Звіт Святошинської РОП за 5 років

Звіт

Про основні  напрямки  роботи  Святошинської  районної  в  м.  Києві  організації  профспілки працівників  освіти і науки України  за  період 2015 - 2019 р.

 

В  умовах державної  кризи роль профспілки  з  кожним  роком    зростає ,  оскільки  статус її , як  громадської  організайції ,  дає  можливість поставити  себе у  рівне  становище з  органами  влади  та  роботодавцем.

За   період з 2015 - 2019 рік  Профспілка  освітян  не  збавляла свої  позиції  ,  спрямовуючи  зусилля  на важливих  питаннях :  розвитку  соціального  партнерства , представництві  та захисті соціально  -  економічних  прав та  інтересів працівників ,  своєчасній виплаті заробітної  плати ,  розподілі   матеріального  заохочення , наданні  юридичних  консультацій ,  дотриманні  чинного  трудового  законодавства   ,  зміцненні  профспілки.  Завдяки багаточисельності профспілки  освітян, мудрості  її лідерів , небайдужості та високій  активності  спілчан  , ми  завжди оперативно  реагували  на усі динамічні  зміни  суспільства  та  знаходили  шляхи   вирішення непростих  соціальних  проблем .

За  звітний  період організаційно  -  масова  робота  Святошинської  районної  організації  профспілки  здійснювалась відповідно  до  вимог  Статуту Профспілки  працівників освіти і  науки  України ,  Положення  про  Київську міську  організацію  , Положення  про  Святошинську  районну  у м.  Києві  організацію  профспілки працівників  освіти ,  постанов ІІІ  Святошинської  звітно -  виборної  конференції, президії та ради Святошинської РОП. Першочергове  значення   при цьому  надавалось зміцненню організаційної  основи профспілки шляхом  демократичних  перетворень,  посиленню внутрішньоспілкової  дисципліни,  поліпшенню  індивідуальної  роботи, формуванню  громадської  думки щодо  мотивації профспілкового  членства і  позитивного  іміджу  профспілки, удосконаленню  системи навчання профактиву через  впровадження нових  форм та  методів ,  залученню до  членства нових членів  профспілки.

Структура  та  профспілкове  членство

- 2015 р. - до районної організації профспілки входять 109 профспілкових організацій, що налічують 7125 членів профспілки. ( 97,99 %)

- 2016 р. - до районної організації профспілки входять 109 профспілкових організацій, що налічують  6867 членів профспілки . ( 97,89 %)

- 2017 р. - до районної організації профспілки входять 109 профспілкових організацій, що налічують  7081 членів профспілки . ( 95,32 %)

- 2018 р. - до районної організації профспілки входять 110 профспілкових організацій, що налічують  7099 членів профспілки . ( 94,83 %)

- 2019 р. -   - до районної організації профспілки входять 111 профспілкових організацій, що налічують  6982  членів профспілки .( 93,7%)

Станом  на  20 жовтня  2019 року  профспілкове  членство  в первинних  профспілкових   організаціях закладів  освіти  району становить  :
- серед дошкільних  навчальних закладів  , - 97,9   % ¸

- серед  шкіл  та  позашкільних  навчальних  закладів   - 91,0  % .

Аналізуючи профспілкове  членство  Святошинської  РОП  слід  зауважити ,  що випадки виходу  із  профспілки за  власним  бажанням  більше  спостерігається  в  тих  первинках , де відсутня   команда -  однодумців або  проявляється  бездіяльність профкому :

-  серед  шкіл  та  позашкільних  навчальних  закладів  -   № 35, 55 , 131, 203, 162 ,200, 222,230,287, 288,

-  серед  закладів  дошкільної  освіти  - № 95,127,  789 , 814,  НВК  «  Сузір»я»

Оскільки від  чисельності профспілки залежить її  авторитет і  можливості представництва та  захисту працівників,  Святошинська  РОП буде  і  надалі  наполекливо  працювати  над  питанням  мотивації  профспілкового членства та  збільшення  її представників  .

На попередній ІІІ Святошинській  звітно – виборній конференції до складу президії  Святошинської районної організації профспілки було  обрано 10 досвідчених профспілкових  лідерів на  чолі  з  головою Л. О.  Заворітькою.

1.Заворітько Людмила   Олексіївна  - голова  районної організації

2. Колесніченко Любов Олександрівна  - вчитель  початкових  класів ,  голова  профкому ЗЗСО № 215

3.  Савенок  Олена  Василівна  - вчитель , голова профкому  ЗЗСО № 223

4. Ткаченко Лариса Іванівна  - вчитель, голова профкому ЗЗСО № 235

5. Дави дюк Галина Миколаївна  - вчитель , голова профкому ЗНЗ № 253

6.  Пєшкова Ірина Іванівна  -вчитель ,  голова профкому ліцею « ЕКО» № 198

7. Яворська   Галина   Федосіївна   - вчитель,гімназія  «  Академія»

8. Дабіжа  Ірина  Костянтинівна  -  вих. -  методист, голова  профкому  НВК  «  Довіра»

9. Чекавська Валентина  Андріївна  - діловод, голова профкому  ДНЗ № 669

10. Покотило Людмила  Альбертівна  - вихователь - методист, голова профкому ДНЗ № 681.

11.  Бабич Надія Олексіївна  - кастелянка, голова профкому  ДНЗ № 819

Президія активно  працювала  над реалізацією  статутних  норм та  планом  роботи .

Робота районної організації профспілки у звітному  періоді проводилась  за такими напрямками :

- захист соціально – економічних прав та інтересів членів профспілки ;

-  діяльність в  рамках соціального  партнерства

- організаційно – масова робота ;

-          оздоровлення працівників та їх дітей;

-          культурно – масова робота та  спортивна  робата

-          охорона праці;

З  метою реалізації  програмних  завдань відповідно  до  планів  роботи Святошинської  РОП  за 2015 - 2019 роки було  проведено:

9 - засідань  Ради районної  організації  профспілки

53 -  засідань  президії ,на яких розглядались  питання:

-          про  хід  виконання  колективних  договорів - 5;

-          соціально - економічного  та  правового  захисту працівників - 11

-          організаційної  роботи - 24

-          профбюджету  та  фінансів - 54

-          охорони праці  та  техніки  безпеки - 5

-          оздоровлення працівників та їх  дітей  - 10

-          нагородження  членів  профактиву - 12

-          грошової  допомоги - 54

-          грошової  винагороди - 22

-          інші планові  та  позапланові  питання .

 

Навчання  профактиву:

 

Одним  із  пріоритетів Святошинської  районної  у  м.  Києві  організації  профспілки є  послідовна , системна  робота  з навчання  профспілкового  активу .  Сьогодення  вимагає нових підходів до  роботи профспілкового лідера через  вдосконалення  системи профспілкового  навчання . Застосовуючи  інноваційні  форми  та  методи , Святошинська  РОП намагалась  кожного  року  урізноманітнити  навчання  для профактиву . За  перод 2015 - 2019 роки  було  підготовлено  та  проведено:

- наради -  навчання  для  голів  профкомів - 36 ( в  тому  числі  за  участю  провідних  спеціалістів Київської  міської  організації  Профспілки  працівників  освіти і  науки  України, Святошинського  РУОМС , пенсійного  фонду  , дирекції  фонду  соціального  страхування, центру  соціального  захисту  населення та  ін.  )

11 - семінарів :

* 2015 рік - 1

-   Львів,  на тему : « Вчимося  у  Львівських  колег ,  обмін  ідеями , новаціями ,  досвідом»

* 2016 р. - 3

- для  голів  районних  організацій  профспілки  та  головних  спеціалістів  м. Києва працівників   районних організацій  профспілки м.  Києва на  тему : «  Обмін  досвідом  роботи   з  питань  мотивації профспілкового  членства»

- для  голів  профкомів  закладів  освіти  району з  обміну  досвідом  профспілкової

роботи , який  відбувся  у  Луцьку .

