ЗВІТ ДИРЕКТОРА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСУ “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СУЗІР’Я» СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ, РОДИННОГО ОСЕРЕДКУ ТА ГРОМАДСЬКОСТЮ про роботу

 

 

Я, Банітова Тетяна Петрівна, 1957 р. н., освіта вища педагогічна, загальний стаж роботи 42 роки, з 1987 року – очолюю колектив НВК «СУЗІР’Я» .

Керівництво роботою  закладу здійснюється відповідно до Статуту та річного плану роботи.

Я, як директор, забезпечую:

- реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

- дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, та інших органах, установах і організаціях, укладаю угоди з юридичними та фізичними особами;

- у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

- приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;

I.       контролюю організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

II.      забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників, збереження майна закладу;

III.     відповідаю за реалізацію завдань дошкільної та початкової освіти, визначених основними положеннями Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства»,  Базового компонента дошкільної освіти,  Державного стандарту початкової загальної освіти  та забезпечення рівня дошкільної та початкової освіти у межах державних вимог до їх змісту і обсягу;

IV.    контролюю відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

V.      підтримую ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

VI.    керую  різними формами співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

Щомісячно проводиться дієвий контроль за виконанням «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу    в установах і навчальних закладах».

 

Відомості по закладу наступні:

Відомості

Показники

1.

Мова спілкування та навчання

Українська

2.

Кількість груп усього

8

Ясельні

2 (45дітей)

дошкільні

6 ( 157дітей)

3.

Кількість класів

4 (115учнів)

4.

Режим роботи:

дошкільних груп:

12 годин

школи:

10,5 годин

ю5.

Кількість вихованців та учнів

317

6.

Кількість працівників усього

64

педагогічний персонал

32

обслуговуючий персонал

медичний персонал

32

2

 

 

ВЗП

Спеціаліст

ІІ кат

І кат.

Вища кат

Педагогічні звання

Дошкільний підрозділ

 

13

-

3

-

2

3

Школа

 

1

-

1

4

5

5

Загальна кількість

 

14

-

4

4

7

8

Всі педагоги протягом навчального року підвищували свій професійний рівень, відвідуючи районні методичні об’єднання, семінари. Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу сприяє атестація, яка проводиться відповідно до Типового положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, Змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473,  наказу Управління освіти, науки , молоді та спорту Святошинської районної  в місті Києві державної адміністрації № 291 від 18.09.2018р., згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи щодо організації і проведення атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. В  закладі складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років.

З відповідальністю педагоги поставились до атестації. За підсумками роботи з оцінкою «відповідає займаній посаді»  було атестовано  вихователя Гришанович Т.А., муз.керівника Зайченко Л.М. та  рішенням атестаційної комісії  присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої  категорії» вихователю Макарчук М.В.

З метою запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» педагогічні працівники Олянчук Л.В., Майборода О.М., Падило І.І.,Лаговська Т.В. пройшли курси  для вчителів початкових класів.

 

 

 

Вид діяльності

Планова кількість

педагогів

Фактична

кількість

педагогів

 

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

4

4

100

2.

Атестація

3

3

100

3.

Самоосвіта

32

32

100

4.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

32

32

100

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги.

 

Упродовж 2018-2019  навчального року освітній  процес НВК  був спрямований на вирішення наступних завдань:

1. Продовжувати роботу по формуванню мовленнєвої компетентності у дітей дошкільного віку, шляхом  використання інтерактивних методів навчання

2. Спрямувати роботу педагогічного колективу на формування правового світогляду дошкільників

3. Спрямувати роботу педагогічного колективу на  активізацію взаємодії  з родинами вихованців шляхом реалізації проектної діяльності

4. Діяльність педагогічного колективу щодо формування правової культури учнів.

5. Нові прогресивні технології - шлях до формування творчої особистості, життєвих компетентностей учнів.

В навчально-виховному комплексі створена необхідна матеріальна база для організації освітнього процесу з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку: облаштовано класні кімнати, комп’ютерний клас, спортивний зал, музичний зал, кімнати відпочинку для школярів, їдальня,  кімната для денного відпочинку (сну). Всі групи та класи забезпечені м’яким та твердим інвентарем, меблями, іграшками, педагогічними посібниками та підручниками.

Для забезпечення умов якісного здобуття  освіти в НВК облаштовано  природознавчий осередок на майданчику закладу для вирішення питань природознавчого, екологічного,трудового виховання, проведення пошуково-дослідної діяльності у природі.

Із запланованих заходів по благоустрою території   облаштовано спортивний майданчик.

