24 січня 2020 року , до районної Угоди були внесені нові доповнення (Районна організація профсоюзів))

УВАГА !!!

Шановні керівники та  голови  профкомів дошкільних  навчальних  закладів  ! 24  січня 2020 року ,  до  районної  Угоди  були  внесені нові  доповнення .                     Просимо  такі   доповнення  внести до  колективних  договорів ,  враховуючи  нові  правила  реєстрації .

Процедуру реєстрації доповнення до  колективного договору  пройти в  центрі  соціального  захисту населення

 

На  реєстрацію  доповнень  до  колективного  договору  надаються наступні  документи :  ( Зразки  див.  Далі  )

1.  Лист на  ім»я начальника Управління  праці та соціального  захисту   населення Жидченко  І.М.    ,  який  не  прошивається і  не  сканується .

2.  Витяг  з  протоколу  зборів  трудового  колективу  про  погодження доповнень  до  колективного  договору.

3. Текст   доповнень  до  колективного  договору.

К. № 113 Сємєнцова  Тамара  Павлівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни  та  доповнення на  2020 рік

до

КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

між адміністрацією

та трудовим  колективом

( Указати назву  закладу  освіти ) на 2017 - 2020 роки

схвалено на

Загальних  зборах  трудового колективу

”___”_______2020 року,  протокол № _____

 

 

 

 

м. Київ-2020

 

 

 

У  звязку з  виробничою  необхідністю внести  зміни та   доповнення на  2020 рік   до  колективного  оговору «Між  адміністрацією та  трудовим  колективом ( назва  закладу  освіти )  на  2017 - 2020 роки »

Доповнити   розділ ІУ   “Оплата  праці “   пунктом 4.28

Сторона адміністрації зобов'язується:

4.28.  З  метою  створення в  закладі  освіти спиятливого  та  безпечного  навчального середовища ,  здійснювати  охорону  закладу  освіти  24 години  на  добу  .

 

 

Директор                                                                   Голова  ПК

( назва  закладу  освіти)                                           ( назва  закладу  освіти)

______    П.І.Б. .                                                                        _____     П.І.Б. .

печатка                                                                                                                   печатка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №

Зборів  трудового  колективу   ( Назва  закладу  освіти)

від     __________р.

Всього  працюючих -

Присутні на зборах –

Відсутні з  поважних  причин –

Голова зборів -

Секретар –

Порядок  денний :

1. Обговорення  та  затвердження  змін  та   доповнень на  2020 рік до колективного  договору «Між  адміністрацією та  трудовим  колективом (  назва  закладу  освіти) на  2017 - 2020 роки»  .

Слухали:

1.( Керівника чи голову профспілкового комітету ( П.І.Б.)) , яка ознайомила з проектом змін  та доповнень на  2020 рік до колективного  договору  «Між  адміністрацією та трудовим  колективом (  назва  закладу  освіти)  на 2017 - 2020 роки»

Вирішили:

Схвалити зміни та доповнення на  2020 рік до  колективного договору « Між адміністрацією та трудивим  колективом (  назва  закладу  освіти) на  2017 - 2020 роки.»

 

Проголосували : одноголосно.

 

Голова зборів -                             П.І.Б.

Секретар зборів -                          П.І. Б.

На  бланку  закладу  освіти

 

Начальнику Управління  праці

та  соціального  захисту населення

Святошинської районної в м.  Києві

державної адміністрації

Жидченко  І. М. .

 

(Вказати назву закладу освіти) надає  на  реєстрацію зміни та доповнення на  2020 рік до Колективного договору  «Між адміністрацією та трудовим  колективом на  2017 - 2020 роки » ,  реєстраційний номер колективного  договору____________від ______  (  дивись  напис про  реєстрацію)

 

-        загальна  кількість  працюючих -

 

-        Заборгованості  по  заробітній  платі  - немає

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                Голова  профкому

(  назва  закладу  освіти)                                         ( Назва  закладу  освіти)

__________________П.І.Б.                                           _____________ П.І.Б.

             

печатка                                                                            печатка