Text Size

Додатки до колективного договору

Додаток № 1

до Угоди

Тривалість  основної  відпустки працівників навчальних  закладів та  установ  освіти

 

посада

тривалість щорічної  основної  відпустки, календарних  днів

І. Дитячі  ясла -  садки, дитячі  садки ( у  тому  числі інтернатного  типу) дитячі ясла

1.

Завідувач ,  вихователь - методист , вихователь , інструктор з  фізкультури, музичний  керівник . практичний  психолог, соціальний  педагог

42

2.

вчитель - дифектолог , учитель -  логопед

56

ІІ .

1. Дошкільні  заклади компенсуючого типу , якщо  вони  обслуговують групи , в яких не  менш 50 % дітей , які  потребують корекції фізичного і  психічного  розвитку, або якщо в  цих закладах  укомплектовано не  менш як 50 %  таких  груп.

2. Відпустка  зазначеної  тривалостьі надається вихователям , які  працюють повний  робочий  день з  групами  дітей ,  які  потребують корекції фізичного і  психічного розвитку , у  дошкільних закладах , зазначених у п. 1.  цього  розділу

1.

директор

56

2.

завідувач

56

3.

заступник  директора  з  навчально - виховної ( виховної) роботи

56

4.

вихователь

56

5.

старший  вихователь

56

6.

вихователь -  методист

56

7.

вчителі ( всіх  спеціальностей)

56

8.

інструктор слухового  кабінету

56

9.

інстуктор  з  фізкультури

56

10.

Керівник  гуртка , студії , секції, інших  форм  гурткової  роботи

56

11.

музичний  керівник

56

12.

практичний  психолог

56

13.

соціальний  педагог

56

ІІІ.  Позашкільні  навчальні  заклади (  щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається  працівникам , на  яких  поширюються умови оплати  праці працівників навчальних  закладів  та  установ освіти )

1.

директор

 

2.

заступник  директора з  навчально -  виховної (  навчальної , виховної )  роботи

42

3.

акомпоніатор

42

4.

вихователь

42

5.

завідувач  відділу, лабораторії ,  кабінету

42

6.

керівник  гуртка ,  секції , студії, інших  форм  гурткової  роботи

42

7.

концертмейстер

42

8.

культорганізатор

42

9.

методист

42

10.

педагог - організатор

42

 

практичний  психолог

42

 

соціальний  педагог

42

 

старший  вожатий

42

 

художній  керівник

42

ІІІ.  Середні  навчальні  заклади ,  навчальні  заклади

1.

директор

56

2.

заступник  директора  з  навчально -  виховної (  виховної , навчальної)  роботи

56

3.

акомпоніатор

28

4.

вихователь ( крім  вихователів  інтернатів  при  школах)

56

5.

вихователь інтернату  при  школі

42

6.

вчителі  ( всіх  спеціальностей)

56

7.

інстуктор  з  фізкультури середніх  навчальних  закладів

28

8.

керівник  гуртка, студії ,  секції , інших  форм  гурткової  роботи в  середніх  навчальних  закладах

42

9.

майстер  виробничого  навчання

42

10.

педагог - організатор

56

11.

практичний  психолог

56

12.

соціальний  педагог

56

13.

старший  вожатий

56

14.

старший вихователь

56

15.

асистент вчителя  загальноосвітнього  навчального закладу з інклюзивним та  інтегрованим  навчанням

56

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління  освіти, молоді  та спорту  Святошинської районної в

м.  Києві державної адміністрації

 

________       Ю.О.Дубовецький

 

 

М.П.

 

Голова ради Святошинської районної  у м. Києві організації Профспфспілки  працівників  освіти і  науки  України

 

____________               Л. О. Заворітько

 

 

М.П.

 

Додаток № 2

до Угоди

Перелік посад працівників

закладів  освіти

зайнятих на роботах з  шкідливими  умовами праці, при виконанні яких здійснюється підвищена оплата  праці

Посада

Доплата до

посадового окладу %

1.

прибиральниці

10%

2.

