Проект рішення батьківської конференції «Роль родинного та суспільного виховання у формуванні свідомого патріотизму дитини дошкільного віку»

 

  1. Проводити конференції для батьків з метою обміну досвідом з актуальних питань виховання, розвитку та навчання дітей дошкільного віку.

( Сектор з питань дошкільної  освіти РУО, 1 раз на 5 років)

2. Створити методичну базу та здійснювати інформаційне – методичний супровід з патріотичного виховання дитини в родині.

(Сектор з питань дошкільної  освіти РУО, до 01.09.2017)

3.  Консолідувати  діяльність органів районного управління освіти навчальних закладів, наукових інституцій та батьків щодо громадянсько – патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

(Сектор з питань дошкільної  освіти РУО, керівники навчальних закладів, постійно)

 

4. Започаткувати роботу консультативних пунктів для родин з       патріотичного виховання дитини  на базі ДНЗ № 85, 199, 200, 276, 469, 565,  НВК «Інтел» .

(Керівники навчальних закладів до 01.09.2015)

5.  Створювати  умови для активізації батьківської громади у забезпеченні набуття підростаючим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу через видання інформаційних вісників, газет, Інтернет ресурсів на сайтах районного управління освіти та навчальних закладів, інших засобах масової інформації.

(Сектор з питань дошкільної  освіти РУО, керівники навчальних закладів, постійно)