-  Кам»янець -  Подільський - Чернівці ,  на  тему : «  Ознайомлення  з  Буковиною»

* 2017 р. - 4

- Івано -   Франківська обл.

На  тему : «  Обмін  ідеями  ,  новаціями  ,  досвідом  профспілкової  роботи з  колегами  Косівського  району  Івано -  Франківської  обл. Ознайомлення  з  заходами  по  оздоровленню  дітей  працівників  в  таборах  відпочинку  «  Верховина  «  та  «  Карпатські  зорі».

-  Миргород  та  Полтава.

на  тему : Пізнаємо  Україну:  «  Ознайомлення  з культурно -  історичною спадщиною Полтавщини «.

-   м.  Козелець .

На  тему: «  Козелець  ,  духовна  спадщина  Чернігівщини.

Обмін  досвідом профспілкової  роботи з  питань соціально - економічного  захисту  працівників  «

-  семінар -  практикум для  голів  профкомів на  базі шкіл  та  позашкільних навчальних  закладів .  На  базі  СШ  № 76  та  на  ДНЗ  № 567

Тема  : «Підготовка  та  проведення  засідання  профспілкового комітету,  контроль за  виконанням  рішень профкому

* 2018 р. - 2

- м.  Козелець .

На  тему:  « Підсумки роботи школи профспілкового активу за перше півріччя 2018 року. »

- м. Кремінець ,  Тернопіль

На  тему: «Ознайомлення  з  досвідом профспілкової  роботи та соціальним  захистом  працівників  закладів  освіти  м.  Кременець  та  м.  Тернополя ,  підвищення рівня  духовної  культури голів первинних  профспілкових  організацій  закладів  освіти   Святошинського  району  м.  Києва « 

* 2019 р. - 1

- м.Коломия , Івано - Франківська  обл.

На  тему : «  Обмін досвідом профспілкової  роботи з  колегами Коломийського  району Івано -  Франківської  обл. , знайомство з краєм  омріяним легендами  та піснями .»

Особливою  популярністю серед  голів  профкомів закладів  освіти Святошинського  району користується  така  форма навчання , як  майстер -  клас. Вони не  тільки розкривають  спільну  роботу  адміністрації  та  профкому з різних  напрямків діяльності , а й стимулюють роботу інших голів  первинок. 

За  звітний  період  було  проведено  - 8 майстер -  класів  :

* 2015 р  - 2

-          на базі СШ  №76 та НВК  «  Лілея»

тема : «Спільна  робота  адміністрації  , профспілкового  комітету та  психолога по створенню  мікроклімату в  колективі»

-          на  базі  ЗНЗ  № 297  та  ДНЗ  № 786

тема: « Мистецтво  соціального  партнерства ,  як  один  із  засобів зміцнення  профспілки  , її  авторитету  та   мотивації  до  профспілкового  членства «

* 2016 р.  - 2

- На  базі  ЗНЗ  № 40  та  ДНЗ  № 532 за  участю головного  спеціаліста відділу соціального та   матеріально -  технічного забезпечення  РУО МС Васильченко  Л.  Є.

Тема: «Спільна  робота адміністрації та  профспілкового  комітету  з питань   забезпечення та дотримання правил безпеки на  робочому  місці»

-          на  базі  СЗНЗ № 254  та  ДНЗ  № 80

тема:  « Спільна  робота адміністрації та  профспілкового  комітету  спрямована  на  організаційне зміцнення профспілки, підвищення  ролі первинної  профспілкової  організації.»

* 2017 р.  - 1

- На  базі  ДНЗ  № 599 та  СШ  № 96

тема : « Робота  профспілкового  комітету  спрямована  на  збереження   профспілкового членства  . «

На базі  ДНЗ  № 567  та  СШ  № 76

Тема: Підготовка  та  проведення  засідання  профспілкового комітету,  контроль за  виконанням  рішень профкому .

*2018 р.  - 2

-  На  базі  ЗДО  № 785  та  ЗЗСО № 140

Тема : «Основні  напрямки організаційної  роботи в  первинній  профспілковій організації ,  спрямовані  на  захист працівників  та  єдність в  колективі»

- На  базі  ЗДО  № 587 та  СШ  № 304

Тема: «Засідання  профспілкового комітету « Підготовка  до  проведення  профспілкових  зборів в  первинній  профспілковій  організації  «

* 2019 р.  - 1

- на  базі  ЗДО  № 463 та  ГСМ  № 1

Тема : «Участь профкому  в  роботі діючих  комісій  закладу  освіти «

За  сумлінну  підготовку  та  творчий   підхід до  проведення  майстер - класів  керівники  та  голови  профспілкових  комітетів нагороджувались  грошовими  нагородами від  Святошинської  РОП .

Для набуття досвіду  профспілкової  роботи у звітному  періоді постійно  діяла   школа для  новообраних голів профкомів . Навчання  проходили, як на  районному  та  міському  рівнях . По  закінченню  звітно -  виборної  кампанії  в  первинних  профспілкових  організаціях пройшли  навчання  з  новообраними  профспілковими  лідерами  на  базі   СШ  № 254 ,  гімназії  Академія та  ЗДО  №м 571. Голови профкомів вчилися  у спеціалістів районної  організації  профспілки  та  своїх  колег тонкощам організаційної роботи , ведення   профспілкової  документації , організації  роботи по мотивації  профспілкового  членства , успішної співпраці з  соціальним  партнером,  захисту законних  прав  та  інтересів  членів  профспілки.

Оскільки в закладах  освіти  Святошинського  району  98 %   голів  профкомів  - жінки ,  Святошинською  РОП    було  створено клуб  « Lady» , де  профспілкові лідери  району   один  раз  на  квартал під  керівництвом  досвідчених  спеціалістів вчилися   секретам господарства , моди  ,  стилю, іміджу ,  здоров»я, жіночого  успіху та  краси.   Такі  навчання не  тільки дають  нові  знання ,  допомагають  розкритися  , дізнатися  безліч  життєвих хитрощів , осягти  премудрості  творчого  процесу ,  поспілкуватися , вони  єднають  нашу  профспілкову  родину .

З  метою  самоосвіти голів  профкомів та  вдосканалення  профспілкової роботи ,первинні  профспілкові організації  постійно отримували від  Святошинської  РОП  необхідні в  роботі  посібники та  допоміжну  літературу «Бібліотечку  голови  профкому з  питань  діловодства в  первинній  профспілковій  організації» ,  «Щоденник  голови  профкому», який  є  настільною  книгою  для  кожного  профспілкового  лідера,  та ін.

Первинні  профспілкові організації щомісяця забезпечуються  вісником  «  Єдність» , який  є  помічником  та  порадником  кожного члена  профспілки . Через профспілкову  газету спілчани м. Києва   мають  змогу   отримати інформацію , поділитися   подіями із  життя закладів  освіти чи  спілчан , отримати відповідь  на  правові  чи  юридичні питання ,  привітати   колег  з   Днем  народження.

Користується популярністю  серед  голів  сайт КМОППОНУ та  сторінка Районної  організації  профспілки  на   сайті  Святошинського  управління  освіти. Голови профкомів  відслідковують  новини на  сайті  , та користуються    юридичною  допомогою спеціалістів  КМОППОНУ .

Протягом  звітного  періоду Святошинська  районна  організація  профспілки вчила голів  профкомів  з  різних  аспектів  профспілкової  діяльності , надавала  консультації ,  ознайомлювалась  з  роботою профкомів  на  місцях ,  запрошувала  провідних спеціалістів РУОМС , центру соціального  захисту  населення , пенсійного  фонду , дирекції  фонду  соціального  страхування ,Київської міської  організації  профспілки  працівників  освіти  .

Показником засвоєних  знань та  втілення  їх  у  життя  первинної  профспілкової  організації є  районні  конкурси, в  яких приймали участь  досвідчені  голови профкомів:

 • 2015 р. «Краща  первинна  профспілкова  організація «.