кухарі

12 %

3.

медична  сестра

10 %

4.

лаборанти

12 %

5.

тренер в закритому  басейні

12 %

6.

дезінфектор в  басейні

10 %

7.

Машиніст  по  пранню  білизни

 

12 %

 

 

 

 

Начальник Управління  освіти, молоді  та спорту  Святошинської районної в

м.  Києві державної адміністрації

 

________       Ю.О.Дубовецький

 

 

М.П.

 

Голова ради Святошинської районної  у м. Києві організації Профспфспілки  працівників  освіти і  науки  України

 

____________               Л. О. Заворітько

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

до Угоди

 

 

 

Перелік посад

працівників закладів  освіти

з важкими і  шкідливими  умовами  праці,

яким може надаватися додаткова відпустка

 

посада

максимальна  кількість календарних днів додаткової  відпустки

1.

кухар , який  працює  біля  плити

4

2.

машиніст  по  пранню  білизни

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління  освіти, молоді  та спорту  Святошинської районної в

м.  Києві державної адміністрації

 

________       Ю.О.Дубовецький

 

 

М.П.

 

Голова ради Святошинської районної  у м. Києві організації Профспфспілки  працівників  освіти і  науки  України

 

____________               Л. О. Заворітько

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4

до Угоди

Перелік посад

Працівників   закладів  освіти

робота яких пов»язана з  підвищеним нервово - емоційним та  інтелектуальним  навантаженням або виконується в  умовах  підвищеного  ризику для  здоров»я , що  дає  право на  щорічну додаткову  відпустку за особливий  характер  праці.

( відповідно до постанови Кабінету  Міністрів України від 17.11.1997 року № 1290)

 

посада

максимальна  кількість календарних днів додаткової  відпустки

1.

тренер -  викладач дитячо -  юнацької спортивної  школи, спеціалізованої дитячо - юнацької школи олімпійського  резерву

18

2.

прибиральник  службових  приміщень, зайнятих прибиранням загальних  убиралень та  санвузлів

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління  освіти, молоді  та спорту  Святошинської районної в

м.  Києві державної адміністрації

 

________       Ю.О.Дубовецький

 

 

М.П.

 

Голова ради Святошинської районної  у м. Києві організації Профспфспілки  працівників  освіти і  науки  України

 

____________               Л. О. Заворітько

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

Додаток № 5

до Угоди

 

Перелік посад

працівників закладів  освіти

з ненормованим робочим днем,

яким може надаватися додаткова відпустка

 

посада

кількість календарних днів додаткової  відпустки

1.

Керівник  та  його  заступники, помічники

до 7  днів

2.

економіст

до 7  днів

3.

бухгалтер

до 7  днів

4.

бухгалтер - ревізор

до 7  днів

5.

психолог

до 7  днів

7.

бібліотекар

до 7  днів

8.

педагог -  організатор

до 7  днів

9.

завідувач канцелярії

до 7  днів

10

діловод

до 7  днів

11

секретар

до 7  днів

12

секретар -  друкарка

до 7  днів

13.

шеф - кухар

до 7  днів

14.

комірник

до 7  днів

15.

помічник  вихователя

до 7  днів

16.

середній  медичний  персонал

до 7  днів

17.

архіваріус

до 7  днів

18.

лаборант

до 7  днів

 

 

 

 

 

Начальник Управління  освіти, молоді  та спорту  Святошинської районної в

м.  Києві державної адміністрації

 

________       Ю.О.Дубовецький

 

 

М.П.

 

Голова ради Святошинської районної  у м. Києві організації Профспфспілки  працівників  освіти і  науки  України

 

____________               Л. О. Заворітько

 

 

М.П.

 

 

 

Додаток  №6

до  Угоди

ПОЛОЖЕННЯ

Про преміювання працівників установ та закладів освіти

І. Загальні положення

1.1. Преміювання працівників здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» наказу Міністерства освіти і науки від 26.09.2005 № 557 «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати праці.

1.2. Працівники можуть нагороджуватися одноразовою премією, у тому числі з нагоди ювілейних та святкових дат.

