Методичні рекомендації щодо запобігання т а протидії насиллю

https://drive.google.com/open?id=1LrdImRGysgPRA4V2-4bnYhwNLsvbn48Z