Інформація для голів профкомів (ОНОВЛЕНО)

Шановні  голови  профкомів  !

Відповідно  до  постанови   ради  КМОППОНУ  № Р - 9 - 5 від 19.03.2019 року «  Про  проведення звітів  і  виборів  в  організаційних  ланках  КМОППОНУ « ,  розпочинається  звітно -  виборна  кампанія в  первинних  профспілкових  організаціях закладів  освіти . При  підготовці до  звітно -  виборних  зборів виникає  безліч  запитань  ,  оскільки на   профспілкові  комітети   лягає  висока  відповідальність.

Для  того  , щоб  звітно -  виборні  збори  пройшли  на  високому організаційному  рівні   Святошинська  РОП  підготувала     матеріали ,  які   допоможуть  вам  змістовно  та успішно  провести звітно -  виборні  збори.

До  вашої  уваги  пропонується  :

 1. Перелік  питань ,  які  доцільно розглянути на  засіданнях  профспілкового  комітету по  підготовці  до звітно -  виборних  зборів  .
 2. Зразок  оголошення  .
 3. План  звітної  доповіді  профспілкового  комітету  .
 4. Проект  Постанови  звітно -  виборних  зборів
 5. Важливі моменти ,  які  треба врахувати для   організації  та  проведення  звітно - виборних  зборів .
 6. Шаблон  звіту  ревізійної  комісії .
 7. Порядок  ведення  звітно - виборних  зборів .
 8. Протокол звітно -  виборних  зборів .
 9. Витяг  з  протоколу  звітно -  виборних  зборів .
 10. Інформаційна  карта  .

 

Зразки  документів дивись  на   наступних 16  сторінках :

Документ  № 1

Перелік  питань ,  які  доцільно розглянути на  засіданнях  профспілкового  комітету по  підготовці  до звітно -  виборних  зборів  :

І  засідання профспілкового комітету :

1. Встановити  дату  проведення  звітно -  виборних  зборів їх  порядок

денний .

2. Затвердження  плану  підготовки  та  проведення  зборів

- Підготувати  оголошення про  проведення   звітно  -  виборних

зборів з  порядком  денним  та  вивісити  його за  15  днів .

-  Робота  профкому  над  звітною  доповіддю  за  період  2015 - 2019 р.р.

5. Визначитись  з порядком  обрання голови  профкому та

профспілкового комітету  ( відкрите  чи  таємне  голосування  )

6.  Створення  робочих  груп по  підготовці  та  проведенню  звітно -

виборних  зборів.

-  Підготувати  списки членів  профспілки для   реєстрації та

визначитись  з  реєстраторами.

-  Підготувати  список  запрошених  на  звітно  -  виборні  збори.

- Забезпечити  приміщення для  проведення  зборів .

 

ІІ засідання  профспілкового комітету :

1.  Затвердити  звіт про  роботу профкому за  період  2015 - 2019 р.р.

2. Підготувати  проект  рішення  звітно -  виборних  зборів

3. Визначитись  з пропозиціями  профспілкового  комітету , щодо  керівних органів звітно  -  виборних  зборів  (  голови  профкому , складу  профспілкового комітету ,  складу  ревізійної  комісії , делегатів  на   районну   звітно  виборну  конференцію, делегата  до  складу  Ради  Святошинської  РОП )

4.  Визначитись  з пропозиціями  профспілкового  комітету , щодо  робочих  органів  звітно  -  виборних  зборів. ( головуючий , члени президії, секретар  зборів , редакційна  комісія або  представник ,  який  буде  виконувати  функції редакційної  комісії для підготовки та  доопрацювання  Проекту постанови зборів , лічильна   комісія (  лічильник )

5. Підготувати  бюлетені   та  скриньку  для  таємного  голосування.

6. Забезпечити явку  на збори.

7. Визначитись  із  виступаючими  на  зборах ,  які оцінять  роботу  профкому ( 3-5 осіб)

8. Підготувати  порядок   ведення  звітно  -   виборних   зборів .

9. Підготувати  необхідне  канцелярське  приладдя.

10 . Організувати  презентацію  роботи профкому за  5 років   та  фотозйомку  проведення  звітно -  виборних зборів.

 

Документ  № 2

 

 

Оголошення

 

 

«_________» ________________2019 року

У  приміщенні__________________________

Відбудуться  звітно -  виборні    збори первинної

профспілкової  організації  (назва закладу  освіти  )

Порядок  денний:

 

 

 1. Звіт  про роботу  профспілкового  комітету  за  період

з 2015р. -  по  квітень 2019 року .

2.  Звіт  ревізійної  комісії за  період з 2015р. -  по  квітень 2019

року .

 1. Вибори  голови  первинної  профспілкової  організації.
 2. Вибори  профспілкового  комітету .
 3. Вибори  ревізійної  комісії .
 4. Вибори  делегатів  на ІУ Святошинську  звітно -  виборну  конференцію.
 5. Делегування  представників  первинної  профспілкової організації до  складу Ради  Святошинської районної  організації  Профспілки  працівників  освіти і  науки України.

 

 

 

Початок о  _______________ годині

 

 

 

Документ  № 3

Матеріал  до звіту    про  роботу  профспілкового комітету (  заклад  освіти  ) за  період  з 2015 - 2019 роки

Організаційно – масова робота:

-          Про зміни в чисельності профспілкової організації.

За  звітний  період першочергове  значення  приділялось мотивації  профспілкового  членства ,  зміцненню профспілки , формуванню її  іміджу шляхом удосконалення  профспілкової роботи  та позитивних перетворень на  благо  освітян .

