Звіт про роботу методичних об’єднань вчителів географії, економіки та інформатики у 2015-2016 н.р.

 

У 2015-2016 н.р. методичні об’єднання вчителів географії, економіки та інформатики під керівництвом методиста НМЦ Петренка П. Г. продовжили роботу над втіленням у навчально-виховний процес методичної теми  «Удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників у проекції на особистісно-орієнтоване навчання за новими державними стандартами». Це сприяло удосконаленню змісту навчального процесу та визначенню приорітетних його напрямків.

Методична робота проводилась  шляхом впровадження масових форм її організації, а саме: семінари, семінари-практикуми, творчі групи, школи молодого вчителя та індивідуальних  форм  –  консультації, співбесіди, робота у режимі он-лайн.

Інструктивно-методичні нарадиосновна мета обговорення організації навчально-виховного процесу, планування методичної роботи на навчальний рік та проведення відповідних заходів

 • Ø Інструктивно-методична нарада вчителів географії  та економіки на тему «Оновлений зміст шкільної географічної та економічної освіти в 2015/2016  навчальному році»,  на якій  обговорено основні напрямки

навчально-виховного процесу та планування методичної роботи на навчальний рік.              10.09.2015 р.  СЗШ №206

Інструктивно-методична нарада вчителів інформатики на тему «РЕАЛІЗАЦІЯ  ДЕРЖАВНОГО  СТАНДАРТУ  БАЗОВОЇ  І ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ  НА  ЗАСАДАХ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО,  КОМПЕТЕНТНІСНОГО І ДІЯЛЬНІСНОГО  ПІДХОДІВ ЗАСОБАМИ  ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ  НА  УРОКАХ  ІНФОРМАТИКИ в 2015/2016  навчальному році», на якій  обговорено зміни в навчальних програмах з інформатики та визначено основні напрямки організації навчально-виховного процесу та планування методичної роботи на навчальний рік.   17.09.2015 р.  СЗШ №35

 • Інструктивно-методична нарада вчителів географії на тему «Про

організацію    та проведення ІІ районного етапу олімпіади».

Обговорювалося питання    організації і проведення ІІ районного етапу олімпіади з географії,    оформлення учнівських робіт, розподілені обов’язки між членами оргкомітету та журі.      17.11.2015  КГСМ

Семінари-практикуми – основна мета обговорення  проблемних питань, вирішення практичних ситуацій направлених на цілеспрямоване задоволення  навчально-виховного процесу,  практики  навчання та виховання.

 • Семінар-практикум «Використання ІКТ в процесі викладання шкільного курсу географії»

Ознайомлення з новими методико-дидактичними виданнями та використанням сучасних ІКТ у навчально-виховному процесі та у ході підготовки майбутніх педагогів. Бібліотека Київського міського педагогічного

університету ім. Б. Грінченка 17.10.2015 р.

 

 • Ø Семінар-презентація  картографічної колекції Святошинського р-ну.

Про використання експозиції краєзнавчого музею Святошинського р-ну учителями географії у навчальній, виховній, дослідницькій та краєзнавчій  роботі.                                                        13.10.2015   ЦПР «Північне сяйво»

 • Ø Семінар – практикум «Підведення підсумків ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської  олімпіади та конкурсу-захисту  учнівських робіт МАН з географії.

Проаналізовано  участь навчальних закладів в організації та проведенні олімпіади, роботи журі. Виявлено характерні помилки при

виконанні робіт та їх перевірці.                          21.01.2016 р.  ліцей №198 «Еко»

 

 • Ø Семінар-практикум "Інформаційні технології для освітян".

Було висвітлено наступні теми:  - Розвиток сучасної освіти.

- 12 ІТ технологій для допомоги  вчителю.

- Створення онлайн курсу від нуля і до першого слухача .

- Офіс 365,  особливості  використання.

17 квітня 2016 р. Інститут  комп'ютерних технологій Університету "Україна"

Методична  радаце висококваліфіковані фахівці, призвані  забезпечити  ефективне управління системою методичної роботи учителів,  науковий, аналітичний  і прогнозуючий  центр.

