УМОВИ проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста з дошкільної освіти відділу з питань загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти управління освіти, молоді та спорту

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом управління освіти, молоді

та спорту Святошинської районної

в місті Києві державної адміністрації

15 квітня 2019 року

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття посади головного спеціаліста з дошкільної освіти відділу з питань загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти

управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(категорія «В»)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснює контроль за виконанням дошкільними навчальними закладами та навчально-виховними комплексами наказів, розпоряджень, рішень колегій Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), районної державної адміністрації, управління освіти, молоді та спорту, виконанням рішень педагогічних рад; дотриманням вимог Інструкції з ведення ділової документації реалізує державну політику в галузі освіти.

2. Здійснює ознайомлення директорів дошкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів, медичних сестер, комірників, заступників директорів з адміністративно-господарчої роботи, завгоспів, вихователів-методистів, вихователів з матеріалами інструктивних та нормативних документів, що надходять  з органів управління та виконавчої влади в межах своєї компетенції.

3. Відповідає за підготовку та проведення нарад, семінарів, практичних семінарів, круглих столів з медичними сестрами, завгоспами, заступниками директорів з адміністративно-господарської роботи.

4. Готує проекти наказів, рішень колегії управління освіти, молоді та спорту з основної діяльності, розробляє інформаційні, аналітичні та прогнозні матеріали в межах своєї компетенції.

5. Контролює дошкільні навчальні заклади та навчально-виховні комплекси з питань організації та проведення управлінської діяльності адміністрацією дошкільного навчального закладу та навчально-виховного комплексу; організації та забезпечення харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів, забезпечення безперебійного постачання  продуктів харчування згідно асортименту, передбаченого Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах; виконання норм харчування за повним переліком продуктів харчування визначених Постановою Кабінету Міністрів України; поновлення технологічного обладнання в дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах; впровадження новітніх технологій в роботу дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів.

6. Забезпечує проведення організаційних заходів щодо:

  • інструктивно-консультативної роботи з медичними сестрами, комірниками, завгоспами, заступниками з адміністративно-господарчої роботи, проведення семінарів, практичних семінарів, круглих столів, нарад з визначених питань;
  • забезпечення організації харчування вихованців;
  • атестації медичних сестер, кухарів, вихователів-методистів, вихователів всіх вікових груп;
  • патронування дітей дошкільного віку району.

7. Збирає, систематизує, аналізує інформацію дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів , формує банк даних та оформлює звітність в межах своєї компетенції.

8. Формує та подає у установленому порядку статистичну  звітність до МОН України, ДОН, КМДА, РДА, статуправління в межах своєї компетенції.

9. Готує проекти розпоряджень, наказів, розробляє інформаційні, аналітичні та прогнозні  матеріали  з основних напрямків діяльності управління освіти, молоді та спорту в межах своєї компетенції та контролює їх виконання.

10. Проводить роботу по комплектуванню дітьми дошкільних навчальних закладів різних типів.

11. Звертається до начальника управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації з поданням про притягнення керівників закладів освіти до відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства.

12. Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових осіб закладів освіти району, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків.

13. Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

14. Розглядає заяви та звернення громадян, громадських об’єднань установ і організацій та приймає відповідні рішення згідно з чинним законодавством у межах своїх повноважень.

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 4900 грн.;

- надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;

- надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);

- за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5.Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Строк подання документів –  до 16.45 год. 03 травня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6а, каб. 211.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

07 травня 2019 року, початок о 11.00 год.

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А, каб. 211

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Міненок Сергій Миколайович,

т. (044) 273-69-15,

т. моб. (050) 297-61-01


minenok_sm@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища педагогічна, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

Рівень користувача; досвід роботи з офісними програмами Microsoft (Word, Excel);

 

2

Ділові якості

Аналітичні здібності, вміння розподіляти роботу, виваженість, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, адаптивність, стресостійкість, оперативність, вміння аргументовано доводити власну точку зору, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді.

3

Особистісні якості

1)      відповідальність;

2)      системність, самостійність та ініціативність в роботі;

3)      уважність до деталей;

4)      орієнтація на саморозвиток;

5)      вміння працювати в стресових ситуаціях;

6)      аналітичні навички;

планування роботи

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України “Про державну службу”;

Закону України “Про запобігання корупції”.

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

2) Закон України «Про звернення громадян»;

3) Закон України «Про освіту».

 

Інші нормативно-правові акти відповідно до спрямування роботи управління освіти, молоді та спорту

 

Attachments:
Download this file (Наказ на конкурс.PDF)Наказ на конкурс.PDF[ ]89 Kb