і  охоплює   як   учнів, так   і  їхніх батьків, а  також  учителів.

У більшості  загальноосвітніх  навчальних закладах,  Центрі позашкільної роботи “Північне сяйво”, у районній відеотеці створено банк відеозаписів правознавчих  матеріалів для викладання курсів “Правознавство”,  “Права людини”,   “Громадянська  освіта”   в  школі. Створено  постійнодіючі  виставки  літератури  на  правову  тематику  в  шкільних  бібліотеках  та  кабінетах  історії.

В контексті «Правова освіта в урочний час» значно зростає роль правознавства як шкільного предмета. Введення курсу «Основ правознавства»  в 9 класі   свого   часу аргументувалося тим, що саме у віці 14 років   настає   кримінальна   відповідальність за деякі    види   злочинів. На  сьогодні  по  суті – це єдиний предмет інваріантної частини  навчального  плану, під  час  вивчення  якого проводиться  цілісна  робота  з надання правових знань та   формування вмінь аналізувати конкретні життєві ситуації.  Саме  шкільний  курс "Основи правознавства”, в  усіх 10-х класах  -  курс   “Правознавство”  допомагає  учням зрозуміти самих себе і суспільство, в   якому    вони    живуть.          Крім  предметів "Основи правознавства”, “Правознавство”  за  рахунок варіативної  частини  навчального  плану, запроваджуються нові правові дисципліни, зокрема  правознавчі  курси "Людина  та  суспільство”  (11 клас),

- «Правознавство:   окремі    галузі   законодавства  України»  (11 клас,  гімназія  «Апогей»).

-  Курс  “Практичне право”   (8 клас)   викладається   в   СЗШ  №140,   гімназії     «Апогей»,  СЗШ  №253 (10  клас).

-   Курс  громадянської освіти   “Ми – громадяни України”  викладається    в   СЗШ  №50 (10 клас),   № 13 (10 клас),  №140 (9кл.),  №223 (10А клас)№288  (9 клас).

-   Курс    “Вчимося  бути  громадянами”    викладається  у  СЗШ  №№ 50(8 клас),    205(7-8 клас),  230 (8кл.),   гімназії  «Апогей» (7 клас).

-   Курс   “Громадянська   освіта”   викладається   в  СЗШ   № 288   (1-2 клас).

-  «Живемо  за  правилами»   викладається   в   гімназії  «Апогей», (6 клас).

-   «Права  дитини»  викладаються  в гімназії  «Апогей»  (5 клас).

-   «Право і діти»  КГСМ №1 (5кл.)

Базові  школи  з питань  правової  освіти  та виховання – Київська гімназія східних  мов  № 1,   СЗШ   №288.

 

Методичне забезпечення правової освіти та виховання

1. На  допомогу  вчителям   правознавства,  класним керівникам науково-методичний центр управління освіти отримує підписку на  видання,  які використовуються   педагогами   у   навчально-виховному   процесі:

–       часопис “Доба” Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін   “Нова   доба”;

–       часопис  “Права   людини”   Харківської   правозахисної   групи   (м. Харків).

2. Систематично проводяться консультації методиста суспільних дисциплін  науково-методичного   центру  управління  освіти,  голови  районного   методичного об’єднання  вчителів  суспільних  дисциплін   для   вчителів   правознавства.  На  базі   КГСМ  № 1  працює   районна  творча  група   вчителів   «Сучасні  технології  нетрадиційних форм викладання правознавства   освіті».

3. В  усіх закладах  освіти  створені куточки правових знань: «Конституція України», «Твої  права»,  «Загальна  декларація  прав  людини», «Поради на кожен день»,  «Державна  символіка   України»,  «Закон і ти», «Пам’ятай, що ти неповнолітній», «Правова освіта», «Ми – громадяни  України», «За   здоровий    спосіб   життя», «Юридична енциклопедія»  тощо.

