Нормативні документи для атестації шкільних бібліотекарів

 

-  Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про     бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України від 14 травня 1999 року № 139 ( зі змінами і доповненнями).

-  Лист Міністерства освіти і науки України «Методичні рекомендації з   питань формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів» від 19 червня 2001 року № 1/9-234.

-  Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо порядку оплати праці бібліотечних працівників» від 29 серпня 2006 року № 1/9-549.

-  Положення  «Про атестацію бібліотекарів» розроблене згідно з наказом Міністерства культури від 19 квітня № 204.

-  Наказ Міністерства культури і туризму України «Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» від 16 липня 2007 року №44 ( із змінами та доповненнями).

 

Мета атестації

-         сприяти активізації творчої професійної діяльності;

-         підвищувати рівень кваліфікації;

-         сприяти диференціації оплати праці відповідно до якості та результатів роботи.

 

Завдання методичного супроводу атестації шкільних бібліотекарів

-         узагальнювати результати діяльності бібліотекарів та сприяти об’єктивності експертних оцінок;

-         сприяти цілеспрямованому неперервному підвищенню професійного рівня;

-         здійснювати постійне забезпечення соціального захисту компетентної бібліотечної праці.

 

Головним завданням атестації має бути не контроль, а виявлення резервів для підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів.

 

Ефективність атестації шкільних бібліотекарів та її результативність значною мірою залежить від чітко визначеної мети, скоординованих дій:

. дотримання наказу Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України» від 14 травня 1999 року №139 (зі змінами і доповненнями);

. стимулювання цілеспрямованого неперервного підвищення рівня професійної компетентності бібліотекарів, зростання їхньої професійної майстерності, розвиток творчої ініціативи, підвищення престижу й забезпечення авторитету, ефективності бібліотечної роботи.

 

Кваліфікаційні вимоги до посад бібліотекарів навчальних закладів

Назва посади

Освіта

Вимоги до стажу роботи

Підвищення кваліфікації

Провідний бібліотекар

(9-12-й тарифні розряди)

повна бібліотечна (інститут чи університет), повна педагогічна освіта (інститут чи університет)

 

На посаді бібліотекаря І категорії не менш ніж:

9-й розряд - 1рік( І кат., 8р.);

10-й розряд -1-3 роки (І кат., 9р.);

11-й розряд -2-5 років (І кат., 10 р.);

12-й розряд – 5 років (І кат., 11 р.)

Курси 1 раз на 5 років

Базова бібліотечна (училище культури)

На посаді бібліотекаря І категорії не менш ніж:

9- розряд – 2-5 років (І кат., 8-9 р.);

10- розряд - 4-5 років (І кат., 9-10 р.);

11-й розряд – 5років (І кат., 10 р.)

Курси 1 раз на 5 років

Бібліотекар І категорії

(8-11-й тарифні розряди)

Повна бібліотечна (інститут чи університет), повна педагогічна (інститут чи університет)

На посаді бібліотекаря ІІ категорії не менш ніж:

8-й розряд -1-5 років (ІІ кат.,8р.);

9-й розряд – 1-5 років (ІІ кат., 8-9 р.);

10- розряд - 2-5 років (ІІ кат., 9-10 р.);

11-й розряд – 5років (ІІ кат., 10 р.)

Курси 1 раз на 5 років

Базова бібліотечна (училище культури) повна педагогічна (інститут чи університет), базова педагогічна (педучилище)

На посаді бібліотекаря ІІ категорії не менш ніж:

8-й розряд -1-5 років (ІІ кат.,8р.);

9-й розряд – 1-5 років (ІІ кат., 8-9 р.);

10- розряд - 2-5 років (ІІ кат., 10 р.);

11-й розряд – 5років (ІІ кат., 10 р.)

Курси 1 раз на 5 років

Бібліотекар ІІ категорії

(8-10-й тарифні розряди)

Повна бібліотечна (інститут чи університет)

Без вимог до стажу роботи:

8-й розряд – без вимог до стажу роботи;

9-й розряд – без вимог до стажу роботи.

Курси 1 раз на 5 років

Повна педагогічна (інститут чи університет), базова бібліотечна (училище культури), базова педагогічна (педучилище)

На посаді бібліотекаря  не менш ніж:

8-й розряд – без вимог до стажу роботи;

9-й розряд – 1-3 роки (бібліотекар, 8 р.);

10- розряд - 4-5 років (бібліотекар, 9 р.)

Курси 1 раз на 5 років

Бібліотекар

(8-9-й тарифні розряди)

Базова бібліотечна (училище культури), базова педагогічна (педучилище)

8-й розряд – без вимог до стажу роботи;

9-й розряд – на посаді бібліотекаря  не менш ніж 4-5 років

Курси 1 раз на 5 років

Вища освіта інша, базова освіта інша, без базової освіти

8-й розряд – без вимог до стажу роботи;

 

9-й розряд – на посаді бібліотекаря  не менш ніж 5 років

Курси 1 раз на 5 років

Відповідно до Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, бібліотека загальноосвітнього навчального закладу є обов’язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно - просвітницьке забезпечення навчально-виховного  процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Цей підрозділ організовує свою діяльність спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором закладу.

Загальне керівництво, створення необхідних умов для здійснення якісної та ефективної роботи, контроль за діяльністю бібліотеки, прийняття на роботу бібліотечних працівників здійснює директор навчального закладу.

За організацією роботи бібліотеки несе відповідальність завідувач бібліотеки (бібліотекар), який безпосередньо підпорядковується директору навчального закладу, є членом педагогічного колективу і належить до складу педагогічної ради закладу.

Бібліотечні працівники повинні мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту.

Відповідно до зазначених у Положенні вимог до роботи шкільних бібліотек бібліотечні працівники повинні постійно підвищувати свій професійний рівень (самоосвіта та  курси підвищення кваліфікації) та  проходити атестацію 1 раз на 5 років.

Атестація бібліотечних працівників здійснюється відповідно до  Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 року №44.

Атестація бібліотекаря може здійснюватися протягом календарного року. Проте перед атестацією працівник обов’язково повинен пройти навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Строки проведення атестації, перелік орієнтовних питань, що виносяться на атестацію, дата засідання атестаційної комісії затверджуються наказом директора навчального закладу та доводяться до відома бібліотекаря не пізніше ніж за один місяць до її початку.