АНАЛІЗ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №199 розташований за адресою: м.Київ, Пр. Леся Курбаса, 4а.

ДНЗ у своєму складі має 12 вікових груп, всі групи укомплектовані. Упродовж навчального року працювало:

3 групи I молодшої групи,

2 групи II молодшої групи,

2 групи середні,

3 групи старші,

2 групи короткотривалого перебування дітей.

Для забезпечення успішного виконання завдань освітнього процесу в дошкільному закладі функціонують:

музична зала;

спортивна зала;

кабінет практичного психолога.

Створюючи умови для оптимального розвитку дітей в дошкільному закладі, упродовж навчального року колектив дошкільного закладу спільно з батьками цілеспрямовано працював над збагаченням та оновленням розвивального середовища в кожній  віковій групі.

За штатним розписом у дошкільному закладі працює 55 осіб.

З них 24 педагогічного персоналу , та 31 – технічного персоналу.

Станом на 31.05.2017 р. в дошкільному закладі наявна вакансія  вихователя .

Аналіз  рівня освіти педагогічних працівників :

вища дошкільна освіта – 10 педагогів

вища педагогічна освіта – 3педагога

неповна вища педагогічна освіта фахова -11 педагогів

навчаються в вищих педагогічних навчальних закладах – 2 педагога

За 2016 навчальний рік при  КМПУ імені Б.Д.Грінченка Інституту післядипломної педагогічної освіти підвищили фаховумайстерність 6 педагогів; було проатестовано6 педагогів ,зних встановлено:

кваліфікаційну категорію “спеціаліст II категорії” – Довга О.М.

кваліфікаційну категорію “спеціалістII категорії "- Федченко Н.І.

кваліфікаційну категорію “спеціалістI категорії "- Болдарєва І.С.

відповідає займаній посаді - вихователь Тавлуй І.В.

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії" та педагогічному званню "вихователь - методист" - Розуменко Л.І

відповідає раніше присвоєному педагогічному званню "вихователь - методист" - Савчук С.С.

Так, за рівнем кваліфікації у дошкільному навчально­му закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії та педагогічні звання:

“спеціаліст” -13 педагогів;

“спеціаліст II категорії” -2 педагога;

“спеціаліст І категорії” - 5 педагога;

“спеціаліст вищої категорії” -3 педагога;

“Вихователь-методист” - 1 педагога;

Педагоги дошкільного закладу були активними учасниками районної методичної роботи, особливо вихователі  які беруть участь у експериментальній діяльності психолого-педагогічному проектуванні «Радість Розвитку».

На базі дошкільного навчального закладу було проведено методичне об’єднання для слухачів курсів підвищення кваліфікації Київського університету ім. Бориса Грінченка Інститут післядипломної педагогічної освіти. Вихователь Свідерська Н.І. провела відкритий показ заняття «Кольорові хмаринки ».  В жовтні практичний психолог Болдарєва І.С. провела семінар практикум для психологів району на тему «Особливості розвитку дитини від раннього до старшого дошкільного  віку. Також у листопаді в дошкільному закладі відбулося секційне засідання для інструкторів з фізичного виховання  на тему «Інноваційні оздоровчі технології».

Педагогічний колектив у минулому навчальному році працював активно,       з творчим натхненням   виконував поставлені завдання відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Адміністрація дошкільного закладу  продовжує роботу над створенням методичного простору. Методична робота, а саме: консультації, семінари, ділові ігри, колективні перегляди, сприяли розвитку творчості, ініціативи, та були спрямовані на підвищення якості  освітнього процесу.

Але, були з'ясовані наступні   недоліки  :

­  низький рівень особистої участі деяких педагогів у проведенні методичних заходів;

­  недостатній рівень самоосвіти окремих педагогів;

­   недостатній рівень інноваційної компетентності педагогів;

недостатньо уваги приділяється системному підходу до планування розвитку мовлення дітей, активізації мовленнєвої діяльності дошкільників для формування елементарних норм їх життєвої компетентності, не приділяється достатня увага індивідуальній роботі з дітьми в другу половину дня

Аналіз оцінювання педагогічного колективу показав, що пріоритетним завданням продовжує бути підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників за рахунок підвищення кваліфікації за підсумками атестації педагогів, здобуття другої вищої освіти за фахом, робота з молодими спеціалістами та підвищення результативності самоосвіти.

 

Організація діяльності дошкільного навчального закладу в 2016-2017 навчальному році здійснювалась відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій  Міністерства освіти і науки України, для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу педагоги керуватись переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році.