4. Підтримуються  творчі  зв’язки  педагогічних  колективів закладів освіти району з працівниками  правоохоронних органів,  з  представниками  Кримінальної  міліції  у  справах  дітей  Святошинського  району,  Управління  у  справах дітей  Святошинського  району,   Соціальною   службою   молоді, відділом  опіки,  відділом  у  справах   сім’ї   та   молоді  при  РДА  Святошинського  району.

5. Діє  правовий  центр  «Дисципліна  і  порядок»  (СЗШ  №13),  правовий кінозал для   старшокласників  (КГСМ №1),  юридична  клініка  для  учнів  7-9 класів  (КГСМ №1),  Координаційна  рада  школи з  профілактики  правопорушень  (СЗШ  № 50,96,253),  правовий клуб «Феміда» (СШ №40),  Центр  правоосвіти  та  правовиховання   (СШ №196), центр правової консультації (СЗШ №297),  гімназія  «Апогей»  впроваджує власний  проект  «Право  і діти», Ради з профілактики правопорушень і здорового способу життя в інших навчальних закладів.

Позаурочна  діяльність

1.  В   усіх загальноосвітніх  навчальних  закладах  району  створені  та  діють органи    учнівського     самоврядування         (щорічно       відбувається  єдиний   день   самоврядування),  на базі Центру позашкільної роботи працює районна асоціація   “Старшокласник”,   молодіжна   асоціація  “Нова  Генерація   Лідерів”.

Серед заходів, що сприяють визначенню рівня знань та вмінь з предмета "Основи правознавства” чільне місце посідають учнівські олімпіади з базових дисциплін  (2013 рік – 129 учнів, 2014 рік -   66 учнів,  2015 рік -  105 учнів)   та конкурси-захисти учнівських робіт (2013 рік – 21 учень, 2014 рік – 32 учень, 2015 рік – 11 учнів). Вони дають можливість учням використовувати свої знання і розуміння правової системи в практичних ситуаціях, розв’язуючи юридичні задачі, сприяють розвитку в учнів навичок критичного мислення, дають можливість аналізувати життєві ситуації з різних точок зору.

 

Щорічно проводяться  тижні  правових  знань, прав  дитини,  День  толерантності,  дні  учнівського  самоврядування  у  всіх  навчальних  закладах  району.

На виконання  розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з проведення у 2015 році Всеукраїнського тижня права» від 26.09.2015  №870-р  управління освіти, молоді та спорту Святошинської  районної в  місті Києві державної  адміністрації  відповідно до Плану  заходів з відзначення Всеукраїнського тижня права в навчальних закладах району  проведено:

 

п/п

 

Назва заходу

Термін виконання,

місце проведення

Відповідальні

за виконання

1

Всеукраїнський  урок  «Права людини» з  нагоди  проголошення  Загальної  декларації  прав  людини

10.12.2015

ЗНЗ району

Керівники

навчальних закладів

2

Бесіди,  лекції  «Живи за правилами», круглі  столи  «Знай та захищай свої права»,    правові конкурси, ігри, вікторини  «Мої  права  та  обов’язки», «У світі  права».

7-11.12.2015

ЗНЗ району

Керівники,

вчителі правознавства

навчальних закладів

 

3

Виставки  літератури  про права людини  та  іншої  літератури  правового  змісту «Вчимося бути громадянами»

7-11.12.2015

ЗНЗ району

Бібліотекарі

навчальних закладів

4

Круглі столи,  дискусії  за  участю представників  правоохоронних  органів,  присвячені  проблематиці прав  людини

7-11.12.2015

ЗНЗ району

Керівники,

вчителі правознавства

навчальних закладів

 

5

Оформлення інформаційного стенду «Людина і закон»

 

7- 11. 12.2015 ВНЗ і СПТУ

Викладачі права

6

Анкетування :  «Порушення прав дитини»

 

7- 11. 12.2015

ЦСПК «Щасливе дитинство»