-          Участь прийняли школи № 96 , 206 , 281 , 297

-            ДНЗ № 203,587,814, та   НВК  « Сузір»я»

За підсумками президії,  переможцями  визначені  первинна  профспілкова організація спеціалізованої  школи  № 96  ,голова   профкому  Фесенко  Галина  Григорівна  та  первинна  профспілкова  організація дошкільного  навчального  закладу  № 587 -  голова  профкому  Чужма  Тетяна  Миколаївна .

 • 2016 р. «Краща  первинна  профспілкова  організація «.

В  конкурсі приймали  участь первинні  профспілкові  організації   : СШ  № 40 ,СШ  № 76,СШ  № 317,  ЦТДЮ,  ДНЗ  № 516, ДНЗ  № 33, ДНЗ  № 819, НВК  «  Довіра»  .

За підсумками огляду -  конкурсу та  рішенням  президії Святошинської  РОП , переможцями стали  :

- Первинна  профспілкова організація  ЗНЗ  № 76 , голова  профкому Прищепюк Наталія  Володимирівна

- Первинна  профспілкова організація  НВК  «  Довіра» , голова  профкому  Дабіжа  Ірина  Костянтинівна 

 • 2017 р.

- міський  конкурс «Краща  первинна  профспілкова  організація «, який  пройшов  під  гаслом «  Активна  первинка  -  сильна  профспілка» .

Святошинський  район на  міському  конкурсі  представляли  кращі первинки  :

*  СШ  № 254  -  Голова профкому  - Польова  Альона Юріївна

* ДНЗ № 567 «  Калинонька «  -  голова  профкому  Лихицька  Людмила  Петрівна

- районний  конкурс «  Кращий  профспілковий  куточок «

У  конкурсі приймали участь 39  первинних  профспілкових  організацій закладів  освіти  Святошинського  району .  За  підсумками  огляду -  конкурсу та  рішенням  президії  Святошинської  РОП , переможцями  стали :

серед  Дошкільних  закладів  освіти   Святошинського  району :

-          Первинна  профспілкова організація  ДНЗ  № 532

голова  профкому  - Ніжнік  Олена  Іванівна

серед  шкіл  та  позашкільних  навчальних  закладів :

-          Первинна  профспілкова організація  ЗНЗ  № 215

голова  профкому  - Колесніченко  Любов  Олександрівна

 • 2019 р. «Кращий профспілковий  лідер«.

В  профспілковому  святі   приймали участь :

1. СШ  № 196  -   Шиніна  Ірина  Миколаївна

2.ЗЗСО № 281 - Буравльова  Тетяна Миколаївна

3. ЗЗСО  № 223 -  Савенок  Олена  Василівна

4. ЗДО  № 95 - Смирнова  Марія  Григорівна

5. ЗДО  № 203 -  Воробієвська  Світлана Миколаївна

6. ЗДО  № 532 - Ніжнік  Олена  Іванівна

Переможнецею  стала   - голова  профкому  ЗДО  № 203 Воробієвська С.М.

Усі учасники конкурсу отримали від  Святошинської  районної  організації  Профспілки дипломи , грошові  винагороди ,  пам»ятні  подарунки  ,  повагу  колег  та  друзів .

Такі заходи цікаві  та необхідні ,  адже  вони піднімають  авторитет первинки , яка  приймає  участь у  конкурсі , стимулюють інших  голів  профкомів   до  більш активної роботи .

Святошинська  районна  організація  профспілки  постійно використовувала моральне  та  матеріальне заохочення активних профспілкових  лідерів , нагороджуючи,  нагрудними  відзнаками  ,   подяками ,  грамотами , преміями .

З  2015 по вересень  2019 року було  нагороджено:

- Нагрудним  знаком  ФПУ «  Профспаілкова  відзнака «  - 2

Нагрудним знаком  КМОППОНУ «  Профспілкова  відзнака «  - 2

- Почесною грамотою  ЦК Профспілки  - 5

- Почесною  грамотою КМОППОНУ: - 12

- Грамота Міськпрофради - 2

- Грамотою КМОППОНУ - 29

- Подякою КМОППОНУ - 30

- Грамотою Святошинської  РОП - 68

- Подякою  Святошиської  РОП - 26

Сьогодні  ми  можемо константувати , що  велика  робота по  навчанню профактиву дає свої  позитивні  результати та  наслідки.

Соціальне  партнерство та  соціальний  захист  працівників :

У 2015 - 2019  р. р. Районна організація профспілки разом з Київською  міською  Профспілкою освітян  спрямовували свої зусилля  на збереження існуючих соціальних стандартів працівників  освіти, при  потребі  направляли  звернення до  владних  структур , враховуючи думки та пропозиції  ,  що надходили  від  первинних  профспілкових  організацій,приймали участь у обговоренні бюджету району ,  корегуванні  бюджету  міста , вели  переговори про  своєчасну  виплату чи  затримку  заробітної  плати , надбавок ,   відпускних для  працівників  освіти, активно відстоювали права та інтереси  спілчан.

Незважаючи  на   усі  негаразди,  які  відбувалися  в  Україні   за цей  звітний  період   Профспілка  освітян оперативно  реагувала  на усі виклики та дипломатично  знаходила  шляхи  їх  вирішення .

Згадаємо над  чим  працювала   профспілка  освітян та  які  були  досягнення :

2015 р.

1. В  центрі  уваги обговорення нового  законопроекту України «  Про освіту «,   а  саме збереження  гарантій  передбачених ст..  57 щодо розмірів посадових  окладів працівників  освіти та інші  нововведення , які   були внесені   в  цей  законопроект .

-          Підвищенням розміру  прожиткового  мінімуму та  мінімальної   заробітної  плати .

-          Встановлення  доплат  тимчасово -  відсутніх  працівників .

( кухарі,прибиральники, сторожі ,бібліотекар, медичні  сестри, пралі ті ін..).

- Участь у розробці  нового  Проекту  Трудового  кодексу  України.

Дії  Профспілки освітян   :

- збір  підписів про  відновлення  гарантій ст.. 57 Закону  України  «  Про  освіту «  Було  зібрано  650 тис. підписів ( з  них   - 4 000  зібрали  Святошинці)  та    більше  25 000 підписів було  зібрано  під  електронною  петицією до Президента  України.

- прес - конференція у  прес -  центрі інформаційного  агентства «  Главком» .                У  заході  взяли  участь : голова  КМОППОНУ Яцунь О.М.  та  профспілкові  активісти міста . Від  Святошинського  району   була  присутня  вихователь ДНЗ  № 203  Воробієвська  С.  М.  , яка  поділилася  проблемами  дошкільнят.

- засідання Круглого  столу, де  обговорювалась проблема  намірів  Міністерства освіти  в  рамках  реформування  системи  загальної середньої  освіти здійснити переведення вчителів    на  контракт , розпочавши  із вчителів  старшого (  пенсійного )  віку ,  які  продовжують  працювати .

Підсумками круглого столу стала   Резолюція :

- звернутися до  президента  України , Міністерства  освіти, Комітету ВР України з  питань освіти з  метою  запобігання дискримінації  за  віковою  ознакою  у  сфері  освіти , захисту  трудових  прав працівників  навчальних  закладів .

2. Зауваженя з боку профспілки освітян до  проекту  Трудового  кодексу  України : звернення до Голови  Верховної  ради  України   та  Голови  Комітету з  питань  соціальної політики,  зайнятості  та пенсійного забезпечення   .

Як  результат - Проект Трудового  кодексу   повернувся  на  доопрацювання .

3.  Звернення  до Міністерства  освіти і  науки  України, Міністерства  фінансів з питання щодо  внесення  змін до  постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 р. №65 стосовно встановлення  доплат за  виконання обов»язків  тимчасово відсутніх  працівників. 17 листопада 2015 року на  УІІ з»їзді Профспілки працівників  освіти і  науки  України це  питання знову  піднімала голова  РОП Заворітько  Л.  О.

4. Відновлення санаторно -  курортного  оздоровлення для  працівників та  їх  дітей . Профспілки  вимагають  внести  зміни  до Закону  України  «Про загальнообов»язкове державне соціальне  страхування «  Більше  25000 застрахованих осіб підтримали  вимоги  Профспілок та  засвідчили  це своїми  підписами  під  Петицією  до  Президента  .