1.3. Джерелом коштів на виплату премії є економія коштів на оплату праці.

1.4. Преміювання  за  основні  результати  діяльності  вводяться  для  всіх працівників  закладу  освіти .

1.5. Дане положення може бути доповнено чи змінено відповідно до умов колективного договору за погодженням з профспілковим комітетом.

1.6. Це положення вводиться з метою :

- матеріального заохочення працівників за сумлінне і якісне виконання поставлених перед ними завдань,

-  забезпечення належного рівня виконавчої та трудової дисципліни.

- підвищення соціального  захисту та  матеріальної  заінтересованості працівників  при виконанні функціональних обов»язків в  організації ефективного навчально - виховного  процесу .

- Участь працівників  у розробці навчальних і наочних засобів , втілення в навчальний процес прогресивних форм і методів організації і проведення занять, забезпеченні розвитку самостійності учнів, індивідуалізації їх навчання, чіткого ведення діловодства, обліку навчальної роботи і бухгалтерського забезпечення.

 

ІІ. Критерії преміювання :

2.1. Належне виконання посадових обов’язків.

2.2. Виявлення ініціативи та творчості.

2.3. Підвищення свого професійного рівня та кваліфікації.

2.4. Відсутність порушень виконавської та трудової дисципліни.

2.5. Організація та дотримання безпечних умов праці.

2.6. Дотримання педагогічної етики.

2.7. Дотримання вимог заповнення документів (журнали, календарні плани і т.д.).

2.8. Відсутність обгрунтованих скарг від батьків учнів, факти викладені в яких знайшли підтвердження.

2.9. Дотримання санітарних норм у навчальних кабінетах.

2.10. Залучення ресурсів та новітніх технологій щодо вдосконалення навчально-виховного процесу.

ІІІ. Розмір, порядок нарахування та терміни виплати премії

3.1. Переваги у розмірах сум, що нараховуються для преміювання, даються окремим працівникам, чий внесок у загальні результати роботи найбільш вагомий, віддаючи перевагу тим, хто стабільно домагається успіху і високих показників у роботі з початку навчального року.

 

Розміри преміювання працівників визначаються комісією по  розподілу  фонду  матеріального заохочення , керівником навчального закладу за  погодженням  з профспілковим комітетом.

3.2. Преміювання працівників навчального закладу здійснюється за наказом керівника. У разі відсутності керівника закладу рішення щодо преміювання приймає особа, що виконує його обов’язки.

3.3. Премія за підсумками роботи календарного  року  нараховується пропорційно відпрацьованим місяцям.

3.4. Преміювання працівників здійснюється у межах економії коштів на оплату праці за відповідний період.

3.5. Одноразова премія з нагоди ювілейних, святкових дат виплачується у межах економії коштів на оплату праці за відповідний період.

3.6. Працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково за невиконання критеріїв згідно з пунктом 2, а також:

- за дисциплінарні стягнення ;

- за неодноразове створення конфліктних ситуацій в колективі ;

- за самовільне залишення роботи більше трьох годин без поважних  причин, прогули -

- за викрадання матеріальних цінностей, притягнення  до  адміністративної або  кримінальної  відповідальності , вживання спиртних  напоїв чи  вихід  на  роботу  в  нетверезому  стані  ;

- за  порушення  правил внутрішнього трудового  розпорядку;

- винні в  погіршанні  навчально - виховного  процесу, незабезпеченні збереження надійної і безпечної роботи устаткування, або інші упущення  допущені у  роботі ;

- винні у недбалому ставленні до навчального-виховного процесу, порушенні загальної методики проведення занять і невиконання плану повсякденної діяльності педагогічним складом;

- винні у недбалому відношенні до збереження власності і майна та порушенні вимог техніки безпеки .

3.7. Працівникам, які прийняті на роботу під час навчального року премія може виплачуватись пропорційно відпрацьованому часу або за рішенням керівника навчального закладу.