За 5 років  наша  первинна  профспілкова  організація  збільшилась  на ______________ або  зменшилась  на  _________ (  вказати  причину  )

Врахувати  :

-          Участь профкому в роботі постійно  - діючих комісій закладу .

-           Проведення профспілкових зборів , засідання профкому .

-          Аналіз розгляду скарг та заяв членів профкому, яких вжито заходів.

-          Інформаційна робота в профспілковій організації .

Соціально – економічний  захист працюючих:

Коротко висвітлити стан справ в закладі освіти, загальну ситуацію , на тлі якої працював  профком , вказати , чим характеризується звітний період для профспілкової організації. Окреслити , як виконані рішення минулих звітно – виборних зборів , критичні зауваження та пропозиції членів профспілки.

-          Робота профкому щодо укладання та контролю за виконанням колективного договору;

-          Організація оплати праці. Контроль профкому за дотриманням законодавства про оплату праці. Своєчасність виплати заробітної плати.

-          Використання можливостей комісії по трудових спорах , законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів ( конфліктів) для захисту соціально – економічних прав та інтересів працівників .

-          Участь представників профкому  у роботі комісії із соціального страхування.

Коротко  огляд  подій з 2015 - 2019 роки  :

Незважаючи  на   усі  негаразди,  які  відбувалися  в  Україні   за цей  звітний  період   Профспілка  освітян оперативно  реагувала  на усі виклики та дипломатично  знаходила  шляхи  їх  вирішення .

Згадаємо над  якими  питаннями працювала  Профспілка :

2015 р.

Головне   завдання профспілки  - боротьба  за  достойну  заробітну  плату освітянина , підняття престижності  професії  педагога .  Тому у  центрі уваги в 2015 році було широке  обговорення нового  законопроекту України «  Про освіту «,   а  саме збереження  гарантій  передбачених ст..  57 щодо розмірів посадових  окладів працівників  освіти та інші  нововведення , які   були внесені   в  цей  законопроект .

-          Підвищенням розміру  прожиткового  мінімуму та  мінімальної   заробітної  плати .

-          Встановлення  доплат  тимчасово -  відсутніх  працівників .

( кухарі,прибиральники, сторожі ,бібліотекар, медичні  сестри, пралі ті ін..).

-          Участь у розробці  нового  Проекту  Трудового  кодексу  України.

2016 р.

Завдяки  наполегливості та стійкій  позиції  Профспілки :

* не відбулося , заплановане  владою,  скорочення працівників загальноосвітніх навчальних закладів на  10 %  ( прибиральниць, сторожів, комірників, кухарів та інших.) (крім педагогічних) .

* Профспілка  катигорично виступила   проти оподаткування пенсій .

* відбулося  підвищення  посадових окладів працівників  бюджетної  сфери на  10 % з дотриманням міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці .

*   відбулося  зростання  мінімальної  заробітної  плата   до 3200 грн , було  осучаснено  «споживчий  кошик» .

* Ще  однією  перемогою освітянської  профспілки   у  2016 році закінчилася дворічна запекла  боротьба за  скасування  Постанови  Кабінету міністрів  України  № 65 «Про заборону на  встановлення доплат за  виконання  обов»язків тимчасово відсутніх  працівників» ,

 

2017 р.

-   робота  над удосконаленням  законопроекту «  Про  освіту  «

- Завдяки солідарності  та  активності профспілок було  скасовано  попереднє  рішення  Уряду про введення абонплати за розподіл газу для  населення .

 

- Відстояли  заплановане  зменшення  заробітної  плати  за  рахунок  скасування  надбавок за престижність педагогічної праці та складність і напруженість у роботі.

2018 р.

-  спільна робота соціальних  партнерів на  рівні міста та  району дала  змогу збільшити  надбавку до 30 % посадового  окладу педагогічним  працівникам  дошкільних та  позашкільних  закладів  освіти уже  з 1 січня 2018 року.

-  Збережені гарантії  з  оплати  праці  освітян .

-  Ліквідовано заборгованість  по  виплатах  надбавок освітян , які  фінансуються  за  рахунок  освітньої  субвенції .

- Наданно додатковий обсяг освітньої субвенції для м. Києва на 2018 рік у сумі 865 млн. грн.

- Робота профспілки  над  запровадженням  ефективного  механізму  для захисту  прав  , честі  та  гідності працівників  освіти  м.  Києва на  законодавчому  рівні .

- Завдяки солідарності  освітян  столиці збережено  Будинок  Вчителя  для  потреб освітян

2019 рік

 • Збільшено видатки  освітньої  субвенції   у  2019 році   до 69,6 млрд.грн,  тобто  на  7,9 .млрд грн.
 • У  звізку  із  збільшенням  прожиткового  мінімуму  розміри  посадових  окладів  та  ставок  заробітної  плати всіх  працівників  закладів  освіти  підвищено на  9 %
 • передбаченні кошти на виплату у 2019 році муніципальної надбавки у розмірі 50% посадового окладу - керівним працівникам та 30% - всім іншим працівникам закладів освіти;
 • Планується зростання заробітної  плати працівників робітничих  професій в  закладах  освіти .

Завдяки   дії    Угоди між Святошинською районною в м. Києві державною адміністрацією , Управлінням  освіти ,  молоді та  спорту Святошинської районної в  м.  Києві державної  адміністрації та  Святошинською районною  організацією  профспілки  працівників  освіти і  науки  України освітянам  Святошинського  району  протягом звітного  періоду  здійснювались   гарантовані виплати :

* педагогічним   працівникам  надбавки   за   вислугу  років .

