Рекомендації щодо проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2016/2017 навчальному році

 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради «Про проведення I (шкільного) та II (районного) етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році», 19 листопада 2016 року в місті Києві відбудеться ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії серед учнів 8-11 класів.

Учням будуть запропоновані наступні завдання:

-         Історичний турнір (дати визначення історичних понять, термінів тощо).

-         Хронологічна задача.

-         Напишіть статтю до історичного довідника …

-         Назвіть головні причини і запишіть основні наслідки вказаних історичних подій.

-         Впізнайте за історичним джерелом подію, коротко розкажіть про неї та визначте її історичне значення.

-         Визначте, хто зображений на світлині, яку роль ці люди відігравали в історії.

-         Аналіз історичного джерела.

-         Уявіть, що ви берете участь у міжнародній конференції … Складіть 10 тез свого виступу, які розкривають сутність питання.

 

Завдання розроблено ІППО за аналогією до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. Для кожного класу завдання охоплюють програмовий матеріал за попередній рік навчання, а також теми, вивчені до дня  проведення ІІ етапу олімпіади. Завдання перевіряють:

1)           визначення історичних понять, термінів, завдання на вміння оперувати новими поняттями та аналізувати й доречно їх вживати;

2)           хронологію історичних подій, явищ та процесів; послідовність та синхронність історичних подій, закономірність та зв’язок між ними; групування фактів за вказаними ознаками;

3)           персоніфікацію історичних подій (характеристика ключових історичних діячів, описання їх діяльності, впізнання за портретами та фотографіями, оцінювання впливу історичного діяча на хід історичних подій);

4)           роботи з історичними джерелами (їх критичним аналізом, дослідженням, припущеннями, конкретизацією подій, опрацювання фрагментів історичних джерел);

5)           творчі види діяльності (вміти переконувати, доводити свою точку зору, аргументувати і опонувати, робити висновки, самостійно шукати відповіді на питання, бачити протиріччя; складати схему, план явища чи події, складати розповідь від імені очевидця чи учасника події);

6)           розв’язок історичних завдань, які потребують пояснень, наведення прикладів і аргументів, завдань на складання есе, історичних портретів, визначення правильності складених документів, уміння відстежувати сучасні політичні та суспільні події в Україні і давати їм  оцінку, проводячи паралелі із минулим тощо.

При підготовці до олімпіади, поряд з опрацюванням питань політичного та соціально-економічного життя, слід звернути увагу на питання історії культури та повсякденності, які передбачені чинними навчальними програмами.

Хронологічні рамки:

Історія України

8  клас 

 

Середньовічна спадщина України. Основні події і постаті. Ранній новий час Особливості ранньомодерної доби в історії України.

Розділ І. Українські землі в ХVІ ст. Політичне становище українські землі у першій половині ХVІ ст.

Соціальній структура суспільства. (магнати, шляхта, духовенство, містяни, селяни). Василь-Костянтин Острозький.Економічне життя села і міста: фільварки, цехи. Торгівля. Сільське та міське самоврядування.

Люблінська унія 1569 р. та її вплив на українські землі. Українське козацтво. Перші Січі. Дмитро Вишневецький. Запорозька Січ – козацька республіка. Реєстрове козацтво. Становлення козацького стану. Козацькі війни кінця ХVІ ст. Повсякденне життя представників основних верст суспільства. Церковне життя. Особливості реформаційних та контрреформаційних рухів в Україні. Православні братства. Культурно-освітнє життя. Острозька академія, братські школи, єзуїтські колегії. Пересопницьке Євангеліє. Книговидання. Іван Федоров. Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво.

Розділ ІІ. Українські землі наприкінці ХVІ – початку ХVІІ ст. Церковні собори в Бересті 1596 р. Розкол православної церкви. Утворення Греко-католицької церкви. Кримське ханство. Внутрішня і зовнішня політика. Походи козаків першої чверті ХVІІ ст. Петро Конашевич-Сагайдачний. Похід на Москву 1618 р.

Військо Запорозьке і Хотинська війна.

Всесвітня історія

8 клас

Середні віки в історії людства.

Розділ І. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин

Розділ ІІ. Високе відродження. Реформація в Західній Європі.

Гуманізм. М. Сервантес, Еразм Роттердамський, Н. Макіавелі,Високе Відродження. Леонардо да Вінчі, Рафаель, Мікеланджело. Північне Відродження. П. Брейгель, А. Дюрер. Зародження культури бароко. Рембрант, Рубенс, Тиціан.

Історія України

9 клас

Розподіл території України між двома імперіями на східну (російську) і західну (австрійську). Україна в умовах загальноєвропейської кризи аграрно-ремісницької цивілізації. Утвердження індустріального суспільства. Українське національне відродження.

Тема1.Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини ХІХ ст.

Тема 2. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ- у першій третині ХІХ ст.

Тема 3. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.

Всесвітня історія

9 клас

Світ наприкінці ХVІІІ- у ХІХ ст. Періодизація нової історії. Загальна характеристика змін у господарюванні, політичному житті, утвердження парламентаризму, розвитку духовної сфери суспільства.

Тема 1. Велика французька революція кінця ХVІІІ ст. Європа в період наполеонівських війн

Тема 2. Європа й Америка в першій половині XIX ст.

Історія України

10 клас

Тема 1. Україна на початку XX ст.

Тема 2.Україна в роки першої світової війни.

Тема 3. Початок Української революції (1917- квітень 1918 р.)

Всесвітня історія

10 клас

Провідні країни світу на початку ХХ ст.: основні тенденції соціально- економічного, політичного розвитку. «Пробудження Азії».

Тема 1. Передумови Першої світової війни. Війна та її наслідки.

Тема 2. Повоєнне облаштування світу. Версальсько - Вашингтонська система договорів.

«14 пунктів» В. Вільсона. Паризька мирна конференція. Версальський договір. Створення Ліги Націй. Мирні договори із союзниками Німеччини.

Вашингтонська конференція. Завершення формування Версальсько-Вашингтонської системи, її переваги та недоліки.

Історія України

11 клас

Тема 1. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.).

Тема 2. Україна в перші повоєнні роки (1945 - початок 50-х рр.)

Тема 3. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації сус­пільства (середина  50-х- середина 60-х рр.).

Всесвітня історія

11 клас

Основні тенденції соціально - економічних та політичних перетворень у другій половині ХХ- початку ХХІ ст. Світові інтеграційні та глобалізаційні процеси.

Тема 1. Друга світова війна. Світ після Другої  світової війни.

Тема № 2 США та Канада у 1945 – на початку  ХХІ ст.

 

Під час виконання завдань учням заборонено користуватися будь-якими джерелами інформації.

Критерії оцінювання наводяться після кожного завдання, що допоможе учням при їх виконанні та членам комісій з перевірки робіт.

Виконання олімпіадних завдань усі райони розпочинають одночасно о 10 годині. Олімпіада триває 3 години. Їй передує проведення інструктажу для учасників.

Після завершення олімпіади голова оргкомітету шифрує роботи.

Перевірку та оцінювання робіт здійснює фахове журі.

 

Голова оргкомітету

ІІІ етапу Всеукраїнської

учнівської олімпіади з історії                                                             О.Ф.Трухан

050-6321670