5. Мітинги:

- біля стін  Кабінету  Міністрів  України на  захист  конституційних  прав  працюючих ,в  якому Святошинський  район  брав  активну  участь (1500осіб)  . На  мітингу виступила наша  колега , голова  профкому , вчитель  СПІ  № 15 Топчій  Наталія  Гергіївна .

-  Профспілки  виступали  проти  підвищення цін  на газ, електроенергію, підвищення  тарифів на  комунальні  послуги, проти бідності  та  дискримінації права  трудящих .

Були  висунуті вимоги :

-          Підвищення  заробітної  плати працівників

-          Збільшення  розміру  прожиткового  мінімуму ,  мінімальної заробітної  плати .

-          Забезпечити  проведення  індексації грошових  доходів населення

-          Забезпечити дієвий  державний  нагляд та  контроль за  додержанням  законодавства у сфері  трудових  відносин , охорони  праці з  метою попередження  правопорушень.

- пікетувння Верховної Ради України під час розгляду проекту Державного бюджету на 2016 рік. На  підтримку  Федерації профспілок  України.

Позитивні  зміни  :

У  2015 року   двічі  відбулося   підвищення  заробітної  плати : ( У   вересні   - на  13 % , у  грудні  - на  10 % )  Таким  чином , станом  на  грудень 2015 року, розрив  між  мінімальною заробітною  платою та  посадовим  окладом  працівника 1- го тарифного  розряду скоротився   з 366 до 265 грн.

-   Були  внесені  зміни  до  постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 р. №65 стосовно встановлення  доплат за  виконання обов»язків  тимчасово відсутніх  працівників. Така доплата в   освітній  галузі здійснюється  лише  вихователям,  помічникам  вихователів , учителям.

Проте профспілка  продовжує  працювати  над вирішенням  питання щодо встановлення  доплат  за  виконання  обов»зків інших тимчасово  відсутнім працівників таких  , як    кухарі,прибиральники , сторожі , бібліотекарі, медичні працівники,  пралі , та  ін.   працівниками , які  відсутні  у  зв’язку  з  хворобою . в  умовах  жорсткої  економії  бюджетних  коштів  країни поки що не  може  бути  вирішеним .

2016 рік

Дії Профспілки освітян

1. Участь у доопрацюванні  законопроекту «  Про  освіту»

-  Завдяки  наполегливості та стійкій  позиції  Профспілки працівників  освіти  при доопрацюванні  законопроекту  «  Про  освіту»   Верховною Радою  були   враховані  та   збережені     права  працівників на :

-          фіксовані розміри надбавок  за  вислугу  років

-          Проходження  сертифікації виключно  з  ініціативи  працівника та  додаткова  оплата  праці у  зв’язку  з  проходженням  сертифікації

-          Підвищена  оплата  праці  за  кваліфікаційні  категорії

-          Додаткова  оплата за  педагогічні  звання

-          Право педагогічних ,  науково - педагогічних  працівників на  безоплатне  користування  матеріальною  базою закладу  освіти.

-          Створення  умов для  функціонування  закладів  позашкільної  освіти

-          Збереження  існуючих  гарантій ст.. 57 Закону  України  «  Про  освіту «

-          Збереження  гарантій щодо права на першочергове  забезпечення педагогічних  працівників  житлом

-          Забезпечення  державою бюджетних  асигнувань на  освіту  у  розмірі не  менше 10 % національного  доходу

-          Надання фінансування за  рахунок коштів державного  та місцевих  бюджетів лише  державним  та  комунальним навчальним  закладам.

2.  Завдяки  миттєвій  реакції та  активним  діям Київської міської організації  профспілки владі не вдалося провести  заплановане скорочення працівників загальноосвітніх навчальних закладів ( прибиральниць, сторожів, комірників, кухарів та інших.)на  10% .

3. Завдяки  стійкій  позиції профспілок Верховна рада скасувала  оподаткування пенсії працюючих і не - працюючих пенсіонерів , але  не  було  скасовано  обмеження  пенсії працюючим  пенсіонерам. Питання  залишилось на  контролі  профспілки .

4.Боротьба  Профспілки  освітян проти  зростання  тарифів .

*звернення президії ради Київської  міської  профспілки освітян до Президента України та Прем’єр-міністра  з вимогами : - встановити пільгову граничну роздрібну ціну на природний газ, який використовується населенням,  знизити ціну на гарячу воду , підвищити розмір заробітних плат, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат пропорційно зростанню тарифів на житлово-комунальні послуги.                                                                            * проведення масових протестних акцій:                                                                                                                              - 9 червень - марш  протесту  в  день засідання НКРЕКП . Від Святошинського  району  в цій  акції приймало  участь 300   небайдужих  освітян Проте, наші  вимоги не були почуті .

- 16 червня 2016 року за  рішенням  Ради Міськпрофради, були  направлені  листи до ВРУ та Кабінету Міністрів України з вимогами   профспілок:

-         Негайно переглянути встановлені Урядом ціни на природний газ для населення,

-         Підвищити до 1 жовтня 2016 року, тобто початку опалювального сезону розміри мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії до рівня не нижче за фактичний розмір прожиткового мінімуму .

-         Встановити мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

5.   6 липня 2016 року відбувся Всеукраїнський марш протесту та пікетування біля Кабінету Міністрів і Верховної Ради . Проти  кричущої  соціальної  несправедливості вийшли майже 15 тисяч доведених  до відчаю людей. (від  Святошинського  району було біля  тисячі освітян) 6. Прес-конференція на тему: «Спротив профспілок проти «драконівських» тарифів» де обговорювалися питання шокового зростання ціни на газ для населення, зокрема для освітян.  За  участю  Яцуня О. М. та  представників  профспілкових  організацій  столиці .  Від  активу  Святошинського району в  конференції приймала  участь    Яворська  Галина  Федосіївна  , голова  профкому  гімназії  « Академія»., член  президії  Святошинської РОП 7. Зустріч профспілок з Прем'єр-міністром України . За  результатами  зустрічі - Підняття  тарифів було тимчасово призупинено до опалювального  сезону .

8.  1-ше вересня Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України  знову повернулася  до  питання  тарифів.                                                                                                                 - профспілкові  збори для  голів  первинних  профспілкових  організацій столиці . Основним  питанням яких було  скасування «драконівських» тарифів. Від  Святошинського району прийшли представники усіх  109 первинок. У ході зустрічі було прийнято Резолюцію з вимогами .                                                                                         до Президента України: -  не допустити ще  більшого падіння рівня життя громадян, зниження обсягу соціально-економічних прав працівників, пенсіонерів, студентів.                                                                                                                               -   не приймати антисоціальний Закон про державний бюджет України на 2017 рік;                                                       -         відновити гарантії держави щодо розміру середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічних працівників не нижче подвійної ,  запровадити дієвий механізм індексації грошових доходів населення. До Кабінету Міністрів України: -   невідкладно ввести мораторій на зростання цін і тарифів на житлово-комунальні послуги до значного підвищення розмірів заробітної плати, пенсії, стипендії;                                                                                                   - суттєво підвищити розмір оплати праці всіх працівників галузі «Освіта».                                                                    9.  1 листопада 2016 освітяни вийшли  на  Акцію  протесту до  Уряду з  вимогою   скасувати «  драконівські « не підйомні тарифи та  розморозити ЄТС. Від Святошинського  району  прийшло більше 2000 небайдужих спілчан .

Під  час  акції  відбулася зустріч представників Профспілки освітян м. Києва  з Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. До складу  робочої  групи  увійшли і педагоги   Святошинського  району : голова  профкому  СШ № 96  Фесенко  Г. Г. та  голова  профкому  ДНЗ  № 203 Воробієвська  С. М..