3.8. Працівники, які перевелися по переводу з одного навчального закладу в інший , мають право на премію у повному обсязі.

3.9. Премії виплачуються разом із заробітною платою, відповідно до графіка виплати заробітної плати.

 

Начальник Управління  освіти, молоді  та спорту  Святошинської районної в

м.  Києві державної адміністрації

 

________       Ю.О.Дубовецький

 

 

М.П.

 

Голова ради Святошинської районної  у м. Києві організації Профспфспілки  працівників  освіти і  науки  України

 

____________               Л. О. Заворітько

 

 

М.П.

 

Додаток №  7

до  Угоди

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок преміювання керівних працівників закладів  освіти  Святошинського  району  за підсумками роботи календарного  року , виконання особливо важливої роботи, з нагоди державних  і професійнихсвят та ювілейних дат.

1.Загальні положення

1.1. Положення про порядок преміювання керівних закладів  освіти  за підсумками роботи  календарного року , виконання особливо важливої роботи, з нагоди державних і професійних свят та ювілейних дат розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002  року № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” , наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 „Про впорядкування умов оплати  праці та затвердження схем  тарифних розрядів  працівників навчальних закладів,  установ  освіти та наукових  установ” Інструкції про  порядок  обчислення заробітної  плати  працівників  освіти , затвердженої  наказом Міністерства освіти  України від 15 04.1993 № 102 відповідно їх  особистого вкладу в  загальні  результати праці та з метою стимулювання діяльності керівних працівників навчальних закладів та установ освіти.

1.2. Положення про преміювання поширюється на керівників ,  їхніх заступників та головних бухгалтерів  навчальних закладів та установ освіти.

2. Критерії преміювання за підсумками роботи календарного  року  та розмір премії

2.1. Преміювання керівних працівників навчальних закладів та установ освіти здійснюється    відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи щодо створення  умов для проживання, харчування та дозвілля вихованців (учнів), високий рівень дисципліни в навчальному закладі, відсутність правопорушень, якісної  підготовки закладу освіти до нового навчального року та осінньо-зимового періоду, дотримання вимог законодавства із санітарії, охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежної охорони, якісної організації планово-фінансової та адміністративно-господарської роботи, відсутність кредиторської та дебіторської заборгованості, дотримання термінів виконання звітності, документів, доручень та звернень громадян.

2.2.  Виплата премії  здійснюється один раз на рік  за підсумками роботи  календарного року  за рахунок економії фонду заробітної плати навчального закладу, установи освіти.

 

2.3. Розмір премії може бути зменшено у разі невиконання окремих  умов преміювання, зазначених у п. 2.1.

2.4. Преміювання не  проводиться у разі невиконання всіх показників, зазначених у пункті 2.1 Положення про преміювання, накладення дисциплінарного стягнення, відсутності економії коштів  на виплату заробітної плати.

2.5. Керівним працівникам, які пропрацювали неповний календарний рік, нарахування  та виплата премії здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу.

3. Преміювання за виконання особливо важливої роботи,

з нагоди державних і професійних свят та ювілейних дат.

3.1. За ініціативою Управління  освіти ,молоді  та спорту Святошинської  районної в м.  Києві державної  адміністрації керівним працівникам за  виконання особо важливої роботи, з нагоди державних і професійних свят та ювілейних дат протягом календарного року може бути виплачено одноразову премію.

3.2. Виплата премії  здійснюється за рахунок економії фонду заробітної плати навчального закладу.

3.3. Конкретний розмір премії визначається наказом Управління  освіти , молоді  та  спорту .

4. Джерела преміювання

4.1.  Джерелом для виплати вищезазначених премій є фонд преміювання, який утворюється у навчальному закладі, установі освіти  при плануванні видатків загального фонду на відповідний фінансовий рік  відповідно до п. 3 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 № 102.

4.2. На преміювання також спрямовуються економія фонду заробітної плати навчального закладу, установи освіти, яка утворюється за загальним фондом. Розмір економії із заробітної плати визначається як різниця між плановою сумою асигнувань (з урахуванням змін проведених в установленому порядку) і сумою фактичних витрат за рік або період надання премії.

