Додаткова угода про зміну найменування

ДОДАТКОВА УГОДА №

до Договору № ________ від _________________ 20___ р.

 

м. Київ

__________ 20____ р.

 

Організаційно-правова форма (наприклад: Товариство з обмеженою відповідальністю) «Назва», в подальшому «Учасник», в особі _____ (вказати особу, наприклад: директор) П.І.Б., діючого на підставі ____(вказати назву документу на підставі якого діє уповноважена особа, наприклад: Статут), з однієї сторони, та управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, в подальшому «Замовник», в особі начальника Сукеннікова Олексія Вячеславовича, що діє на підставі Положення, з другої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», керуючись чинним законодавством України, уклали цю Додаткову угоду №___ від ___________ 2020 р. (далі – Додаткова угода) до Договору № ________ від _______________ (Далі – договір), про наступне:

 

1. У зв’язку із зміною назви Замовника з 01 серпня 2020 року, відповідно до Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації № 347 від 12 червня 2020 року, Сторони дійшли згоди в преамбулі, тексті та рекзвізитах Договору, а також в додатках до нього перейменувати «Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації» на «Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації» в усіх відмінках.

2. Викласти преамбулу Договору в наступній редакції:

«ОПФ «Назва», в подальшому «Учасник», в особі _____ П.І.Б., діючого на підставі _____, з однієї сторони, та управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, в подальшому «Замовник», в особі начальника Сукеннікова Олексія Вячеславовича, що діє на підставі Положення, з другої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», уклали цей Договір про наступне:».

3. Викласти реквізити Замовника в Договорі в наступній редакції:

«ЗАМОВНИК

управління освіти Святошинської

районної в місті Києві державної

адміністрації

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А

Тел. 044-403-30-03

р/р__________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

В ГУДКСУ м. Києва

Код банку ___________

Код за ЄДРПОУ 37498536

Начальник

_________________ О. В. Сукенніков»

 

 

4. Всі інші умови Договору, які не змінені даною Додатковою угодою, залишаються без змін і сторони підтверджують по ним свої зобов’язання.

5. Ця додаткова угода складена в двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу та є невід’ємною частиною Договору № ________ від ______________, по одному для кожної Сторони.

6. Ця додаткова угода набуває чинності з моменту підписання її Сторонами.

 

ЗАМОВНИК

 

УЧАСНИК

управління освіти Святошинської

районної в місті Києві державної

адміністрації

 

ОПФ «НАЗВА»

(ЗАЗНАЧИТИ ВЛАСНІ РЕКВІЗИТИ!)

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А

Тел. 044-403-30-03

Код за ЄДРПОУ 37498536

 

 

Начальник

 

 

__________________ О. В. Сукенніков