в  результаті  переговорів

*  Прем»єр - Міністрів зазначив ,  що тарифи потрібно  піднімати   разом  із  заробівтною  платою  та  запевнив , що з 1 грудня 2016 року відбудеться  підвищення  посадових окладів працівників  бюджетної  сфери на  10 % з дотриманням міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці , а з січня 2017 року  на  30 % та  про  зростання  мінімальна  заробітна  плата   до 3200 грн , також було  осучаснено  «споживчий  кошик» .

10.  Ще  однією  перемогою освітянської  профспілки   у  2016 році - скасування  Постанови  Кабінету міністрів  України  № 65 «Про заборону на  встановлення доплат за  виконання  обов»язків тимчасово відсутніх  працівників» , яка  особливо гостро стояла в  дошкільних  навчальних  закладах .

11. Великим  досягненням профспілок  у  2016 році  є підписання Угод : - 23 серпня 2016 року Уряд вперше за  історію української незалежності уклав тристоронню Генеральну  Угоду на 2016-2017.  Це нова історія взаємостосунків щодо форм соціально-економічної політики держави, розвитку національної економіки та    створення належних  умов для  праці. В  Угоді  значна увага  приділена питанням соціального  захисту  ,  недопущення  заборгованості  по  з/п , недопущення  збільшення  грошового  розриву між  посадовим  окладом (  тарифною  ставкою) працівника І тарифного розряду ЄТС та  мінімальною  з/п тощо.

12.  23 листопада була  укладена  нова Галузева Угода між міністерством  та ЦК Профспілки  працівників  освіти на 2016-2020 роки . Саме  вона  є основою для укладення регіональних галузевих Угод і Колдоговорів навчальних закладів.

2017 рік

1. Завдяки конструктивній співпраці КМОППОіНУ з київською владою - 09  лютого 2017 року Київська  міська  рада  прийняла  рішення про  внесення  змін до  бюджету  м.  Києва щодо  виділення 175 млрд. грн.  на  підвищення  заробітної  плати  працівникам , які  фінансуються  за  рахунок  місцевих  бюджетів  ,  зокрема дошкільних  та  позашкільних  навчальних  закладів  з 1 січня ,  а  не  з  вересня  ,  як  передбачалось раніше.

2. Київська  міська організація Профспілки  освітян звертається  до депутатських  фракцій  політичних  партій з проханням підтримати законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення прав працюючих громадян», прийняття якого відновить міжпосадові та міжкваліфікаційні співвідношення у рівнях оплати праці працівників бюджетної сфери. У відповідь на звернення КМОППОіНУ депутатські фракціі політичних партій визнали турботу профспілки  доречною справедливою та запевнили , що  зауваження будуть взяті до уваги під час розгляду зазначеного законопроекту № 3038 на пленарному засіданні ВРУ. Як  результат: Законопроект  взятий  на  доопрацювання.

3.Восени відбувся протест освітян  проти  ухвали Національної комісії (НКРЕКП) «Про встановлення тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу» Завдяки солідарності  та  активності профспілок  ,   вимоги мітингувальників  були  почуті і  уже  під час засідання   Комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала своє  рішення про введення абонплати за розподіл газу.

4.Київська  міська  профспілка  працівників  освіти продовжує роботу  над  удосконаленням  законопроекту «Про освіту». За 9 місяців роботи над законопроектом було проведено 15 круглих столів з громадськістю,  профспілками  фахівцями та експертами, отримано 1600 поправок від народних депутатів України, а також створено робочу групу з цього питання .

5.   12 жовтня 2017 року відбулася зустріч  профактиву міста з  головою  КМОППОНУ  О.  Яцунем у  звязку  з  недофінансуванням  галузі на  2018 р. У  Святошинському районі зустріч  пройшла  12 жовтня  на  якій  було приянято  рішення :  об»єднати  зусилля та  вийти на мирну акцію протесту, щоб захистити свої права.

6. 1 листопада 2017 року відбулася  мирна  акція  протесту, яку   підтримали  близько  30000  працівників закладів  освіти м.  Києва, з  них   - майже  4000 було   Святошинців . Завдяки  солідарності  освітян  міста , Київський  мер на   зустрічі  з  профактивом  Києва запевнив  , що Київська  влада не збирається  урізати муніципальну надбавку освітянам, а навпаки буде працювати над її збільшенням , також наголосив  , що  він  на боці освян і докладе максимум зусиль для організації зустрічі освітян з Прем’єр-міністром України.

 • Постала проблема  з  оплатою  праці тих працівників  , які отримують заробітну плату на рівні мінімальної оплати праці ( 3200 грн) , до  вирішення  якої  негайно  долучилася  профспілки . Оскільки розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників ЄТС розраховуються, виходячи з 1600 гривень з урахуванням  доплат , надбавок ,  винагород та  інших  виплат . Усі  інші складові заробітної  плати ( тобто  доплата  за суміщення професій (  посад)  , виконання обов»язків тимчасово відсутнього  працівника ,  розширення  зони обслуговування або  збільшення  обсягу виконаних  робіт  теж  враховуються  до мінімальної заробітної  плати .

2018 р.

1. У зв’язку з анонсованим підвищення  заробітної  плати працівникам галузі освіти  з 11 січня  2018 року , - вчителям ЗНЗ,  на 21%.,за Постановою № 22 та 23,  оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції .

-  педагогів дошкільних та позашкільних навчальних закладів,  на 10%, Постанова № 23 за рахунок коштів  місцевих  бюджетів.

Київська  міська  профспілка  освітян  звернулися до Президента та Прем'єр-міністра України , з вимогою прийняти рішення  щодододаткового збільшення  з 01.01.2018 року  на 10% посадові оклади * * * * * педагогічним та науково-педагогічним працівникам ВНЗ,

* педагогічним працівникам ДНЗ, ПНЗ, або, як мінімум, рекомендувати органам місцевого самоврядування приймати власні рішення стосовно такого підвищення.

* внести  зміни  до  Кодексу  законів про  працю України,  Закону  України «  Про  оплату  праці «  щодо виключення  з розміру мінімальної  заробітної  плати  доплат , надбавок  ,  премій ,  винагород та  інших  виплат. 

Було  наголошено , що у випадку  ігнорування справедливих  вимог ,  Профспілка залишає за  собою  право розпочати процедуру входження в  колективний  трудовий  спір.

Як  результат :  З 1 січня 2018 року вчителям закладів загальної середньої освіти виплачується:

 • надбавка за престижність педагогічної праці в розмірі 30% посадового окладу;
 • надбавка за складність і напруженість у роботі в розмірі 20% посадового окладу.

Педагогам закладів дошкільної та позашкільної освіти :

 • надбавка за складність і напруженість у роботі в розмірі 30% посадового окладу.
 • надбавка за престижність педагогічної праці в розмірі 20% посадового окладу;

Також   було встановлено доплати для вчителів підготовчих класів спеціальних шкіл за класне керівництво 20 %  і за перевірку зошитів та письмових робіт 15 %. Завдяки цьому усунута нерівність в оплаті праці тих вчителів, які працюють в підготовчих класах спеціальних шкіл.

Такі розміри підвищень стали можливими завдяки ефективній співпраці профспілкової сторони з соціальними партнерами – Київською міською державною адміністрацією та Департаментом освіти .

2.  Освітяни  Києва збирають підписи про  недопущення  передачі  будинку  Вчителя для  інших  потреб, (  Святошинці  зібрали  блиизько  6000 підписів  ) -  Будинок  Вчителя  збережено!

3. Восени загострюється питання  дефіциту  освітньої  субвенції , який  складає 865 млн. грн. : Недосконала  формула нарахування  освітньої  субвенції з  державного  бюджету  , ігнорування Урядом зауважень  та  вимог профспілки освітян  , їх   бездіяльність  призвели  до  того , що  уже  в серпні  в бюджеті столиці  розпочалася фінансова  криза .          В  Святошинському районі  в  серпні  на  заробітну  плату   не  вистачало 98 млн.  грн.  Постала  пряма  загроза невиплат  усіх надбавок  педпрацівникам та  виник ризик того, що наприкінці  2018 року деякі райони столиці не матимуть достатньо коштів навіть  для виплати основної  зарплати освітянам.

