Рекомендації щодо проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2018/2019 навчальному році

 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради «Про проведення I (шкільного) та II (районного) етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році», 24 листопада 2018 року в місті Києві відбудеться ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії серед учнів 8-11 класів.

Орієнтовні відповіді на завдання ІІ етапу олімпіади будуть надіслані на електронні адреси представників РНМЦ 24 листопада 2018 року о 13 годині.

Учням будуть запропоновані наступні завдання:

-          Завдання. Вирішіть тестові рядки. Визначте зайве у рядку. Поясніть свій вибір

-          Завдання. Історична задача. До різниці дат…

-          Завдання. Визначте авторів (запропоновано світлини) та їх твори.

-          Завдання. Прочитайте фрагменти історичних текстів.

Виконайте завдання запропоновані у таблиці

№з/п

Вкажіть про яку подію йдеться

Вкажіть дату події

Вкажіть історичне значення події

 

 

 

 

-          Завдання. Підготуйте рубрику до історичного словника:

-          Завдання. Відомий український поет ___________ про події _______ століття писав наступне: «…»

1.Яким історичними подіями присвячені ці рядки?

2.Вкажіть дату згаданих подій.

3.Коротко розкажіть про них.

4.Кому присвячений цей твір.

5.Дайте характеристику головному герою цього твору.

Завдання розроблено за аналогією до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. Для кожного класу завдання охоплюють програмовий матеріал за попередній рік навчання, а також теми, вивчені до дня  проведення ІІ етапу олімпіади. Завдання перевіряють:

1) визначення історичних понять, термінів, завдання на вміння оперувати новими поняттями та аналізувати й доречно їх вживати;

2) хронологію історичних подій, явищ та процесів; послідовність та синхронність історичних подій, закономірність та зв’язок між ними; групування фактів за вказаними ознаками;

3) персоніфікацію історичних подій (характеристика ключових історичних діячів, описання їх діяльності, впізнання за портретами та фотографіями, оцінювання впливу історичного діяча на хід історичних подій);

4) роботи з історичними джерелами (їх критичним аналізом, дослідженням, припущеннями, конкретизацією подій, опрацювання фрагментів історичних джерел);

5) творчі види діяльності (вміти переконувати, доводити свою точку зору, аргументувати і опонувати, робити висновки, самостійно шукати відповіді на питання, бачити протиріччя; складати схему, план явища чи події, складати розповідь від імені очевидця чи учасника події);

6) розв’язок історичних завдань, які потребують пояснень, наведення прикладів і аргументів, завдань на складання есе, історичних портретів, визначення правильності складених документів, уміння відстежувати сучасні політичні та суспільні події в Україні і давати їм  оцінку, проводячи паралелі із минулим тощо.

При підготовці до олімпіади, поряд з опрацюванням питань політичного та соціально-економічного життя, слід звернути увагу на питання історії культури та повсякденності, які передбачені чинними навчальними програмами.

Хронологічні рамки:

Історія України 8 клас

Розділ 1. ЗЕМЛІ УКРАЇНИ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (XVI – перша половина XVII ст.)

Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ КОЗАЦТВА (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)

Всесвітня історія 8 клас

Розділ 1. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН

Розділ 2. ВИСОКЕ ВІДРОДЖЕННЯ. РЕФОРМАЦІЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ

Історія України

9 клас

Розділ 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Розділ 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Всесвітня історія 9 клас

Розділ 1. ЄВРОПА В ЧАС ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН

Розділ 2. ЄВРОПА ТА АМЕРИКА В ДОБУ РЕВОЛЮЦІЙ І НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ (1815–1870 рр.) до 1830 року

Історія України

10 клас

Вступ. ПЕРЕДДЕНЬ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Розділ 1. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА

Розділ 2. СОЦІАЛЬНІ Й НАЦІОНАЛЬНІ РЕВОЛЮЦІЇ В ЄВРОПІ. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ, ДО 1919 РОКУ ВКЛЮЧНО. ІСТОРИЧНІ ПЕРСОНАЛІЇ

Всесвітня історія10 клас

Розділ 1. ПЕРЕДУМОВИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ВІЙНА ТА РЕВОЛЮЦІЇ

Розділ 2. ОБЛАШТУВАННЯ ПОВОЄННОГО СВІТУ

Історія України

11 клас

Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 РР.). ІСТОРИЧНІ ПЕРСОНАЛІЇ

Тема 2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 - ПОЧАТОК 50-Х РР.) . ІСТОРИЧНІ ПЕРСОНАЛІЇ

Тема 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУС­ПІЛЬСТВА (СЕРЕДИНА  50-Х РР.). ІСТОРИЧНІ ПЕРСОНАЛІЇ

Всесвітня історія 11 клас

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ- ПОЧАТКУ ХХІ СТ. СВІТОВІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ. ІСТОРИЧНІ ПЕРСОНАЛІЇ

Тема 1. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА. СВІТ ПІСЛЯ ДРУГОЇ  СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ІСТОРИЧНІ ПЕРСОНАЛІЇ

Тема № 2 США ТА КАНАДА У 40-50 РОКИ

 

Під час виконання завдань учням заборонено користуватися будь-якими джерелами інформації.

Критерії оцінювання наводяться після кожного завдання, що допоможе учням при їх виконанні та членам комісій з перевірки робіт.

Виконання олімпіадних завдань усі райони розпочинають одночасно о 10 годині. Олімпіада триває 3 години. Їй передує проведення інструктажу для учасників.

Після завершення олімпіади голова оргкомітету шифрує роботи.

Перевірку та оцінювання робіт фахове журі здійснює у день проведення олімпіади.

 

З повагою, голова оргкомітету

ІІІ етапу Всеукраїнської

учнівської олімпіади з історії                                                             О.Ф.Трухан