Для якісної реалізації головних завдань, удосконалення форм, змісту та методів роботи щодо розвитку творчої, гармонійно-розвиненої особистості дитини, орієнтуючись на концептуальні положення Базового компоненту дошкільної освіти в дошкільному закладі  у 2016-2017н.р. було заплановано та проведено тематичний аналіз організації освітнього процесу:

Аналіз готовності груп до нового навчального року

Стан ведення ділової документації вихователів, практичного психолога, музичного керівника. вихователя з фізичної культури.

Аналіз роботи з трудового виховання в умовах дошкільного навчального закладу

Аналіз інформативності куточків для батьків.

Аналіз роботи педагогічного колективу з профілактики травматизму

Аналіз дитячих робіт з зображувальної діяльності

Медико – педагогічний контроль за проведенням ранкової гімнастики і занять з фізкультури

Аналіз роботи з вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду в дошкільному навчальному закладі

Аналіз організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку.

Зміст та матеріали даних вивчень узагальнені в довідках із зазначенням термінів.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2016-2017 навчальний рік, враховуючи досягнення

і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, методичні

рекомендації ІППО з метою усунення недоліків, підвищення ефективності роботи, методична робота в закладі була спрямована у відповідності до домінуючих напрямків роботи з педагогами на розв’язання пріоритетних напрямків роботи  педагогічного колективу закладу на 2016-2017 навчальний рік:

1.Вдосконалити роботу по фізичному вихованню дітей, зміцненню їх здоров’я,  шляхом підвищення ефективності фізкультурно – оздоровчих заходів.

2.Продовжувати роботу над розвитком мовленнєвої активності дошкільників, приділяючи особливу увагу розвитку зв’язного мовлення.

3.Організація трудової діяльності дітей  дошкільного віку.

Аналізуючи діяльність дошкільного закладу щодо вирішення річних завдань

педагогічний колектив поглиблено працював над проблемою фізичного розвитку,мовленєвого розвитку, та організації трудового виховання дошкільників.Спрямовувалась робота педагогічного колективу  на співпрацю з початковою освітою в контексті наступності дошкільної та початкової освіти. Продовжувалась робота над розвитком партнерських відносин між родинами та дошкільним закладом.

Актуальним питанням для роботи педагогічного колективу було обране завдання  розвитку мовленнєвої активності дошкільників, звертаючи особливу увагу зв’язному мовленню.

В ДНЗ створені умови для мовленнєвого розвитку дошкільників. В методичному кабінеті оформлені методичні рекомендації для педагогів щодо удосконалення володіння рідною   мовою: «Мовленнєва компетентність педагогів», «Недоліки та типові мовленнєві помилки»; підібраний матеріал для роботи з батьками «Активізуємо родину заради мовлення дитини », оформлена картотека статей, методичних посібників з теми. Для роботи з дітьми оформлені методичні поради: «Формуємо мовленнєву компетентність дошкільників», що є сприятливими умовами для самоосвіти педагогів.

В кожній віковій групі створена  база щодо оснащення педагогічного процесу та розвивального середовища.

Для вирішення цього завдання вихователями закладу було підібрано та систематизовано матеріал логопедичного напрямку для виявлення мовленєвихнедоліків у дітей дошкільного віку, підібрана методична та дитяча література. Щоб краще визначити стан роботи зі зв’язногомовлення було проведено тематичне вивчення  з дітьми старших груп. Результати перевірки були опрацьовані та доведені до відома педагогічного колективу під час педагогічної ради.Згідно з планом роботи проводяться тематичні заняття, свята, розваги, тощо.

Аналіз вивчення освітньо-виховного процесу засвідчив й  те, що необхідно змінити підходи педагогів до організації навчально – виховної діяльності. Виходячи з вище зазначеного можна говорити про актуальність проблеми розвитку мовлення, яка недостатньо вивчена педагогічним колективом.

Протягом декількох років поспіль  колектив ДНЗ №199 продовжує безперервну роботу зі зміцнення фізичного і психічного здоров’я, формування ціннісного ставлення дитини до свого здоров’я, інтересу до здорового способу життя. Чітко розподілені обов’язки між завідувачем, старшою медичною сестрою, вихователем-методистом щодо контролю за фізичним розвитком дітей.

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.

Дітей оточують кваліфіковані педагоги, інструктор по фізичному вихованню, практичний психолог, медичний працівник, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування,  здійснюють контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я, вирішують питання щодо системи заходів по оздоровленню дошкільників.

Протягом останніх років, водночас з обов’язковими формами роботи у щоденному житті, ДНЗ використовує різноманітні оздоровчі технології: пальчикову гімнастику, дихальну гімнастику, гімнастику для очей, психогімнастику, фітболгімнастику, корекційну гімнастику та профілактика плоскостопості та сколіозу (елементи стретчингу).

