Загальні вимоги до оцінювання олімпіадних завдань (прийнято на засіданні методичної ради вчителів географії 22.03.2016)

 

 

Завдання тестового блоку. Кожне тестове питання містить тільки одну правильну відповідь. Тому бал за завдання не нараховуватиметься у випадках, коли:

1. Відповідь буде неправильною або буде відсутня;

2. Відповідь буде обведена олівцем, а не ручкою;

3.На одне запитання дано більше відповідей;                                                     4.Відповідь міститиме будь-які виправлення (у тому числі – коректором). 
Завдання теоретичного блоку
Відповідь на теоретичне питання має:                                                                                          1. Бути структурованою:
2. Відтворювати зміст основного питання;
3. Бути самостійною, відображати власне оціночне ставлення до даного питання через синтез й аналіз набутих географічних знань;
4. Супроводжуватися відповідними термінами, номенклатурою та за бажанням  графічними матеріалами( малюнками, схемами, таблицями, діаграмами);
5. Бути повною і розгорнутою.
При оцінювання роботи на контурній карті необхідно враховувати:

1. Картографічну грамотність

-відповідність завданню;

-точність нанесення географічних об’єктів;

-наявність умовних позначень, прив’язки до місцевості;

-оформлення карти (працюємо чорною ручкою, кордони червоним олівцем,  підписи друкованими буквами)

2.Охайність карти.
Оцінювання задачі практичного блоку повинно містити:

- умову;

- розв’язок;

-відповідь.

 

Зошити для олімпіадних робіт мають бути у клітинку і не більше 12 сторінок;

-         на першій сторінці тільки установлений підпис;

Робота учасника (ці)

II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

учня (ці)     класу СШ (СЗШ) №

Прізвище, ім'я по батькові (родовий відмінок)

-         на третій сторінці зверху установлена таблиця, після якої починається запис виконання роботи

Завдання

Тести

Теорія

Практика

Всього набраних балів

Місце

Кількість набраних балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невірно підписана робота(неправільність підпису,неможливість шифрування) не перевіряється

Зашифровка робіт проводиться перед перевіркою робіт членами оргкомітету під керівництвом голови журі.
Члени журі в роботах виставляють кількість балів за кожне завдання й підраховують загальну кількість балів та записують їх.

Поруч з перевіреним завданням  кожен член журі ставить своє прізвище та підпис;