Профспілка  освітян  столиці  розпочинає  активні  дії  !

*  Голова    КМОППОНУ  Яцунь О.М.  піднімає  це  питання  на  розширеному засіданні  колегії  КМДА та на засіданні  Президії  КМОППОНУ

* - терміново скликаються     профспілкові  збори голів  первинних  профспілкових  організацій   міста  Києва  , для  обговорення  подальших  дій .

Постановою  зборів було  вирішено  :

*  звернення до Президента  України, Прем»єр - міністра   , Міністра  освіти і  науки  України , Міністра  фінансів України, Київського  міського  голови ,  директора Департаменту  освіти і   науки  України та   голів  усіх депутатських  фракцій ВР з метою постприяти у  наданні додаткового  обсягу  субвенції.

* проводиться широка  інформаційна  кампанія .

*** звернення Яцуня О.М. до  суспільства  на прес-конференції в прес-центрі  «Главком»

*** зібрано понад 50 тис. підписів на підтримку звернення до КМУ щодо збільшення обсягу освітньої субвенції для м. Києва. Від Святошинського  району  зібрали  більше  7000 підписів

*** 26 вересня 2018 року  в  залі КПІ  знову були проведені  збори   голів  первинних  профспілкових  організацій  закладів   освіти  міста  для   узгодження    подальших    дій   у  звязку  з невирішеним  питанням  щодо  субверції  .

*** Учасники  зборів  направили  листа  до  Прем»єр - мінаста України з  вимогою :

Взяти ситуацію під особистий контроль, повернути кошти і припинити маніпуляції з боку Мінфіну. Також  було наголошено , що профспілкову  позицію поділяють   соціальні партнери, депутати  Київради та  повідомлено  , що планується  багатотисячна акція протесту .  А  в разі подальшого ігнорування справедливих  вимог, освітяни столиці  змушені  будуть  готуватися  до  страйку.

*** Було  продовжено  активний  переговорний  процес  з  соціальними партнерами з  питання надання додаткового обсягу освітньої субвенції для м. Києва.

 

Завдяки солідарності  та  активності профспілки працівників  освіти м.  Києва , вимоги освітян   були  почуті

Пеговорний  процес  зрушив з  місця !

Мер  Києва  бере  на  себе відповідальність  за  погашення  заборгованності  до  кінця  року  . Соціальні  партнери послідовними  діями стали на  шлях по  виконанню зобов»язань перед  освітянами. Завдяки  злагодженій  позиції  профспілки  освітян  м.  Києва та  міської  влади   вдалося  скоригувати   головний  коштрис столиці  на  2018 рік  та  виділити  перший  транш по  заборгованості .Завдяки  цим  коштам  у Святошинському  районі  погасили заборгованість  по виплатах   надбавок за  престижність  педагогічної  праці  за  вересень  та  жовтень 2018 р.  Наступне  корегування  бюджету  , яке відбулося  20 листопада 2018 р. ,   дало  можливість  ліквідувати повністю  заборгованість  до  кінця поточного  року  по  місту , в  тому  числі  і  у Святошинському  районі,   та  преміювати усіх працівників  закладів  освіти   району за  підсумнами  2018 року  .

Профспілка постійно  тримає  в  полі  зору питання зарплат,  надбавок і премій освітянам . Спільно  з  соціальними  партнерами  направляє  зусилля,  аби у  повному  обсязі забезпечити всі виплати педагогогам.

2019 рік

Держава знову  економить  на  освіті.  Загальний  обсяг  видатків  на  освіту у  Державному  та  місцевому  бюджетах  на  2020 рік прогнозується у  розмірі 5,6% ВВП. Розмір  мінімальної заробітної  плати пропонують встановити  на  рівні  4723 грн. , що є  нижчим навіть  від фактичного  прожиткового  мінімуму . У  проекті  державного  бюджету України на  2020 рік видатки освітньої субвенції на оплату  праці педагогічним  працівникам  передбачені  не  в  повному  обсязі . Викликають  занепокоєння поправки  народних  депутатів  від партії «Голос» до  законопроекту «  Про  повну  загальну середню  освіту «

 • Переведення працівників пенсійного віку на строковий трудовий договір.
 • Встановлення 40-годинного робочого тижня для педагогічних працівників.
 • Скасування надбавок та доплат, у тому числі за вислугу років, престижність педагогічної праці, перевірку зошитів, сертифікацію, завідування кабінетом, класне керівництво, вчене звання, науковий ступінь.
 • Встановлення доплат за виконання обов’язків педагога-наставника у граничному розмірі, а не фіксованому розмірі.
 • Введення обов’язкової сертифікації для педагогічних працівників.

Такі  наміри влади  «покращити»   життя  освітян  викликало обурення  серед  освітянської  сппільноти . Ініціатори нової системи оплати праці зіштовхнулися з конструктивною критикою профспілки  освітян та обуренням запропонованими новаціями.

11  жовтня  2019 року  КМОПОНУ  скликає  загальні збори голів первинних профспілкових організацій закладів освіти м. Києва.  Від  Святошинського району    участь у  зборах  примали 110 представників  первинних  профспілкових організацій  закладів  освіти  району, до того ж , голова   ЗДО  № 203  Воробієвська  С.М. , виступила з  промовою про   проблеми  працівників дошкільної  сфери .  У роботі Загальних зборів взяли участь Київський міський голова, заступник голови, директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради .

Учасники зборів обговорили передбачені законопроектом «Про повну загальну середню освіту» норми, спрямовані на звуження прав та інтересів освітян, а  також питанння , які  міський  голова  пообіцяв  вивчити  впродовж двох  тижнів:

Учасники  зборів  обговорили  передбачені  законопроектом  «Про повну загальну середню освіту» норми, спрямовані на звуження прав та інтересів освітян, а  також питанння , які  міський  голова  пообіцяв  вивчити  впродовж двох  тижнів:   Основні пріоритетні  завдання Профспілки  працівників  освіти і  науки  України   «  Вчителі  мають  заробляти  більше «:

 • Виконання ст.61 не в 2023, а з 01.01.2020р.
 • Прийняття закону про статус педагогічного і науково-педагогічного працівника ,  (освітянська  робоча  група  прайцювала  над з/п)
 • Підняття муніципальної надбавки з 20 до 30% всім працівникам освітньої галузі столиці;
 • Внесення змін до Кодексу законів про працю, ЗУ «Про оплату праці» щодо виключення з розміру мінімалки доплат, надбавок, премій, винагород та інших виплат; тощо .
 • Недопущення  намірів народних  депутатів  з  партії «  Голос»   «  Покращити «  оплату  праці  освітян . Вони  які  передбачають. :
 • Переведення працівників пенсійного віку на строковий трудовий договір.
 • Встановлення 40-годинного робочого тижня для педагогічних працівників.
 • Скасування надбавок та доплат, у тому числі за вислугу років, престижність педагогічної праці, перевірку зошитів, сертифікацію, завідування кабінетом, класне керівництво, вчене звання, науковий ступінь.
 • Встановлення доплат за виконання обов’язків педагога-наставника у граничному розмірі, а не фіксованому розмірі.
 • Введення обов’язкової сертифікації для педагогічних працівників.

22 жовтня 2019 року відбулася прес-конференція за  участю  голови  КМОППОНУ  Яцуня  О.М.  ,  юрисконсульта  та  профспілкового  активу на тему: «Чому Профспілка проти «благих намірів» депутатів поркращити життя освітян?» , де  учасники доводили до відома освітян наслідки запровадження окремих норм законопроекту «Про повну загальну середню освіту» та поправок народних депутатів.

Сподіваємось ,  що  Комітет ВРУ з  питань освіти,   науки та інновацій  відхтилить   поправки  до  законопроекту депутатів  партії  «  Голос» .

Наступний крок - акція протесту 29 жовтня 2019 року.