 • Засідання методичної ради «Організація та проведення атестації учителів у 2015-2016 н. р.» 04.11.2015р. СЗШ №206, 05.11.2015 СЗШ №35
 • Засідання методичної ради «Обговорення та затвердження творчих      звітів учителів які атестуються» 21.03.2016 р. СЗШ №206

22.03.2016 р. СЗШ №35

 • Засідання методичної ради «Обговорення  та затвердження

основних критеріїв для оцінювання олімпіадних робіт»

З метою отримання більш конкретних , науково - обґрунтованих відповідей при виконанні олімпіадних завдань та науково-дослідницьких робіт МАН,  члени методичної ради обговорили та прийняли до відома основні критерії  оцінювання, які розроблені творчою групою під керівництвом  учителя географії СЗШ№223 Ковальової В.М.

22.03.2016 СЗШ №223

 • Школа молодого учителя - мета надання молодими спеціалістам необхідних практичних та організаційних навиків, озброєння їх ефективними прийомами  і методами та вибору оптимальних засобів навчання, ознайомлення з досвідом старших колег.
 • Школа молодого учителя

Розглянуте  питання щодо ведення шкільної документації

10 листопада 2015 р.

 • Школа молодого учителя Технологія підготовки до уроку і науково-методичне забезпечення  навчально-виховного процесу.                 18 лютого  2016  гімназія №287

 

 

Майстер-клас - основана мета це обмін  досвідом навчання і виховання, демонстрація  конкретних  методичних прийомів  чи  методик  викладання.

презентація   учителем своїх  знань і умінь.

 • Майстер-клас з інформатики для вчителів, які викладають

у початковій школі: Висловлювання. Логічне слідування».

З метою надання практичної допомоги учителям початкової школи, які викладають курс інформатики, учителі інформатики середньої та старшої школи поділились своїм досвідом, методичними наробками.

23.02.2016 р.СШ №131

 

 • Майстер-клас

« Програма Scrach та інші методико-дидактичні матеріали для навчання дітей у початковій школі».

З метою продовження удосконалення  знань учителів початкової школи, які викладають курс інформатики, та,  враховуючи їх побажання проведено  майстер-клас щодо використання програми  Scrach.

14.04.2016 р. СШ №76 ім. О.Гончара

 

Засідання творчої групи учителів географії – основне завдання це  вивчення досягнень науки і впровадження їх у практику, розроблення певних рекомендацій, пошук ефективних шляхів застосування результатів передового досвіду, організації певних методичних заходів.

 • Ø Жовтень 2015 р

- Розробка контрольних завдань для учасників районного конкурсу- захисту науково-дослідницьких робіт.

 • Ø Лютий - березень 2016р.

-       Визначення та опрацювання основних критеріїв для оцінювання олімпіадних завдань та науково-дослідницьких робіт районного конкурсу - захисту.

Завдання і проблеми, які потребують спільного вирішення:

-         Оновлення та поповнення матеріально-дидактичної бази кабінетів географії багатьох шкіл району .

-         Створення кабінетів інформатики для учнів початкової школи.

-         Запровадження систематичних зустрічей з науковцями та представниками вищих навчальних закладів міста Києва з метою підвищення освітньо-наукового та кваліфікаційного рівня вчителів шкіл району, сприяння їхньому професійному росту.

-         Організація цілеспрямованої спільної роботи МО і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з географії, економіки та інформатики.

-         Робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, самореалізації творчої особистості.

-   Удосконалення форм роботи зі здібними та обдарованими учнями,

залучаючи до співпраці з МАН більше старшокласників. Приділяти

особливу увагу творчості учнів.

-         Формування національної свідомості учнів, виховання  поваги до спадщини рідного краю на основі краєзнавчого підходу, усвідомлення цілісного образу свого рідного краю.

-         З метою урізноманітнення форм роботи з учителями, які атестуються, запровадити нові форми творчих звітів, а саме: аукціони педагогічних ідей,  створення предметних тематичних ігр тощо.