* щорічна  грошова  допомога  на   оздоровлення педагогічним  працівникам у  розмірі

посадового   окладу під  час  надання  відпусток.

* щорічна   грошова  винагорода  за  сумлінну   працю ,  зразкове   виконання

службових   обов»язків  у  розмірі   посадового  окладу :

- до 8  Березня  - педагогічним  працівникам - 50%

- до  Дня  працівників  освіти  педагогічним  працівникам  - 50 %.

* надбавки за  престижність педагогічної праці, складність  та  напруженість  у  роботі :

-  керівникам  - з 2018 року  збільшилась : 50 %  за  постановою № 1298 та 30% пост. № 23

-  педагогічним  працівникам з 2018 року  збільшилась : 30% за  пост  № 23 та 20%  за  пост № 1298

-   іншій  категорії   працівників  - 20% за  пост. №1298

Збереження  цих  стандартів для  освітян є спільним  досягненням  профспілки  та  соціальних  партнерів .

Завдяки  цій   плідній партнерській  співпраці  було  знайдено  можливість ще  додатково  виплатити :

-  грошому  допомогу  на  оздоровлення   техпрацівникам під час  надання відпустки

у  розмірі  100 %.

- по  можливості премію технічним  працівникам до 8  Березня  та  Дня  працівників  освіти .

-  премію за  підсумками  року з  фонду  економії  заробітної  плати .

Культурно – масова   та  спортивна робота:

Ключ  до  успіху в  роботі  профспілкової  органїзації  залежить  не  тільки від соціально -  економічного  захисту  працівників , а  й  від  того ,  наскільки  змістовно  буде  організовано  їх  дозвілля.

-          Робота культурно – масової комісії -  організація та проведення екскурсій , вечорів  ,  розваг ,  спільні  походи  до  театру,  кіно,  на  концерти   ,  виїзди  на  природу .

-          Учать у  районних  та  міських   заходах  .

-          Фізкультурна та спортивна робота , участь у змаганнях.

-          Привітання  колег та  їх  дітей на  свята  подарунками .

-          Одоровлення  дітей  працівників

Охорона праці та здоров»я членів профспілки.

-          Аналіз стану умов та безпеки праці за звітний період.

-          Виконання  розділу  Колективного  договору з охорони праці.

-          Поліпшення умов праці, запобігання нещасним випадкам.

-          Забезпечення працівників спецодягом  та іншими засобами індивідуального захисту.

-          Аналіз стану захворювання працівників.

-          Робота комісії з питань охорони праці.

-          Оздоровлення працівників (в  смт.  Затока  « Медик») .

Кожен розділ має бути насичений фактами та конкретними прикладами роботи. Закінчується звітна доповідь узагальненнями  й висновками , програмою приоритетних напрямків роботи на найближчий час.

Київська  міська  та   района організації Профспілки  працівників  освіти  і  науки  України і  надалі  будуть   спрямовувати зусилля на   :

-          Збереження  гарантій  Закону  України   «  Про  освіту» , розмороження  ЄТС

-          Прийняття закону про статус педагогічного і науково-педагогічного працівника

-          Підвищення розміру  прожиткового  мінімуму та  мінімальної   заробітної  плати .

-          Недопущення  укладання строкових договорыв з  вчителями,  які  досягли  пенсійного  віку.

-          Захист  честі  і  гідності працівників  галузі  освітина на  законодавчому  рівні .

-          Збільшення  розміру муніципальної  надбавки  для  всіх  працівників  освіти  Києва  з 20 до 30 % посадового  окладу.

-          Передбачення преміального  фонду у  розмірі  не  менше 2 % від  фонду  оплати  праці працівників  закладів   освіти .

-          Внесення змін до Кодексу законів про працю, ЗУ «Про оплату праці» щодо виключення з розміру мінімалки доплат, надбавок, премій, винагород та інших виплат;

-

В  полі зору  залишаються питання :

-    Повернення  санаторно -  курортного оздоровлення   працівникам та  оздоровлення  дітей  працівників за рахунок  коштів  соціального  страхування .

-          Забезпечення  житлом  працівників  освіти

Документ  № 4

ПОСТАНОВА Проект

Звітно - виборних зборів  первинної  профспілкової  організації  (  назва  закладу)

 

_________ 2019 р.

 

Заслухавши та обговоривши доповідь про  роботу  профкому  за   період з 2015 - 2019 роки  , збори  зазначають, що у звітному періоді зусилля профспілки були спрямовані на посилення захисту трудових, соціально-економічних прав та гарантій спілчан , співпрацю  з  соціальним  партнером в  умовах  сьогодення , надання  допомоги  членам  профспілки ,  мотивацію профспілкового членства та  зміцнення єдності первиннної  профспілкової  організації. Діяльність первинної  профспілкової  організації  була зосереджена на всебічному задоволенні культурних, духовних, освітніх потреб та інтересів членів профспілки, їхніх сімей.

Звітно -  виборні  збори Постановляють :

Визнати роботу  профспілкового комітету  -  задовільною

2.  Звіт   ревізійної  комісії  затвердити.

3. Постійно удосконалювати ефективність профспілкової роботи щодо

захисту прав та інтересів працівників закладу , забезпечувати  належне

виконання статутних вимог і завдань.

З питань соціально-економічного захисту:

3.1. Спільно  з  районною  та Київської  міською організацією  профспілки  домагатися:

-        Виконання ст.61 закону  України «  Про  освіту « не в 2023, а з 01.01.2020р.