Масова акція протесту профспілки освітян столиці проходила на одному подиху. Від  Святошинського  району  участь у  акції протесту  приймали 1598  освітян . До людей вийшли народні депутати-представники всіх фракцій (окрім партії «За життя»). Важливо, що Святослав Вакарчук публічно пообіцяв переглянути пропозиції «Голосу» до з/п «Про повну загальну середню освіту».

Голова профільного комітету Сергій Бабак завірив, що комітет докладе всіх зусиль щодо передбачення підвищення оплати праці педагогічним, науково-педагогічним і непедагогічним працівникам в державному бюджеті - 2020.

Народні депутати Вадим Івченко і Ірина Геращенко, а також голова постійної комісії з питань освіти Київради Ганна Старостенко висловились за підтримку вимог протестуючих.

Багатотисячна громада освітян і студентів одностайно схвалила резолюцію і проголосувала за подальші активні дії (якщо депутати і чиновники проігнорують справедливі вимоги людей освітянської праці).

Попереду довга «дорога в дюнах» і ми впевнені в своїх силах, в солідарних діях, а значить - подолаємо несправедливість. Профспілка  працівників  освіти і  накуи  України м.  Києва  буде  застосовувати всі можливості для надійного  захисту прав та  гарантій  освітян .

Завдяки   дії тристоронньої   Угоди між Святошинською районною в м. Києві державною адміністрацією , Управлінням  освіти ,  молоді та  спорту Святошинської районної в  м.  Києві державної  адміністрації та  Святошинською районною  організацією  профспілки  працівників  освіти і  науки  України  (  звіт про її  виконнання відбувається  щороку  ),  освітянам  Святошинського  району  щорічно здійснються  гарантовані виплати :

* педагогічним   працівникам  надбавки   за   вислугу  років .

* щорічна  грошова  допомога  на   оздоровлення педагогічним  працівникам у  розмірі

посадового   окладу під  час  надання  відпусток.

* щорічна   грошова  винагорода  за  сумлінну   працю ,  зразкове   виконання

службових   обов»язків  у  розмірі   посадового  окладу :

- до 8  Березня  - педагогічним  працівникам - 50%

- до  Дня  працівників  освіти  педагогічним  працівникам  - 50 %.

* надбавки за  престижність педагогічної праці, складність  та  напруженість  у  роботі :

-  керівникам  - 50 %  за  постановою № 1298 та 30% пост. № 23

-  педагогічним  працівникам 30% за  пост  № 23 та 20%  за  пост № 1298

-   іншій  категорії   працівників  - 20% за  пост. №1298

 

Позитивні  зміни :

- З вересня 2019 року  заробітна  плата тренерів -  викладачів ДЮСШ збільшилась на  50 % ,

- внесені зміни до  Постанови № 22 «  Про  підвищення посадових  окладів  на  10 %  педагогічним  працівникам дошкільних  та  позашкільних  навчальних  закладів .

 

У Святошинському  районі  додатково  до  заробітної  плати виплачується :

-  з  фонду  економії  заробітної  плати :

* квартальні  премії  усім  працівникам

*  премії  технічним  працівникам жінкам   - до  8  Березня та  чоловікам  - Дня   козацтва ,

* щомісячні виплати техпрацівникам  по  300 грн для  забезпечення  матеріального  стимулювання  .

грошова допомога на  оздоровлення   техпрацівникам під час  надання відпустки

у  розмірі  100 %.

Збереження  цих  стандартів для  освітян Святошинського  району є спільним  досягненням  соціальних  партнерів . 

Слід  зауважити, що останні 5 років  система відносин соціальних партнерів в  галузі  освіти Святошинського  району, вийшла  на   більш  сучасний  рівень та направлена на врахування  спільних  інтересів, удосконалення   Угоди, Колективних договорів ,  виконання  домовленостей  цих  важливих  документів , на   узгодження  соціальних та  фінансових питань  , на  запобігання  конфліктів в  колективах .  Ми досягали  успіху за допомогою діалогу, поваги та спільних дій  в організації  та  проведенні  спільних  заходів , а  саме :  серпневої  педагогічної  конференції ,  семінарів , проведення  районного  свята  до Дня  працівників  освіти , Нового  року  ,  8 Березня ,  спортивних змагань  «  Патріот»  та  ін.

Голова Святошинської  районної  організації  профспілки  Л.О.  Заворітько  входить до  складу  комісій РУОМС:

-  атестації педагогічних  працівників .

- комплектації та  тарифікації

- розподілу  фонду  матеріального  заохочення .

-  соціального  страхування

-  проведення  моніторингу  готовності закладів  освіти Святошинського  району до  нового  навчального  року .

В  закладах  освіти з профспілкою своєчасно  погоджується  :

графік   надання  відпусток  , встановлення   доплат  за  суміщення   професій ,  розширення   зони   обслуговування ,  виконання   обов»язків  тимчасово  відсутніх   працівників та  ін. .

Профспілка  освітян  завжди  залишається  порадником  та  помічником  спілчан  у  наданні  правової допомоги, громадського  контролю за  дотриманням законодавства про  працю, вирішення  конфліктних  ,тощо.  За  допомогою  до  профспілки працівників  освіти звертаються  багато  спілчан в  усній та  письмовій  формі .  Інколи ,  за  зверненнями спілчан здійснюється  представництво їх  стправ в  суді, де  позивача  представляє  юрист Київської  міської Профспілки  освітян . Багато  спілчан  нашого  району користується  безкоштовними юридичними консультаціями в  телефонному  або в  інтерактивному  режимі  через  сайт Києвської  міської Профспілки . Жодна  проблема члена  Профспілки не  залишається  поза увагою.

за звітний  період з 2015 по 2019 р. р. Святошинською  районною  організацією Профспілки було:

- розглянуто 19 письмових  заяв

-    надано близько 5000 консультацій на  особистих  прийомах  та по  телефону.

-    вирішено 19 конфліктних ситуацій .

У випадках , коли виникали конфліктні ситуації в  колективі чи були  допущені  порушення трудового законодавства з  боку  керівника, районна організація профспілки  проводила перевірку наведених фактів і вживала відповідні заходи для усунення виявлених порушень та  налагодження мікроклімату  в  колективі  .

На сьогоднішній день актуальним залишається питання поліпшення житлових умов для працівників галузі освіти.

За   останні  п»ять років  житлові  умови поліпшили три педагога району  .                                          Станом  на  2019 рік ,на квартирній черзі перебуває 110 працівників закладів  освіти району. Залишаються  гострими  питання надання   гуртожитків  для   вчителів .

Культурно - масова робота, оздоровлення дітей працівників

На  виконання  Закону України «  Про  оздоровлення та  відпочинок дітей «  ,  Угоди  про  спільні  дії Святошинської  районної в  м.  Києві державної  адміністрації , Управління  освіти, молоді  та спорту  Святошинської районної в м.  Києві державної  адмістрації та Святошинської  районної у  м.  Києві організації  Профспілки працівників освіти і науки України на 2017-2020 роки,   керуючись  рекомендаціями Постанов президії КМОППОНУ та  Святошинської  РОП  «  Про  організацію дитячого  оздоровлення влітку» Святошинська  профспілка  освітян організовано та  успішно проводила  дитячі оздоровчі   кампанії  протянгом  звітного  періоду :

За звітний період  з  2015 - 2019 рік :

- оздоровилось 924 дитини

- 49 досвідчених  педагогів закладів  освіти  району за  рекомендаціями успішно

працювали в  таборах  відпочинку .

- на  оздоровлення  дітей членів  профспілки з профспілкового  бюджету  РОП

було використано -   315061 грн.

З  2018 р.  Київська  міська профспілка працівників  освіти започаткувала  сімейний пільговий  відпочинок для   наших  спілчан  на  базі «  Медик « в  смт.Затока  , 5  змін  тривалістю по 14 днів.

З  два  роки на березі моря  оздоровились - 131 особа

на  що було використано  з  профспілкового  бюджету - 166330 грн.

Районна організація профспілки та  первинні  профспілкові  організації  займалася забезпеченням працівників  та  їх дітей  новорічними подарунками .                                                                                             Протягом звітного  періоду для  привітання членів  профспілки  та  їх  дітей  було  придбано :

-  новорічних  подарунків 24502 шт  на  суму 2316280, 00 грн.