  1. 5. Порядок і умови преміювання

5.1.  Питання преміювання керівних працівників навчальних закладів та установ освіти розглядається районною комісією за обґрунтованими пропозиціями.

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління  освіти, молоді  та спорту  Святошинської районної в

м.  Києві державної адміністрації

 

________       Ю.О.Дубовецький

 

 

М.П.

 

Голова ради Святошинської районної  у м. Києві організації Профспфспілки  працівників  освіти і  науки  України

 

____________               Л. О. Заворітько

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 8

До Угоди

ПОЛОЖЕННЯ

щодо порядку використання первинними профспілковими

організаціями коштів на культурно-масову, фізкультурну

та оздоровчу роботу

Типове положення розроблено відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" з метою забезпечення єдиного принципу визначення напрямів використання коштів на здійснення культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи первинними профспілковими організаціями, цільового використання коштів на зазначені цілі.

Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо діяльності культурно-освітніх закладів, питань охорони здоров'я громадян, фізичної культури, спорту, туризму, захисту духовних інтересів трудящих визначені Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (статті 29, 30, 31,43, 44).

Статтею 44 зазначеного Закону встановлено, що роботодавці зобов'язані відраховувати кошти профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективними договорами та угодами, але не менше ніж 0,3 % фонду оплати праці за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань.

Районні організації профспілки можуть кооперувати кошти на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу підвідомчих первинних профспілкових організацій та витрачати згідно із кошторисами первинних профорганізацій.

Витрати на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу проводяться безготівковою та готівковою формами оплати.

Типове положення пропонується для застосування профспілковими організаціями Профспілки працівників освіти і науки м. Києва з урахуванням особливостей їх діяльності.

І. Визначення основних термінів

1.1. Культурно-масова (дозвіллєва) робота - це задоволення потреб громадян у самодіяльній творчості, організації їх відпочинку та дозвілля через організацію діяльності діючих або шляхом створення клубів, аматорських об'єднань, гуртків і студій за інтересами, культурних центрів тощо.

Законодавство України про культуру базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про культуру та інших, прийнятих відповідно до них, нормативно-правових актів.

1.2.          Фізична культура - це складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості. Спорт є органічною частиною фізичної культури.

Законодавче регулювання відносин у сфері фізичної культури і спорту здійснюється Конституцією України, Законом України "Про фізичну культуру і спорт", іншими законодавчими актами України, а також міжнародними угодами та статутами міжнародних спортивних організацій.

Основними завданнями фізичної культури і спорту є постійне підвищення рівня здоров'я, фізичного та духовного розвитку населення.

1.3.          Оздоровча робота - це сприяння утвердженню здорового способу життя населення шляхом поширення наукових знань з питань охорони здоров'я, організації медичного і фізичного виховання, здійснення заходів, спрямованих на підвищення гігієнічної культури населення, створення необхідних умов, в тому числі медичного контролю, для занять фізкультурою, спортом і туризмом, розвитку та використання мережі лікарсько-фізкультурних закладів, профілакторіїв, баз відпочинку та інших оздоровчих закладів.

Законодавство України про охорону здоров'я базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про охорону здоров'я та інших, прийнятих відповідно до них, актів законодавства, що регулюють суспільні відносини у галузі охорони здоров'я.

II. Джерела формування та планування витрат на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу:

2.1. Асигнування на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу визначаються відповідно до бюджету профспілкової організації та затвердженого кошторису, в межах відрахованих підприємствами, установами, організаціями коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, в розмірах, передбачених колективними договорами та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань.

2.2.    Планування витрат на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу здійснюється за кожним її видом відповідно до статутних завдань профспілки в межах прав і повноважень, встановлених Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та згідно із Положенням про Профспілку працівників освіти і науки м. Києва.

Розподіл коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу за кожним її видом здійснюється кожною організацією самостійно та визначається Положенням у відсотках відповідно на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

2.4. Профспілкові організації можуть кооперувати кошти на спільне проведення культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих заходів по обслуговуванню членів профспілки та членів їхніх сімей.

