Зміни та доповнення до КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ між адміністрацією та трудовим колективом

Зміни  та  доповнення до

КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

між адміністрацією

та трудовим  колективом

( Указати назву  закладу  освіти )

на 2017 -2020 роки

схвалено на

Загальних  зборах  трудового колективу

”___”_______2019 року,  протокол № _____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ-2019

 

У  звязку з  виробничою  необхідністю внести  зміни  та  доповнення до  Колективного  договору між  адміністрацією та  трудовим  колективом (  назва  закладу  освіти )  на  2017 - 2020 роки , а  саме :

Розділ ІУ «  Оплата  праці»

 

Пункт 4.15. викласти  в наступній  редакції :

В разі наявності економії фонду заробітної плати, кошти  використовувати на преміювання та надання матеріальної допомоги  відповідно   до чинного законодавства за  погодженням  з профспілковим  комітетом та  Положенням  « Про  преміювання», у межах затвердженого фонду  заробітної плати :

 

-         за  бездоганне виконання службових обов»язків;

-          з  нагоди святкових дат , у тому  числі  професійних  та  державних свят ;

-          з нагоди ювілейних  дат;

-         за  підсумками  кварталів та  року .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                   Голова  ПК

( назва  закладу  освіти)                                           ( назва  закладу  освіти)

______    П.І.Б. .                                                                        _____     П.І.Б. .

печатка                                                                          печатка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №

Зборів  трудового  колективу   ( Назва  закладу  освіти)

від     __________р.

 

Всього  працюючих -

Присутні на зборах –

Відсутні з  поважних  причин –

 

Голова зборів -

Секретар –

 

 

Порядок  денний :

1. Про обговорення  та  затвердження змін  та  доповнень до Колективного  договору між  адміністрацією та  трудовим  колективом (  назва  закладу  освіти) на  2017 - 2020 роки .

Слухали:

1.( Керівника чи голову профспілкового комітету ( П.І.Б.)) , яка ознайомила з проектом змін  та  доповнень до колективного  договору  між  адміністрацією та трудовим  колективом (  назва  закладу  освіти)  на  2017 - 2020 роки)

Вирішили:

Схвалити зміни  та  доповнення до  колективного договору між адміністрацією та трудивим  колективом (  назва  закладу  освіти)  .

 

Проголосували : одноголосно.

 

 

 

Голова зборів -                             П.І.Б.

Секретар зборів -                          П.І. Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На  бланку  закладу  освіти

 

 

 

 

 

Начальнику Управління  праці

та  соціального  захисту населення

Святошинської районної в м.  Києві

державної адміністрації

Жидченко  І. М. .

 

(Вказати назву закладу освіти) надає  на  реєстрацію доповнення до Колективного договору  між адміністрацією та трудовим  колективом на  2017 - 2020 роки,  реєстраційний номер колективного  договру____________від ______  (  дивись  напис )

 

-         загальна  кількість  працюючих -

 

-         Заборгованості  по  заробітній  платі  - немає

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                Голова  профкому

(  назва  закладу  освіти)                                         ( Назва  закладу  освіти)

__________________П.І.Б.                                           _____________ П.І.Б.

                                     

печатка                                                                                     печатка