Педагоги - організатори

7

Проведення урочистих заходів присвячених Дню юриста

 

7- 11. 12.2015 ВНЗ і СПТУ

Викладачі права

8

Круглий стіл присвячений Дню прав людини

 

7- 11. 12.2015 ВНЗ і СПТУ

Викладачі права

9

Конкурс  малюнків «Права дитини»

 

7- 11. 12.2015

Святошинське РУЮ

Вчителі правознавства

навчальних закладів

 

Упродовж тижня права з 07 по 12 грудня 2015 року   проведені  правові уроки, лекції, бесіди, тренінги, класні години тощо  з антикорупційної правової освіти  і методів запобігання корупції   -   вперше.

В  навчальних  закладах  діють Ради  (комісії)  з  профілактики правопорушень  і  здорового  способу  життя.  В  усіх закладах  освіти  району  в  планах    роботи педагогічних   колективів  є  розділ “Правове виховання”, розроблено  план заходів на 2015-2016 навчальний  рік,  спрямований  на  розвиток   правової  освіти   та виховання  учнів;   розроблені   заходи    щодо  попередження  правопорушень  серед   учнівської  молоді  шляхом  своєчасного  виявлення  неблагополучних  сімей,  виявлення  та  постановка  на  облік  дітей,  які  потрапили  в  особливо  складні  умови  життя,  створення  умов  для  зайнятості  школярів  в  позаурочний  час.  Створений банк даних дітей-сиріт та дітей, позбавлений батьківського піклування. Робота педагогів спрямована на виховання правової свідомості, відповідальності,  правової   поведінки,   формування   здорового    способу   життя.

Протягом    навчального   року  проводяться  батьківські збори, тренінги, лекції   на тему «Права дитини», «Діти проти насильства» «Правова відповідальність     неповнолітніх» тощо. У всіх закладах освіти району проводяться правові   лекторії,   години  спілкування,  позаурочні заходи,  конференції  з  правової   тематики   серед   старшокласників, зустрічі з представниками правоохоронних органів  «Як не стати жертвою насилля», «Чи знаєш ти свої права та обов’язки?»

У  навчальних   закладах   району розроблені заходи щодо виконання програми  запобігання  дитячої   бездоглядності   на  2015-2016   навчальний   рік, згідно  з яким  проводиться  профілактична   робота  з учнями   групи    ризику,  здійснюється  суворий  контроль  за відвідуванням  ними    занять, створена  при   директорі  координаційна  рада з профілактики правопорушень,  проводиться  робота  по  запобіганню   пияцтва,  наркоманії,    поширення ВІЛ - інфекції  та   СНІДУ   серед   неповнолітніх, антинікотинова   інформаційно-освітня   робота   тощо. Здійснюється план заходів щодо реалізації Національної  кампанії  «Стоп насильству!»

Колектив вчителів  КГСМ №1 створив інформаційний збірник форм та методів роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, спрямованих на попередження та протидію насильству в сімї. Досвід поширений серед  навчальних закладів району.

Створено дієву систему контролю та аналізу відвідування учнями школи, позашкільних установ. Дані про учнів заносяться в журнал обліку відвідування після кожного уроку. Відвідування учнів аналізується класними керівниками щоденно, директором школи – в кінці кожного місяця.

У виховних планах класних керівників, планах роботи психолога, соціального педагога передбачено використання у правовому вихованні, превентивній роботі комунікаційно-інформаційних технологій.

Класними керівниками закладу спільно з психологом та соціальним педагогом складено психолого-педагогічні характеристики класів, в яких внесено спостереження за дітьми групи ризику, висновки психолога і соціального педагога, зазначені виявлені в учнів психологічні проблеми.