-  подарунків  на  інші  свята 2301 шт.  на  суму 104413,00 грн.

Кожного  року  Святошинська районна  організація  Профспілки працівників  освіти і  науки  України  збирає   талановитих , творчих освітян  на традиційний огляд- конкурс «  Квітучі  барви  таланту « .

Цей  конкурс  дає можливість відроджувати та  розвивати освітянські таланти, оскільки  в  кожному  колективі  є  багато  талановитих та творчих людей., встановлювати  нові  творчі  контакти  між  виконавцями  ,  це шлях  до  визнання  та  успіху . Святошинська  районна  організація  Профспілки  працівнитків  освіти  завжди  підтримує  талановитих  освітян  , адже  це  неоціненний  скарб  Святошинської  освіти . Приємно  відмітити  ,  що щороку  у  конкурсі  приймає  участь  все  більше   молодих  та  талановитих працівників , а колективи відзначаються  оригінальністю  репертуару ,  рівнем   виконавчої майстерності та  сценічної  культури .

Усі  учасники   конкурсу нагороджуються від  Святошинської  РОП   пам»ятними  подарунками  та цікавими  екскурсійними  поїздками .

В  Святошинському  районі уже  стало традицією разом  святкувати  державні  свята ,  відвідувати  театри,    та   подорожувати .    Не  стала  винятком і  ця п»ятирічка . Святошинська  районна  організація  профспілки  завжди   долучається  до організації таких  заходів,  завдяки  чому члени  профспілки  мали можливість побувати  на   святкових  концертах в  палаці  Україна ,  переглянути  кращі спектаклі т. ім..  Франка , театру  Оперети  ,  Л.  Українки , т. Драми  та  комедії  на  лівому  березі, Молодому  театрі ,  та побувати в різних куточках  України і за кордоном  .

За  рішенням Президії  та згідно  Угоди  , Святошинська районна  організація  профспілки  разом  соціальним  партнером ,  Управлінням  освіти , вітали керівників  з  ювілеєм та колективи  закладів  освіти ,  які відзначають  ювілейну  дату  з  дня  відкриття  пам»ятними  подарунками  , грошовими  нагородами  та  поїздками  вихідного  дня.

Приємно  відзначити  ,  що за  останні  роки  все  більше  первинних  профспілкових  оганізацій закладів  освіти  використовують  і кошти з  профбюджету своєї  організації  для   колективних поїздок  вихідного дня  чи  походів  до  театрів  . За  рішеннями  первинних  профспілкових  організацій  такою  можливістю  скористались :

-    поїздки  вихідного  дня  108    заклада  освіти

-    походи  до  театру  15  закладів  освіти

Також за  звітний  період ,  згідно  клапотання  Святошинського  РУОМС , Святошинською  районною  організацією  Профспілки працівників  освіти і  науки  України  були  організовані  та  профінансовані  виїзні  семінари   :

- для  вчителів  української  мови та  літератури -

- для  директорів   шкіл та  дошікльних  навчальних  закладів

-  для  заступників  директорів  шкіл з  навчально -  виховної  роботи

- для  профактиву   р - ну

- для  вчителів  Нової  Української  школи  )

- для  вчителів  інклюзивних  класів

- для  вихователів   дошкільних  навчальних  закладів

-  для  методистів дошкільних  навчальних  закладів

- для  бібліотекарів

-  для  держслужбовців

-  для  соціальних  педагогів

-  для  психологів

- для  бухгалтерів  РУОМС

- для  вчителів фізичної  культури

- За  підсумками тренування сил цивільного  захисту закладів  освіти  району

Згідно  рішення  Президії  Святошинської  РОП :  

- для  учасників   конкурсу  «  Квітучі  барви  таланту «

-  для голів  профкомів первинних  профспілкових  організацій .

Починаючи з 2016 року,   Святошинська  районна  організація Профспілки  працівників  освіти і  науки  України активно  залучає  освітян  району  до  спорту.

За  ініціативи  та  підтримки  Святошинської  РОП:

*  чотири  роки  поспіль, починаючи  з 2016 року ,  на  базі  ЦВПСВМ успішно проходять спортивні  змагання  «  Патріот» в  яких  приймають участь   близько  30 команд, а  це  майже  150 освітян закладів  освіти  району .

* у  2016 році пройшли  змагання  з настільного  тенісу серез  працівників  закладів  освіти , де  виборювали  перемогу  26 учасників .

* У 2017 році команди  освітян  району  приймали  участь  у  спартакіаді  з  футболу  та  волейболу .

За фінансової  підтримки  Святошинської  РОП у  2018  та  2019 роках   освітяни  закладів  освіти Святошинського району  активно  приймали  участь  у Київській  міській  спартакіаді «  Здоровий  Киянин» де   виборили призові  місця .

Усі  учасники  спортивних  змагань були  нагороджені  дипломами  та грошовими нагородами від  Святошинської  РОП .

За  фінансової підтримки  Святошинської  РОП щороку  проходять святкування  8 Березня  ,  Дня  Парацівників  освіти  ,  Нового  року,  організація серпневої педагогічної конференції .

За  звітний  період з Профспілкового бюджету було використано коштів :

- на культмасову та спортивну роботу - 5248027,00 грн.,

- на  грошову  допомогу - 4651552,00 грн.

Охорона  праці  та  безпека житттєдіяльності

Профспілка постійно контролює стан травматизму в установах освіти та його матеріальні наслідки, виконання заходів, передбачених колективними договорами, виплата одноразової допомоги потерпілим та ін. Аналіз травматизму показує. Що за видами подій основна кількість травм трапляється в результаті падінь потерпілих різного характеру. За причинами травмування більшість нещасних випадків відносяться до технічних: це недосконалість і недостатня надійність засобів виробництва, незадовільний технічних стан приміщень , території, порушення вимог безпеки, психофізіологічні причини та ін.

При обстеженні закладів освіти встановлено, що технічне обладнання та  меблі в багатьох закладах  освіти оновлене , зроблені  сучасні  ремонтні  роботи. Працівники  стали  забезпечуваться  спецодягом.

Згідно атестації , працівникам , які  входять  до списку працівників з особливим характером  праці   надають додаткові дні до відпустки та доплату .

Святошинська  РОП  приймає участь у  проведенні  моніторингу  готовності закладів  освіти Святошинського  району до  нового  навчального  року. Це  дає  можливість проаналізувати проблеми  в  закладах  освіти з охорони праці та спільно з  соціальним  партнером знайти шляхи їх  вирішення .

З  боку  профспілки постійно здійснювався контроль за  проведенням профілактичних та медичних оглядів, санмінімуму, періодично аналізується стан захворювання працівників , питання працевлаштування працівників  згідно рішення комісії МСЕК , контролюється  рівень захворювання працюючих пенсіонерів та інвалідів .

Святошинська  РОП тричі  за  звітний  період проводила   навчання  з  питань оформлення  та  оплати  лікарняних  листів за  участю  провідних  спеціалістів  Фонду  соціального  страхування м. Києва.

Підсумовуючи роботу  за  пя»ть років звітного періоду  , можна  сказати , що було багато  проблем , труднощів ,  але  були і  перемоги . Життя  районної Профспілки було  бурхливим  , наповненим , змістовним  та цікавим  завдяки роботі кожної первинної профспілкової організації  , кожного голови профкому , бо ми  велика  команда небайдужих людей, однодумців , які  здатні  стояти  на  захисті інтересів  наших спілчан.

Разом  з Київською  міською  організацією Профспілки працівників освіти  і науки України  ми намагаємось активно та  послідовно відстоювати соціальні  гарантії  освітян , ведучи  конструктивний діалог  з владою ,  використовуючи для  цього  усі  інструменти соціального діалогу.

А  якщо діалог буде  вичерпаним  -  профспілка готова до активних дій  у  відстоюванні  інтересів спілчан .

В єдності наша  сила !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.