Додатки до наказу про проведення інвентаризації

Детальну інформацію можна отримати у файлі, що додається.