Питання правового виховання і правової освіти виносяться на розгляд педрад, засідання методичних об’єднань класних керівників «Важкі діти і робота з ними», практикум «Складання психолого-педагогічної характеристики на учня з неадекватною поведінкою». На методичних об’єднаннях класних керівників шкільний бібліотекар робить огляд літератури, журналів, газетних статей, в яких висвітлюються відповідні питання. Припинити зростання правопорушень та злочинності серед підлітків – важлива педагогічна проблема, у вирішенні якої допоможе використання наступних форм роботи:

Форми роботи з дітьми, що належать до «групи ризику»:

1. Психолого-соціологічні дослідження умов проживання і спілкування.
2.   Індивідуальна робота з важковиховуваними підлітками

3.  Психодіагностичне вивчення учнів з труднощами в шкільній та соціальній адаптації і своєчасна корекція поведінки.

Адміністрація та педагогічний колектив навчальних закладів  приділяють велику увагу  зв’язкам школи з працівниками  правоохоронних органів,  з  представниками  Кримінальної  міліції  у  справах  дітей  Святошинського  району,  Управління  у  справах дітей  Святошинського  району,   Соціальною   службою   молоді, відділом  опіки,  відділом  у  справах   сім’ї   та   молоді  при  РДА  Святошинського  району.

Аналіз стану правоосвітньої роботи у 2015 у порівнянні з попередніми роками показав  позитивну динаміку та зростання: зросла кількість проведених бесід,  лекцій «У світі  права», круглих столів  «Закон  і  ти»,    правових конкурсів, ігор, вікторин.  Проводяться виставки  літератури  про права людини  та  іншої  літератури  правового  змісту; круглі столи,  дискусії  за  участю представників  правоохоронних  органів,  присвячені  проблематиці  прав  людини.   аналіз стану правоосвітньої роботи у 2015 у порівнянні з попередніми роками показав позитивну динаміку та зростання: зросла кількість проведених бесід,  лекцій «У світі  права», круглих столів  «Закон  і  ти»,    правових конкурсів, ігор, вікторин.  Проводяться виставки  літератури  про права людини  та  іншої  літератури  правового  змісту; круглі столи,  дискусії  за  участю представників  правоохоронних  органів,  присвячені  проблематиці прав  людини.

На виконання Указу Президента України  від 18.10.2001 р.  № 992/2001  «Про національну  програму правової освіти населення», наказу управління освіти   Святошинської   районної    в  місті    Києві  державної    адміністрації         від  16.02.2016   № 65 «Про  проведення  огляду - конкурсу   на  кращу організацію    правової       освіти   та   виховання   у   навчальних   закладах  району у 2015-2016 н.р.»,  з метою активізації діяльності  загальноосвітніх навчальних  закладів  району  з  питань  правоосвітньої   та  правовиховної  роботи з учнівською молоддю   протягом  лютого - березня   2016  року   проведений   огляд-конкурс на  кращу  організацію  правової  освіти та виховання   у   загальноосвітніх    навчальних   закладах   району.

У ІІ (районному) етапі огляду-конкурсу взяли участь та представили районній  конкурсній  комісії   опис системи,   педагогічних   технологій,   моделей  оптимальних   форм і методів правової освіти та правового виховання школярів   такі   загальноосвітні    навчальні   заклади  району:   СШ № 40, 131, 197, гімназія східних мов № 1, ліцей  «Еко» №198,  СЗШ № 50,  230,  235,  253,  297, СПІ  № 15.

( 2014 році- 14 закладів,у минулому році - 10 навчальних закладів взяли участь  у конкурсі).

Огляд-конкурс продемонстрував наявність ефективних систем правоосвітньої  та   правовиховної  роботи у загальноосвітніх навчальних закладах   району,   яка  сприяє   формуванню   правового   світогляду    учнів  та навичок     практичної   реалізації  знань,  поглибленню знань про права та обов’язки   громадянина, формуванню в учнів політичної культури, толерантності,  гуманістичних   ідеалів,  розвитку   критичного  мислення, набуттю досвіду активної  участі  в  дискусіях,  шкільному   самоврядуванні.