Аналізуючи рівень захворюваності дітей протягом останніх років, колектив ДНЗ прийшов висновку, що оздоровчі заходи сприяють зменшенню захворюваності, зміцненню здоров’я та є запорукою гармонійного фізичного і психічного здоров’я.

Охорона та зміцнення здоров’я дітей, формування звички до здорового способу життя залишаються актуальними та першочерговими завданнями дошкільного закладу.

Методична робота та робота методичного кабінету проводилась таким чином, щоб сформувати професійну компетенцію, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів.

Аналізуючи результати фізкультурно-оздоровчої роботи можна зробити висновок, що систематична робота з охорони життя та здоров’я дітей, шляхом збагачення спектру оздоровчих заходів та підвищенню рухової активності дітей була ефективною. Збільшиласькількістьдітей, які стали уважноставитись до свогоздоров’я, займаютьсяфізкультурою і спортом. В ДНЗ створеніналежніумови для фізичноговихованнядошкільників.

Під час вивченняорганізаціїтрудовоїдіяльності старших дошкільників,

з'ясувалося, що при організації праці дітей, вихователі дотримували санітарно-гігієнічних вимог:під час виконання трудових дій дітей забезпечено лівостороннє природне освітлення; дитячі меблі (столи, стільці) відповідають віку дітей, промарковані;у групах створено умови для організації всіх видів трудової діяльності дітей;оформлено куточки художньої праці з достатньою кількістю обладнання для шиття й роботи з природним матеріалом, кольоровий папір, клей, олівці, фарби, лінійки;у куточках господарсько-побутової праці є все необхідне для трудової діяльності: ганчірки, щітки, совки, набори для маленької господарки;у куточках праці в природі є лійки, зрихлювачі, відерця тощо;розташування матеріалів зручне для користування.

Особливемісце в організаціїдитячоїпрацівихователівідводятьгруповим, індивідуальним і колективним формам роботи.

Можна зробити висновок про те, що в ДНЗ в цілому створено належні умови для трудового виховання дітей. Водночас з позитивними моментами було виявлено ряд недоліків, на які було надано рекомендації з вказаним терміном їх виконання.

В дошкільномузакладістворенівсіумови для організації та проведення свят та виховнихзаходів: в наявностіпросториймузичний зал, з набором необхідногомузичногообладнання: фортепіано, музичний центр, мікрофони, акустична система, мультимедійний проектор тощо. Організаціядитячого свята розробляєтьсявідповідно теми та пори року за затвердженимсценарієм на кожнувіковугрупу. Для ефективноїорганізаціїдитячих свят, практичноїреалізації форм та методіворганізаціїдозвілля в закладі: враховуютьсявікові та психологічніособливостідітейрізнихвіковихкатегорій; яскраве і змістовнеоформленнясвятковоїзали; використаннясвятковихкостюмів та елементів для театралізації та рольовихепізодів; цікавиймузичнийматеріал, з використанняммінусовок та аудиозаписів; ігровийматеріал разом з методичнимінструментарієм (ігровийреквізит, атрибутика, призитощо).  В наявностікімната для зберіганнядитячих та дорослихкостюмів, декорацій та атрибутів до свят, яківиготовляються за допомогоюбатьків. Руками педагогів та кастелянивиготовленітеатральні шапочки казковихгероїв, ляльки для пальчикового та лялькового театру.

Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти наш колектив здійснює тісну співпрацю педагогів,школи та батьків майбутніх першокласників. Щорокувідбувається засідання «Круглого столу» вихователі ДНЗ, вчителі початкової школи, батьки, практичний психолог та медична сестра які знайомлять присутніх із особливостями діагностики готовності дітей до школи , шляхом підготовки до школи.  На високому рівні психолог Болдарєва І.С. провела семінар – практикум « Підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі», де були запрошені завуч, вчителі початкових класів ЗНЗ №83. Обговоренню підлягали питання проблеми наступності, психологічної готовності дітей, батьків до навчання в школі.

Був проведений  моніторинг вивчення стану сформованості у дітей п’ятирічного віку готовності до навчання в школі. Вихователі групи разом з практичним психологом спрямовують зусилля на формування у дошкільників шкільної зрілості під час проведення розвиваючих занять, тренінгів, ігор. Практичне вивчення психологічної готовності дитини  психологом Болдарєвой  І.С. проводиться за допомогою комплексу діагностичних методик. Результати діагностування аналізуються у таблиці, що дає можливість подальшої поглибленої роботи з дітьми.

Результати вивчення показали що  поряд з позитивним досвідом роботи

педагогів було виявлено і певні недоліки насамперед у плануванні освітньо-виховної роботи, а саме: мало планується комплексних  мовленнєвих занять, на формування граматичної будови мови, навчання грамоти, підготовки руки дитини до письма. Вихователі групи недостатньо уваги приділяють плануванню індивідуальної роботи з дітьми.

