Інформаційна довідка про аналіз результатів моніторингових психолого-педагогічних досліджень, проведених серед учнів восьмих класів закладів освіти Святошинського району міста Києва

 

Відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 № 616, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.07.2009 за № 687/16703), Типового Положення про центри практичної психології і соціальної роботи (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.08.2000 № 385), наказу Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 № 1/9-352, Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001 № 330), наказу Міністерства освіти і науки України від  08.08.2017 № 1127 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби на період до 2020 року»  та лист МОН України від 28.07.2017 № 1/9-414 «Про забезпеченість фахівцями психологічної служби системи освіти та пріоритетні напрями діяльності у 2017-2018 навчальному році» та згідно річного плану проведення моніторингових досліджень науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту Святошинського району в місті Києві психологічна служба інформує про наступне:

 

 1. 1. Протягом жовтня 2017 року практичні психологи працювали над визначенням стилю поведінки в конфліктній ситуації  серед восьмикласників. Мета: визначити, які стилі поведінки використовує дитина у конфліктній ситуації. Завдання діагностичної роботи: дослідити  стилі поведінки в конфліктній ситуації серед учнів восьмих класів за А.С.Прутченковим. Методика визначенням стилю поведінки особистості в конфліктній ситуації  досліджує такі стилі поведінки, як: пристосування, суперництво, уникнення, співпраця.
 2. Кількість опитаних: 2080 учнів 8-их класів навчальних закладів Святошинського району.
 3. Узагальнені результати дослідження:

 

Результати вивчення стилю поведінки в конфліктній ситуації  серед восьмикласників.

Стилі поведінки в конфліктній ситуації (загальний/середній бал)

Пристосування

Суперництво

Уникнення

Співпраця

загал

серед

загал

серед

загал

серед

загал

серед

52831

25,4

46174

22,2

39108

18,8

69888

33,6

 

 

Тема конфлікту не втратить своєї актуальності поки існує спілкування між людьми. У спеціальній літературі воно тлумачиться як психологічне явище, що виникає під час зіткнення протилежних поглядів, інтересів, дій, намагань та уявлень окремих людей або їх груп. Коли конфлікти набувають ступеню крайнього загострення, вони супроводжуються високим емоційним напруженням і часто-густо призводять до небажаних наслідків для обох сторін. За висновками спеціалістів, які працюють у галузі конфліктів, успіх людини, за будь-яким напрямком діяльності, на 85% залежить від його вміння спілкуватись, здатності запобігати виникненню конфліктів або позитивно їх вирішувати.

За результатами дослідження виявлено, що (25,4 %)  восьмикласників в конфліктній ситуації використовують пристосування, що означає принесення в жертву своїх інтересів заради підтримки добрих взаємин і спокою.  Поступаючись, вони  пом’якшують конфліктну ситуацію і  мають можливість налагодити стосунки.  У (22,2%) учнів виявлено,  що в конфлікті вони  прагнуть до суперництва, що характеризується прагненням домогтися задоволення своїх особистих інтересів на шкоду іншому. Але це вкрай не ефективний метод розв’язання особистих конфліктів. Стиль суперництва викликає в інших почуття відчуження.  Показник (18,8%) свідчить про те, що учні  намагаються уникати будь-яких конфліктів у своєму житті. Стиль їхньої поведінки розглядається як  уникнення, для якого характерно як відсутність прагнення до задоволення інтересів партнерів, так і відсутність тенденції до досягнення власних цілей.   Найбільше (33,6%) учнів показує, що восьмикласники в конфліктній ситуації прагнуть до співпраці. Вони орієнтовані на спільне розв’язання  всіх спірних питань, що виникають у процесі діяльності. Спільно приходять до такого розв’язання протиріччя, яке задовольняє обидві сторони. Стиль співпраці найважчий, але дуже ефективний.

Вважається, що при уникненні від конфлікту ні одна сторона не досягне успіху. При таких формах поведінки, як суперництво, пристосування один учасник знаходиться у виграші, а інший програє, або програють обидва. І тільки при співпраці обидві сторони стають у виграші.

 

Коли варто використовувати пристосування?

Пристосування варто використовувати в тому випадку, коли:

 • Не цікавить і не хвилює конфлікт, що відбувся;
 • Ви зацікавлені в гарних стосунках з конфліктуючою стороною;
 • Результат конфлікту важливий для іншої людини;
 • Сподіваєтеся, що конфлікт згодом сам розв’яжеться за рахунок того, що сторони продовжуватимуть підтримувати дружні взаємини.

Коли варто використовувати змагання?

Змагання доречне в тих випадках, коли:

 • Необхідно швидко прийняти рішення;
 • Важливий результат конфлікту;
 • Є достатній авторитет і впевненість, що пропоноване рішення є найкраще;
 • Підлеглі віддають перевагу авторитарному стилю керівництва;
 • Почуваєте, що вибору немає і вам немає, що втрачати;
 • Необхідно навести лад заради загального благополуччя.

Коли варто використовувати уникнення?

Уникнення рекомендується застосовувати в тих випадках, коли:

 • Предмет суперечки не стосується справи;
 • Підлеглі самі можуть врегулювати конфлікт;
 • Немає можливості (або бажання) розв’язати конфлікт на свою користь;
 • Потрібно виграти час для того, щоб одержати додаткову інформацію;
 • Результат конфлікту не дуже важливий;
 • Спостерігається велика напруженість, необхідно послабити її інтенсивність.
 • Доцільна ця стратегія й у випадках відсутності достатньої інформації.

 

Коли варто використовувати співробітництво?

Співробітництво можливе  в тих випадках, коли:

 • Сторони, що перебувають у конфлікті, володіють рівними владними повноваженнями або орієнтовані на рівних шукати рішення в конфліктній ситуації;
 • Є час попрацювати над проблемою, що виникла;
 • Основною метою обговорення є набуття спільного досвіду роботи, одержання необхідної інформації;
 • Пропозиції обох  сторін надзвичайно важливі;
 • Сторони здатні вислухати одна одну і разом попрацювати над розв’язанням конфлікту.

 

Важливо зрозуміти, що кожний з названих стилів ефективний тільки за певних умов. Треба вміти адекватно використовувати кожен із них і робити свідомий вибір, ураховуючи конкретні обставини. Найкращий підхід визначається конкретною ситуацією. Вміння використовувати кожний стиль можна розвинути. Це буде корисним при спілкуванні як у навчанні, так і за її межами.

 

 

 

 

На основі отриманих результатів практичними психологами проводились:

 1. просвітницькі роботи серед учнів, педагогів і батьків використовуючи бесіди, лекції, показ відеофільмів, та  презентації, як один із найефективніших серед інфор­маційних технологій на педагогічних нарадах, семінарах з учителями, корекційно-розвиваючих заняттях з учнями.
 2. консультативна робота з батьками та надавались рекомендації з використання ефективних стратегій вирішення конфліктів.
 3. досвід «Шкільної медіації», що сприяє  формуванню позитивного мікроклімату в учнівських колективах, зниженню кількості конфліктів між учнями, зменшенню випадків правопорушень.