-        Прийняття закону про статус педагогічного і науково-педагогічного працівника (освітянська робоча група працює над цим законопроектом );

-        Скасування дискримінаційної норми про переведення на контракт освітян-пенсіонерів                        - Підняття муніципальної надбавки з 20 до 30% всім працівникам освітньої галузі столиці;

-        Захисту честі  і  гідності працівників галузі  освіти на  законодавчому  рівні.

-        Передбачення преміального фонду у розмірі не менше 2% від фонду оплати праці працівників закладів освіти.

-        Внесення змін до Кодексу законів про працю, ЗУ «Про оплату праці» щодо виключення з розміру мінімалки доплат, надбавок, премій, винагород та інших виплат;

3.2.Постійно тримати на контролі виплати:

-          заробітної плати;

-          допомоги на оздоровлення працівникам закладів освіти при наданні відпустки;

-          щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;

-          щомісячних надбавок за вислугу років у відсотках до посадового окладу:

-          щомісячних  стимулюючих надбавок .

-        3.3. Сприяти поліпшенню житлових умов працівників,  які  перебувають  на  квартирній  черзі  .

З питань правової роботи:

3.4. Контролювати дотримання адміністрацією закладу  трудового законодавства , не  допускати  його порушень.

3.5. Не  допускати обмеження трудових прав та інтересів працівників закладу , гарантій щодо матеріального забезпечення.

3.6. Протидіяти погіршенню умов праці, безпідставному скороченню чисельності і штату працівників, звільненню працівників без вживання заходів для їх працевлаштування та перепідготовки.

3.7. На  принципах  соціального  партнерства проводити роботу з питань договірного регулювання соціально-економічних, правових, трудових відносин при укладенні колективних договорів.

 

З питань охорони праці :

3.8. Сприяти безумовному виконанню вимог, передбачених Колективним договором, щодо виділення і використання коштів на охорону праці розмірі не менш , як 0,5 % від фонду оплати праці відповідно до Закону України «Про охорону праці»

3.9. Сприяти реалізації заходів, спрямованих на профілактику виробничого травматизму і професійних захворювань у закладі освіти .

3.10. Сприяти створенню безпечних умов праці, атестацією робочих місць відповідно до повноважень, передбачених Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

3.11. Спільно  з  КМОППОНУ  та  Святошинською  РОП сприяти проведенню безоплатних обов'язкових медичних оглядів працівників закладів освіти відповідно до вимог чинного законодавства.

 

4. Удосконалювати внутрішньоспілкову діяльність та інформаційне

забезпечення.

З питань  інформаційного забезпечення:

4.1.Підвищувати ефективність роз’яснювальної роботи щодо мотивації профспілкового  членства серед працівників закладу доносити до кожного члена профспілки достовірні факти про діяльність Профспілки на  усіх  рівнях.

4.2.    Сприяти культурному та духовному розвитку членів профспілки .

З питань  організаційної роботи:

4.3. Узагальнити критичні зауваження та пропозиції, висловлені членами профспілки під час звітно-виборної кампанії і розробити заходи щодо їх реалізації.

Документ  № 5

Важливо знати !

-          Звітно - виборні  профспілкові  збори є правомочними ,  якщо в  них  бере участь більше  половини членів профспілкової  організації.

-          Рішення вважається  прийнятим, якщо  за  нього  проголосувала  більше  половини  присутніх .

-          Якщо  за  результатами  голосування жодна  з кандидатур  на  посаду голови  профкому не  набрала більше  половини голосів то  за  рішенням  зборів ,  проводиться  висунення  нових  кандидатур .

- Редакційній комісії узагальнити  критичні  зауваження  та  пропозиції  висловлені  на  зборах та визначити заходи їх  реалізації.

-  Після  проведення  зборів  подати  до  районної  організації  профспілки  витяг  з  протоколу про  проведення  звітів і  виборів та  інформаційну  карту  про  проведення  звітно -  виборних  зборів .( зразки  надані   )

 

Документ № 6

 

Шаблон    ЗВІТУ

РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ    (  заклад  освіти )  за  2015 - 2019 роки

Ревізійна комісія__________________    щорічно проводила перевірку діяльності    профспілкового комітету .

За звітний період перевірялася фінансова та профспілкова документація  .

На профобліку в  первинній  профспілковій  організіції ____  працівників.

Членські профспілкові внески  утримуються централізованою бухгалтерією РУО в розмірі 1% від заробітної плати та  витрачалися  на  потреби  членів профспілки :

- На грошову допомогу _________ членам нашої профспілки на суму __________грн.,

- На новорічні подарунки та запрошення , поздоровлення ювілярів___________грн..

- На  оздоровлення  дітей  працівників  ________________ грн.

-   На  оздоровлення  працівників  _____________

-   Культмасову  роботу____________

Документація на отримання грошової допомоги оформлюється вірно : є заяви членів профспілки, витяги з протоколів засідань профкому.

Ревізійна комісія проводила перевірку   Профспілкової  документації , яка ведеться та знаходиться у задовільному стані, це :

1. Печатка профспілкової організації ;

2. Журнал обліку членів профспілки , в якому зареєстровані члени профспілки в кількості ___________ чоловік ;

3. Облікові картки членів профспілки ___________  шт. ;

4. План  роботи  профкому  .

5. Книга протоколів профспілкових зборів .

6. Книга протоколів засідань профспілкового  комітету ;

7. Колективний договір  на  2017 - 2020 р. р.

реєстраційний  № ________  від  .

8. Підшивка газети "Єдність" ;

9. Папка з рекомендаціями, Постановами вищих керівних профспілкових органів  та зразками ведення профспілкової документації ;

10. Зошит обліку грошової допомоги членам профспілки  ,   дитячих путівок ;

11. Зошит обліку членів профспілки, які знаходяться на пільговій квартирній   черзі .     12.  Ревізійна комісія здійснювала контроль за своєчасним розглядом листів і заяв    членів  профспілки .