ІІІ. Примірний перелік витрат на проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи відповідно до затвердженого кошторису профспілки

Видатки на культурно-масову роботу

3.1.          Профспілкова організація за рахунок коштів може здійснювати: оплату проведення тематичних вечорів, заходів, пов'язаних з відзначенням робочих династій, ветеранів праці, заходів, присвячених святкуванню загальнодержавних свят та інших урочистих подій (днів працівників галузі, культурно-освітніх заходів з дітьми та молоддю тощо) і заходів на здійснення статутної діяльності;

оплату концертів, вистав для працівників - членів профспілки підприємства, установи, організації, оплату вартості оренди клубних, театральних, концертних приміщень для проведення зазначених заходів;

закупівлю квитків для колективного відвідування музеїв, виставок, органного залу, театрів, кінотеатрів, цирку, планетарію, стадіонів;

придбання абонементів для відвідування музично-літературних, тематичних лекторіїв та інших заходів;

придбання або часткову оплату вартості путівок на міські і заміські екскурсії, маршрути вихідного дня для членів профспілки, членів їхніх сімей (чоловік, дружина, діти), ветеранів війни та пращ;

витрати на придбання квітів, вінків, гірлянд для покладання до пам'ятників, меморіалів.

3.2.          Профспілкові організації за рахунок коштів можуть здійснювати витрати на:

оплату лекцій, виступів, консультацій та інших форм лекційної роботи;

закупівлю наочної агітації: таблиць, плакатів, календарів, слайдів, дискет тощо,

закупівлю квітів, сувенірів, призів для проведення тематичних вечорів, свят;

закупівлю солодощів, напоїв та інших продуктів харчування для проведення тематичних вечорів, вогників тощо;

закупівлю пам'ятних подарунків членам профспілки, ветеранам пращ і шини, учасникам художньої самодіяльності, переможцям змагань.

3.3. Профспілкові організації за рахунок коштів можуть проводити витрати на:

проведення заходів щодо розвитку самодіяльної творчості членів профспілки та їхніх сімей, можуть створювати, за їх бажанням, гуртки (студії), які діють відповідно до Положення "Про гуртки (студії)" і "Про колективи художньої самодіяльності і технічної творчості";

проведення оглядів самодіяльної творчості, виставок, конкурсів відповідно до Положення про їх проведення;

оплату автотранспорту для проведення культурно-масових заходів (обслуговування учасників художньої самодіяльності, поїздка до театру, виставок тощо);

-     оплату харчування учасників проведення культурно-масових заходів у межах коштів, передбачених кошторисом;

-     оплату харчування дітей і підлітків у разі проведення профспілковою організацією під час шкільних канікул туристських походів;

-     проведення для дітей та підлітків новорічних та різдвяних свят з урахуванням вартості подарунків та обслуговування заходів, а також придбання квитків на новорічні та різдвяні свята.

У разі неможливості проведення або придбання квитків на святкування новорічних та різдвяних свят організовуються новорічні та різдвяні поздоровлення у межах коштів, передбачених кошторисом на зазначені заходи.

3.4.          Профспілкові організації за рахунок коштів можуть проводити витрати на:

придбання навчальних, наочних посібників і матеріалів для гуртків, костюмів, реквізитів для гуртків самодіяльної творчості, плату за їх прокат;

оплату виготовлення фотознімків, друкування запрошень і програм тощо.

3.5. Профспілкові організації у межах кошторису можуть проводити оплату праці працівників театрів, концертних організацій, запрошених для разових постановок та оформлення спектаклів і концертів у самодіяльних колективах, інших працівників культурно-освітньої сфери. Оплата праці таких працівників здійснюється за фактично відпрацьований час з розрахунку встановлених їм посадових окладів, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 09 квітня 2001 р. № 204.

3.6.          Профспілкова організація за рахунок коштів може здійснювати:

-     передплату журналів, газет, методичної літератури для організації дозвілля членів профспілки;

-     витрати на придбання інвентарю, обладнання та книг для бібліотек.