Активну участь у заходах приймали наші випускники, школярі: знайомили дошкільників з музичними інструментами, різними видами танцю.

Тому можна зробити висновок що протягом багатьох років тісна співпраця зі школою, з кожним роком покращується, та вдосконалюється.

Педагогами дошкільного закладу систематично ведеться робота з батьками: батьківські збори, консультації, готуються наочно-інформаційні повідомлення на теми,  найбільш актуальні для певної вікової групи.  На високому рівні пройшла батьківська конференція, звіт керівника, досить плідно працював батьківський комітет дошкільного закладу, приймаючи участь в навчально-виховному процесі та зміцненні матеріальної бази ДНЗ.

Надзвичайновагомими та актуальними є питанняпедагогічноїпросвітибатьків. З 2013року дошкільний заклад працює за  освітньо- розвиваючою технологією «Радість розвитку». Впроваджуючи  технологію в практику роботи з дітьми педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно-динамічні заняття в залежності від обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Під час таких занять діти розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлюють свої судження.

Про ефективність роботи свідчить проведений моніторинг практичним психологом та  анкетування  педагогів, що дозволило визначити професійний рівень і педагогічну позицію, зацікавленість і особисте ставлення кожного вихователя і колективу в цілому до проблем та перспективи розвитку ДНЗ в даному режимі.

За результатами діагностування встановлено, що діти швидше та краще сприймають інформацію з використанням освітньої технологій, а ніж традиційно.

Протягом 2016-2017 навчального року було проведено комплексне вивчення стану навчально - виховного процесу в молодшій групі №2 (вихователі Ліва Г.А., Севрук Т.В.) (рекомендовано: вихователям посилено працювати над мовленнєвим розвитком вихованців; над фізичним вихованням, а саме оздоровлення малят).

На належному рівні проводиться робота щодо дотримання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах.

Протягом першого та другого кварталу в закладі здійснювався систематичний контроль за організацією харчування, виконанням норм, за регулюванням вартості харчування протягом місяця, за дотриманням режиму харчування груп, організацією роботи харчоблоку, роботою педагогічного колективу по дотриманню вимог щодо організації харчування різних вікових груп за повнотою виконання заявок, за веденням належної документації з харчування. За результатами контролю, вживались оперативні заходи для усунення недоліків. Як показують розрахунки, в цілому по закладу виконання норм за перший квартал 2016 року складає 96 %, за другий квартал 97%.

Аналіз заявок на постачання закладу продуктами показав, що заявки подаються вчасно, набір продуктів відповідає вимогам Інструкції. Продукти постачались якісні, з відповідним терміном реалізаці.  Зберігаються продукти у коморі та овочесховищі згідно вимог. Товарне сусідство дотримується. Для збереження та видачі сипучих продуктів є достатня кількість відповідної тари як у коморі так і на харчоблоці. Овочі зберігаються в овочесховищі, вчасно перебираються, гниль видаляється.

Неодноразові перевірки якості приготування страв показали, що кухарями дотримується технологія приготування, об'єм порцій відповідає меню-розкладці, якість готової страви хороша. Харчові відходи після прийому їжі не перевищують допустимі норми. Добові проби відбираються та зберігаються згідно вимог. Проби на калорійність страв, які відбирала санепідемстанція, відповідають нормативам. Приміщення харчоблоку, комори, утримуються в належному санітарному стані. Харчування дітей у групах організовано з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідуючій, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Отже можна зробити висновок, що для реалізації завдань із зміцнення фізичного і психічного здоров’я, в ДНЗ створені всі необхідні умови.

Виходячи з вище зазначеного можна говорити про актуальність проблеми формування ціннісного ставлення дитини до свого здоров’я, інтересу до здорового способу життя, яка недостатньо вивчена педагогічним колективом.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров'я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер.

В оздоровчий період в ДНЗ були проведені оздоровчі заходи, які полягали в забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі, а також у проведенні С-вітамінізації. Організаційно-педагогічна робота з дітьми проводилась згідно розкладу занять та орієнтовного тематичного планування. Було збільшено  кількість  екскурсій в природу в порівнянні з навчальним роком, систематично проводятьсяся розваги на свіжому повітрі.

На сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем, але колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2016-2017 навчальному році, враховуючи досягнення та недоліки, педагогічний колектив визначає такі завдання на 2017-2018 навчальний рік:

  1. Продовжувати роботу щодо впровадження здоров’язбережувальних технологій засобами валеологічного виховання.
  2. Удосконалювати роботу над розвитком мовленнєвої активності дошкільників, приділяючи особливу увагу словниковій роботі з дітьми.
  3. Патріотичне  виховання дітей засобами народознавства.