 

При перевірках фінансових порушень не виявлено.

 

 

 

 

 

Голова ревізійної комісії       ___________________________________

Члени ревізійної комісії       ____________________________________

_____________________________________

 

 

 

Документ  № 7

 

Порядок ведення  звітно – виборних зборів

Дата проведення - ______________  2019 р.  р.

Місце проведення  - (  заклад  освіти )

Початок -

 

Збори відкриває за дорученням профспілкового комітету голова :

_________________________________________________________

Шановні учасники звітно – виборних зборів та гості!

На  обліку в нашій профспілковій організації перебуває _____  членів профспілки.

На збори з»явились ________  членів профспілки.

Відсутні з поважних причин ____________

З невідомих __________

Збори вважаються правомочними , якщо в їх роботі бере участь більше половини членів профспілки .

Кворум є , Які будуть  пропозиції ?

(Хтось скаже ) - розпочати  роботу.

Є пропозиція відкрити роботу наших зборів ,  інших пропозицій не надійшло.

Ставлю на голосування.

Хто за те , щоб роботу зборів розпочати , прошу голосувати.

За , проти , утримався?

Рішення прийнято.

Розпочинаємо роботу наших зборів.

Для участі у звітно – виборних зборах запрошено:

1.   ______________________________________

 

Для ведення зборів пропонується обрати президію.

Заперечень немає?

Які будуть пропозиції щодо її  кількісного складу?

Виноситься пропозиція обрати президію у складі ____________ осіб. Заперечень немає?

Приймається.

Ваші пропозиції  щодо персонального складу ?

Хтось скаже свої  пропозиції:

Хто за даний склад президії прошу голосувати :

 

За , проти , утримався? Приймається .

Обраних до складу президії прошу зайняти свої місця.

(  Далі збори  веде  головуючий)

Головуючий:

Продовжуємо роботу зборів.

Вноситься пропозиція обрати робочі органи нашого зібрання для того , щоб вони одразу приступили до роботи.

 

**секретар -  для організації запису на виступи, складання протоколу.

Які  будуть  пропозиції  щодо  кандидатури  секретаря?

(  висуваються  кандидатури ,  або  пропонується  пропозиція  профкому обговорені  раніше  на  засіданні).

Є  пропозиція  обрати  секретарем зборів:

_________________________________________

Хто  за  цю  пропозицію  ?  Прошу  голосувати

Хто за  , проти , утримався? Приймається .

Прошу  зайняти  місце  за  столом  президії.

Шановні  учасники  зборів !

 

**Для  забезпечення процедури  голосування нам  необхідно  обрати  лічильну  комісію (  або  лічильника  )

Є  пропозиція  обрати  у  складі 2 - х осіб

1.

2.

Будуть  інші  пропозиції?

Прошу   голосувати.

Хто  проти ?

Утримався ?  Приймається.

Членів  лічильної   комісії  прошу  зайняти  свої  місця.

** Для  підготовки та  доопрацювання  Проекту постанови зборів нам  необхідно  обрати  представника   ,  який  буде  виконувати  функції  редакційної  комісії .

Пропоную доручити ці  функції робочій  президії  зборів ,  а  саме секретарю:

1. __________________________

Погоджуєтесь?

Прошу  голосувати .

За  ,  проти  утримався .

Приймається .

Прохання до  учасників  зборів  передавати  свої  зауваження  ,пропозиції , щодо роботи  профкому  , які  будуть  внесені  в   проект  нашої Постанови

Головуючий:

Робочі органи сформовано.

 

Переходимо до розгляду  порядку   денного зборів та  регламенту  роботи :

Пропонується  такий  порядок  денний:

 1. Звіт  про роботу  профспілкового  комітету  за  період

з 2015р. -  по  квітень 2019 року

2.  Звіт ревізійної  комісії за  період з 2015р. -  по  квітень 2019

року .

3    Вибори  голови  первинної  профспілкової  організації.

 1. Вибори  профспілкового  комітету .
 2. Вибори  ревізійної  комісії .
 3. Вибори  делегатів  на ІУ Святошинську  звітно -  виборну  конференцію.
 4. Делегування  представників  первинної  профспілкової організації до  складу Ради  Святошинської районної  організації  Профспілко  працівників  освіти і  науки України.

Які будуть міркування щодо порядку денного?

(Хтось  скаже  ) Погодитись?

Інших пропозицій не надійшло?

Ставлю на голосування.

Хто за даний порядок денний прошу голосувати :

( лічильна  комісія  підраховує голоси)

Хто  за ? проти ,  утримався ?

Порядок денний затверджено.

Нам  необхідно також  затвердити регламент роботи звітно -  виборних   зборів.

Пропонується такий  порядок :

-          для  звітної доповіді _____ хв.

-          для  доповіді  ревкомісії______ хв.

-          для  виступів ______ хв.

-          для  заключного слова ___ хв.

-          збори закінчити  о ____

Але все буде залежати від того  , яку форму голосування Ви  оберете.

Чи  будуть  інші  пропозиції щодо  регламенту  роботи ?

-          Хто за  ,  проти  ,  утримався ?

Приймається.

Переходимо до розгляду порядку денного:

 1. 1. Звіт  про роботу  профспілкового  комітету  за  період

з 2015р. -  по  квітень 2019 року .

Для звітної доповіді про роботу профспілкового комітету слово надається  - Голові профкому  ___________________________________

Зачитує

Головуючий :

Шановні учасники  зборів  !