3.7.          Для проведення культурно-масових (дозвіллєвих) заходів, роботи гуртків і колективів можуть здійснюватися витрати на придбання культінвентаря і обладнання (музичні інструменти, магнітофони, телевізори, радіоприймачі, кіно- і фотоапаратура, костюми для художньої самодіяльності, інструменти для технічних гуртків, придбання касет, плівок для фото-, відео - і кінокамер та інших витратних матеріалів і аксесуарів для виготовлення фото- та відео продукції тощо).

Видатки на фізкультурну роботу

3.8.          Профспілкові організації за рахунок коштів здійснюють витрати на:

-     організацію спортивно-масових заходів для членів профспілки та їхніх сімей;

-     оплату проїзду учасників і спортивних суддів до місця проведення спортивних заходів та у зворотному напрямку;

-     оплату транспортних засобів для обслуговування спортивних заходів;

-     оплату добових учасникам спортивних заходів на період їх проведення;

-     забезпечення учасників спортивних заходів житловим приміщенням на період їх проведення;

-     відшкодовувати витрати на оренду спортивних залів, майданчиків та спортивного інвентарю на період проведення заходів;

-     облаштування спортивної бази необхідним устаткуванням, приладдям, інвентарем;

-     забезпечення учасників безкоштовним  харчуванням під час проведення спортивних заходів;

-     оплату праці суддів, лікарів, молодшого медичного персоналу, обслуговуючого персоналу (робочий, бухгалтер, друкарка тощо);

-     придбання пам'ятних подарунків, медалей, жетонів, грамот, кубків для нагородження команд, переможців і призерів змагань;

-     виготовлення друкованої продукції для проведення спортивних заходів;

-     придбання спортивного інвентарю, матеріально-технічних засобів, спорти­вної форми тощо, необхідних для проведення заходів.

Видатки на оздоровчу роботу:

3.9.       Профспілкові організації у межах кошторису проводять витрати на:                                     - закупівлю путівок для оздоровлення членів профспілки та їхніх сімей (чоловік, дружина) і дітей віком до 18 років на базах відпочинку, у пансіонатах;

- дотацію оплати путівок для дітей членів профспілки в оздоровчі заклади для дітей та юнацтва.

3.10.       Профспілкові організації можуть здійснювати господарські витрати, пов'язані з культурно-масовою, фізкультурною та оздоровчою роботою, зокрема:

- проводити поточний ремонт культінвентаря і обладнання;

- оплачувати канцелярські, поштові витрати, а також витрати на службові поїздки працівникам, які забезпечують здійснення культурно-освітніх, фізкультурних та оздоровчих заходів профспілкової організації.

IV. Прикінцеві положення Під час оформлення фінансових документів профспілкові організації повинні використовувати формулювання, передбачені п. 4.3.5 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", тобто "здійснення  виплат" або "здійснення відшкодувань".

Крім того, враховуючи вимоги чинних нормативно-правових актів, які регламентують бюджетний процес, розпорядники бюджетних коштів та профспілкові організації мають регламентувати процедури звітування щодо цільового використання бюджетних коштів, відрахованих профспілковій організації.

Всі виплати здійснювати згідно із чинним законодавством.

Використання коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу здійснюється згідно із Положенням, затвердженим виборним профспілковим органом і погодженим з органом управління освіти чи керівником закладу, установи освіти.

V. Контроль за дотриманням вимог щодо використання коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу

Контроль за надходженням і використанням коштів на організацію та проведення культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи здійснюється відповідними виборними органами профспілок та контрольно-ревізійними органами.

 

Начальник Управління  освіти, молоді  та спорту  Святошинської районної в

м.  Києві державної адміністрації

 

________       Ю.О.Дубовецький

 

 

М.П.

 

Голова ради Святошинської районної  у м. Києві організації Профспфспілки  працівників  освіти і  науки  України

 

____________               Л. О. Заворітько

 

 

М.П.