Є  пропозиція заслухати доповідь ревізійної  комісії , а  потім  обговорити  обидві  доповіді разом.  Погоджуєтесь  ?

Приймається .

Слово  для  звітної  доповіді надається  голові  ревізійної  комісії ________________________

Головуючий :

Будуть  запитання до  голови  ревкомісії   ? Якщо  є  ,  то  надаються  відповіді )

Як і  домовлялися ,   переходимо  до обговорення  звітних  доповідей.

Нагадую про  необхідність  оцінювання  роботи профкому  у  своїх виступах .

Слово   надається  (  посада  ,  П.І.Б. ) ______________

Підготуватись  __________________________  і  т. д.

Є  ще  бажаючі  виступити ?

Питання можна ставити в усній та письмовій формі надсилаючи їх до  членів  президії. Заперечень немає? Приймається .

Якщо були  запитання  , то надати слово голові профкому  для  відповідей  на  них.

Головуючий :

Є  пропозиція закінчити обговорення  та  надати  оцінку  роботі   профспілкового комітету .

Заперечень не буде ?.

Під час обговорення вносились пропозиції визнати роботу профспілкового комітету __________

Хто за те , щоб роботу профспілкового комітету за період з 2015 року  по  2019 рік  визнати _________________

Прошу голосувати. ( лічильна комісія працює)

-          Хто за  ,  проти  ,  утримався ?

Приймається.

Головуючий  :

Є  пропозиція  затвердити  звіт  ревізійної  комісії.

Немає  заперечень  ?

Хто  за  цю  пропозицію , прошу  голосувати .

-          Хто за  ,  проти  ,  утримався ?

Головуючий  :

Переходимо  до  прийняття  Постанови  Звітно -  виборних  зборів

Слово  надається  секретарю зборів  ,  який  виконує  функцію редакційної  комісії для оголошення  проекту  постанови  зборів .

Зачитується

Які  будуть  доповнення щодо  роботи  профкому  ?

Вносяться зміни і доповнення до  Постанови , якщо  вони були.

Хто за те  ,  щоб  внести  дану  пропозицію ,  як  доповнення  до  Постанови  звітно -  виборних  зборів  зборів ?

Хто  - за , проти , утримався?

Приймається.

Головуючий  :

Є  пропозиція  проект  Постанови  з  усіма  змінами та  доповненнями  прийняти , як  Постанову. Хто  за  цю  пропозицію ,  прошу  голосувати  .

Хто  - за , проти , утримався?

 

Переходимо до наступних  питань  порядку  денного.

3. Вибори голови  профспілкового  комітету.

Нам  необхідно  визначитись  з  формою  голосування,  буде  обиратись голова профкому  .

Є  пропозиція  обирати  голову  профкому  відкритим голосуванням.

-          Хто за  ,  проти  ,  утримався ?

Приймається.

Нагадую  ,  що  кожен  учасник  зборів  може  проголосувати  тільки  за  одну  кандидатуру.  Обраною  буде  вважатися  та  кандидатура  ,  яка набере  більше  половини голосів присутніх  на  зборах .

Ваші пропозиції щодо кандидатури на посаду голови профспілкового комітету:

1.

2.

3.

Будуть ще  пропозиції ?

Ставлю  на  голосування  по  кожній  кандидатурі  окремо.

1.

Хто за  ,  проти  , утримався?

Приймається .

2.

Хто за  ,  проти  , утримався?

Приймається .

Прошу  членів    лічильної   комісії  уважно підраховувати голоси.

Слово  надається   лічильній   комісії .

( оголошуються  результати  голосування  по  кожній  кандидатурі окремо.

 

Таким  чином, головою  профспілкового  комітету з ______ кількістю  голосів  обрано ______________________________________________ терміном  на  5  років  згідно  зі  Статутом  Профспілки.

Є  пропозиція затвердити  результати голосування з  виборів  голови первинної  профспілкової  організації  :

Хто  за  дану  пропозицію ,  прошу  голосувати  ?

Хто за  ,  проти  , утримався?

Вітаємо  вас  ,  шановний ________________ і  бажаємо  плідно  захищати  колективні  інтереси.

Переходимо  до  наступного питання   порядку  денного:

4. Виборів  профспілкового  комітету.

Які  будуть  пропозиції  щодо форми голосування?

Є  пропозиція обирати  профком ,  ревкомісію , та   представника  до складу  ради   Святошинської  районної  організації  профспілки  відкритим  голосуванням.

Немає інших  пропозицій ?

Хто за  ,  проти  , утримався?

Приймається .

Які будуть пропозиції щодо кількісного складу профспілкового комітету.?

( хтось  скаже ) Є  пропозиція обрати  профком у  складі _5_ осіб.

Будуть інші  пропозиції ? ( Якщо  будуть  , то  за  кожну  пропозицію  голосують  окремо.

Хто за  ,  проти  , утримався?

Приймається .

Отже  ,  більшістю  голосів  приймається  пропозиція  обрати  профком  у  складі  _5__ осіб.

Переходимо  до  висунення  кандидатур. Ваші  пропозиції .

1.

2.

3.

4.

5.

Є  пропозиція  підвести риску  під  висуненням  кандидатур. Немає  заперечень? Хто  за  цю  пропозицію ,  прошу  голосувати.

Хто за  ,  проти  , утримався?

Приймається .

Кожна  кандидатура  обговорюється  окремо. ( Особи  , які  заявили  про  самовідвід  не  включаються  до  списку  голосування .)

Таким  чином , до  списку  для  голосування  з виборів  членів  профкому включаються (  Зачитати  список  )

1.

2.

3.

4.

5.

Приступаємо  до  голосування .

 

1.__________________________

Хто за  ,  проти  , утримався?

Приймається .

2._________________________

Хто за  ,  проти  , утримався?

Приймається .

3._________________________

Хто за  ,  проти  , утримався?

Приймається .

4._________________________

Хто за  ,  проти  , утримався?

Приймається .

5.__________________________

Хто за  ,  проти  , утримався?

Приймається .

 

Лічильна комісія підраховує голоси.

Слово  надається    лічильній  комісії.

(  оголошуються  результати  по  кожній  кандидатурі окремо)

Обраними  вважаються   кандидати ,  за  яких  проголосувало  більше  половини учасників  зборів , за наявності  кворуму  на  момент  голосування .

Таким  чином  до  складу  профкому обрано:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Є  пропозиція  затвердити результати  голосування з  виборів профспілкового  комітету.

Хто  за  цю  пропозицію  ,  прошу  голосувати. Хто  за  ,  проти  , утримався?

Приймається .

( Якщо  за  підсумками  голосування до  складу  профкому обрано  більше  чи  менше  членів,  ніж  це  було  встановлено,  збори  зможуть  прийняти  рішення  про  затвердження  складу  профкому  у  новій  кількості  за  результатами  голосування.)

Переходимо  до  наступного  питання  порядку  денного:

5. Виборів  ревізійної   комісії.

Які  пропозиції  щодо  кількісного  складу ?

Є  пропозиція  обрати ревізійну  комісію  у  складі _3__ осіб.

Погоджуєтесь  ? Прошу  голосувати.

Хто за  ,  проти  , утримався?

Приймається .

Прошу  висувати  кандидатури.

1.

2.

3.

Обговорюються   кожна кандидатура  окремо :

Таким  чином , до  списку з  виборів ревізійної   комісії вносяться наступні  кандидатури:

1.

2.

3.

Приступаємо  до  голосування . (  по  кожній  кандидатурі  окремо)

1.

Хто за  ,  проти  , утримався?

Приймається .

2.

Хто за  ,  проти  , утримався?

Приймається .

3.

Хто за  ,  проти  , утримався?

Приймається

Лічильна комісія підраховує голоси та оголошує  результат голосування .

За  результатами  голосування  до  складу  ревізійної   комісії  обрано:

1.

2.

3.

Є  пропозиція  затвердити  результати  голосування  з  виборів  ревізійної   комісії. Прошу  голосувати .

Хто за  ,  проти  , утримався?

Приймається

Переходимо  до  наступного  питання  порядку  денного  .

 1. 6. Виборів  делегатів  на ІУ Святошинську  звітно -  виборну  конференцію.

Згідно з нормою  представництва , 1 делегат  від  50 членів  профспілки,  нам потрібно  обрати ________ делегата .

Які  будуть  пропозиції  щодо  кандидатур (  в  першу  чергу  -  голова  профкому  ,  якщо  членів  профспілки  більше  50  ,  то на  конференцію  делегується  ще одна  особа   )

1.

2.

Обговорюєся   кожна кандидатура  окремо :

Приступаємо  до  голосування . (  по  кожній  кандидатурі  окремо)

1.

Хто за  ,  проти  , утримався?

Приймається .

2.

Хто за  ,  проти  , утримався?

Приймається .

Лічильна комісія підраховує голоси та оголошує  результат голосування .

За  результатами  голосування  до  складу  ревізійної   комісії  обрано:

1.

2.

Головуючий :

7. Переходимо до  делегування  представників  до  нового  складу  ради  Святошинської  районної  організації  Профспілки  працівників  освіти і  науки  України.

Згідно  рішення районної  ради  Профспілки нам  необхідно  делегувати 1  особу . Пропоную  обрати новообрану  голову  профкому

________________

Хто за  ,  проти  , утримався?

Приймається .

Головуючий :

Шановні  учасники зборів  порядок  денний   звітно -  виборних  зборів  вичерпано .  Які  будуть  запитання  ,  зауваження ?

Дякуємо  всім за  плідну  роботу ,  збори  оголошено  закритими.

Документ  № 8

 

 

Протокол

звітно -  виборних  зборів певинної  профспілкової  організації

(  заклад освіти)

__________ 2019 року м.  Київ

 

На  обіліку  перебуває  ______ членів  профспілки

Участь у  звітно -  виборних зборах береть  ________ членів  профспілки

Відсутні  з  поважних  причин  _________  членів  профспілки

Запрошені  _____  осіб

Головує  на  зборах   -

Члени  президії   :

_____________________________________________-

________________________________________________

_________________________________________________

 

Зборами  обрано робочі  органи :

секретар___________________________________________

______________________________________________________________

 

Лічильна  комісія  або  (  лічильника )  :

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

Редакційна  комісія або  (  представник   редакційної  комісії  )

_______________________________________________________________

Порядок  денний :

 

 1. Звіт  про роботу  профспілкового  комітету  за  період

з 2015р. -  по  квітень 2019 року .

2.  Звіт  ревізійної  комісії за  період з 2015р. -  по  квітень 2019

року .

 1. Вибори  голови  первинної  профспілкової  організації.
 2. Вибори  профспілкового  комітету .
 3. Вибори  ревізійної  комісії .
 4. Вибори  делегатів  на ІУ Святошинську  звітно -  виборну  конференцію.
 5. Делегування  представників  первинної  профспілкової організації до  складу Ради  Святошинської районної  організації  Профспілки  працівників  освіти і  науки України.

 

Затверджено  такий регламент  роботи :

-          для  звітної доповіді _____ хв.

-          для  доповіді  ревкомісії______ хв.

-          для  виступів ______ хв.

-          для  заключного слова ___ хв.

-          збори закінчити  о ____

 

 1. 1. Слухали :

Звіт  про  роботу  профкому______________  ( назва  закладу  освіти) за  період  з 2015  року  по 2019  р.

Доповідає ___________________________________________

( доповідь  додається  )

 

В  обговоренні  доповіді  взяли  участь  :

1.

2.

3.

Постановили :

Визнати роботу  профспілкового  комітету  _____________________________

 1. 2. Слухали:

Звіт про  роботу  ревізійної  комісії первинної  профспілкової  організації за  період з з 2015  року  по 2019  р.

Постановили :

Затвердити  звіт ревізійної  комісії  первинної  профспілкової  організації за  період з з 2015  року  по 2019  р.

 1. 3. Слухали :

Проект  постанови звітно -  виборних  зборів за  період з з 2015  року  по 2019  р.

Постановили :

Прийняти  проект  постанови (  зі  змінами  та  доповненнями)  як  постанову звітно -  виборних  зборів .

 

 1. 4. Слухали  :

Про  вибори голови  профспілкового  комітету .

Учасники   зборів  проголосували  за (  відкриту  ,  закриту  )  форму  голосування .

(Додається  протокол  лічильної  комісії )

До  списку  виборів  голови  профспілкового  комітету  для  обговорення  внесені   наступні  кандидатури (  П.І.Б,  посада)

У  результаті  персонального  обговорення  кандидатур  до  списку внесені  такі  кандидатури (  П.І.П.,  посада  )

Постановили :

Головою  первинної  профспілкової  організації  _____________ обрати

____________________________________________________________

За ______

Проти_________

утримались _____-

 1. 5. Слухали :

Про  вибори профспілкового комітету .

Постановили :

вибори  профспілкового комітету провести (  відкритим ,  закритим )  голосуванням  .  (Додається  протокол  лічильної  комісії )

Обрати  членами  профспілкового комітету :

1.

За ______

Проти_________

Утримались _____-

2.

За ______

Проти_________

Утримались _____-

3.

За ______

Проти_________

Утримались _____-

4.

За ______

Проти_________

утримались _____-

5.

За ______

Проти_________

утримались _____-

 1. 6. Слухали :

Про  вибори  ревізійної  комісії :

Постановили:

Вибори  ревізійної  комісії провести відкритим  голосуванням  :

Обрати  членами  ревізійної  комісії :

1.

За ______

Проти_________

утримались _____-

2.

За ______

Проти_________

утримались _____-

3.

За ______

Проти_________

утримались _____-

 1. 7. Слухали

Про  вибори  делегатів  на   ІУ  Святошинську  звітно -  виборну  конференцію .

Постановили  :

а)Вибори делегатів  на   ІУ  Святошинську  звітно -  виборну  конференцію .

провести (  відкритим ,  закритим )  голосуванням .

б) обрати  делегатами:

1. _________________________

За ______

Проти_________

утримались _____-

2. ____________________________

За ______

Проти_________

утримались _____-

 1. 8.

Про делегування  представника первинної  профспілкової  організації до  складу  Ради  Святошинської  РОП .

Постановили :

а) Вибори представника первинної  профспілкової  організації до  складу  Ради  Святошинської  РОП провести  (  відкритим , закритим )  голосуванням .

б) делегувати  представника первинної  профспілкової  організації до  складу  Ради  Святошинської  РОП голову  профкому  ________________________

 

Зауважень  щодо  проведення  звітно -  виборних  зборів  не  надійшло

(  якщо  були  , то  назвати  їх )

 

 

Голова звітно -  виборних  зборів  _________________________________

Секретар ______________________

 

 

Документ  № 9

 

Витяг  з  протоколу  звітно -  виборних  зборів

 

_____________________ назва  закладу  освіти .

Від ___________19 р.  р.

Всього членів  профспілки: -

Присутні  на  зборах: -

 

*Слухали:

 1. Про обрання голови первинної  профспілкової  організації (  назва  закладу  )

Постановили:

Обрати головою  первинної  профспілкової  організації

 

Голосували :

За______,    проти______,     утримались______

*Слухали:

5.   Про  вибори делегатів  на ІУ Святошинську звітно -  виборну  конференцію районної  організації  Профспілки.

Постановили :

Обрати  делегатами  на  ІУ Святошинську  звітно -  виборну  конференцію районної  організації  Профспілки відповідно  квоти:

 1. _______________________ - голова  профкому

Голосували :

За______,    проти______,     утримались______

 

*Слухали:

6. Про делегування  представника до  складу  ради Святошинської  районної  організації Профспілки працівників  освіти і  науки  України.

Постановили:

Делегувати  до складу  ради  Святошинської  районної у  м.  Києві  організації Профспілки  працівників  освіти і науки  України:

1. ________________________ голова профкому

Голосували :

За______,    проти______,     утримались______

 

 

 

 

 

 

 

Голова профспілкового  комітету :   _____ підпис                               _______Пірізвище , ініціали

 

 

Печатка профкому

 

Документ  № 10

 

 

Інформаційна  карта

Про  проведення звітно -  виборних зборів в первинній  профспілковій  організації  __________________________

Дата проведення  _______________

Кількість  членів  профспілки________

кількість  присутніх _______________

виступило ____________________

 

П.І.Б. обраного

стать

рік  народження

дата  народження

освіта

займана посада за  фахом

Ким  обраний

( обов»язки)

який  раз  обирається

 

 

 

Голова  профкому

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени  профспілкового  комітету

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени  ревізійної  комісії

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова  профкому                    ________________________________