На початок  2018-2019 н.р. стан забезпечення закладу:

-  педагогічним персоналом  -      забезпечений повністю

-  медичним персоналом        -     забезпечений повністю

-  технічним персоналом        -     забезпечений повністю

Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Адміністрація закладу постійно опікувалася питаннями фахового зростання працівників, психологічного мікроклімату в колективі.

Протягом 2018-2019 н.р. в початковій школі НВК  навчалось 115 учнів. Закінчили навчальний рік 115 учнів, з них  –23 повний курс  початкової школи І ступеню.16 учнів нагороджено Похвальними листами за відмінні успіхи в навчання.

Результати адаптації першокласників свідчать, що: 60% дітей (18 осіб) мають оптимальну працездатність (дітям характерна бадьорість, активність, готовність до енерговитрат); 40% дітей (12 осіб) мають компенсовану втому (самовідновлення оптимальної працездатності відбувається за рахунок періодичного періодичного зниження активності); 70% (21 особа) мають позитивне ставлення до навчання; 28% (7 осіб) амбівалентне (не подобаються деякі предмети); 6% (2 особи) негативне. Позитивне ставлення до однокласників спостерігається у 70% дітей (21 особи), амбівалентне 20% (6 осіб), негативне 10% дітей (3 особи). За результатами анкетування вчителя адаптувалося до умов ЗНЗ 70% дітей (21 особи), середній ступінь дезадаптації виявлено у 20 % дітей (6 осіб), високий ступінь дезадаптації – 10% дітей (3 осіб), 10% дітей (3 особи) фізіологічно не готові до школи.

Збереження і зміцнення здоров я формування здорового способу життя дітей дошкільного віку – це один із найактуальніших і найперспективніших напрямків роботи нашого закладу.

Медичне обслуговування вихованців та учнів проводять старша  медична сестра та медична сестра. Є медичний кабінет, забезпечений всім необхідним для роботи обладнанням. Постійно проводиться аналіз стану здоров’я дітей.

 

 

 

 

Показн. стану

здор.

Кільк.

показн.

 

Група здоров’я

 

 

Група здоров’я

 

Фізичний розвиток

І

 

ІІ

ІІІ

IV

осн.

підг.

спец.

зв.

гарм.

н/сер.

в/сер.

д/с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість

Дітей

149

51

2

-

188

13

1

-

189

7

4

%

74

25

0,9

-

93

6

0,5

-

94

3

2

Школа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість

учнів

 

92

9

14

-

91

22

2

-

115

-

-

%

80

8

12

-

85

19

1,7

-

100

-

-

Педагогами враховуваються ці показники під час проведення занять  та уроків з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

В закладі дотримуються вимоги охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм. Регулярно педагоги проводять профілактичні бесіди, 4 рази на рік проводяться тижні безпеки життєдіяльності, проводяться конкурси малюнків, додаткові заняття з правил техніки безпеки, з питань профілактики ДТП, ППБ, запобігання захворювань, особистої гігієни.

Продовжуючи  роботу з впровадження  інноваційної здоров’язбережувальної технології «Навчання у русі», методична служба  НВК проводить  заходи по роботі з педагогами та батьками, які дають поштовх до усвідомлення дорослими необхідності тісного взаємозв’язку навчання та рухової діяльності та вчать практичному застосуванню методики «Навчання в русі» та окреслила шляхи впровадження  фізичних вправ в межах рекомендацій технології «Навчання в русі», адаптованих для дітей дошкільного віку,  розкриваючи їх доцільність та різноманітність. Впровадження в систему освітнього  процесу дошкільників  використання мішечків з сіллю на голові  сприяє  профілактиці  порушень постави та  корекції  відхилень при розвитку постави   дітей дошкільного віку  та є фактором формування фізичної підготовленості    до навчання у школі. Систематично виконуються вправи, які допомагають майбутнім першокласникам зберегти міцне здоров'я на фоні успішного навчання у школі. Вихователь-методист та вихователі дошкільних груп подовжують розробляти авторські конспекти занять з використанням освітньо-рухової методики «Навчання у русі».

Впровадження  освітньо-рухової    методики    « Навчання  у русі»            у системі  здоров`язбереження  дітей 5-6 років :

-  Сприяє комплексній організації розвитку особистості дитини, зберігає та зміцнює фізичне  здоров‘я дошкільника напередодні шкільного життя.

-  Зацікавлює  дітей станом власного  здоров'я.

-  Залучає батьків до фізкультурно-оздоровчої роботи у родинах, формує в них практичні навички ефективного спілкування з дітьми.

Психологічна служба приймала активну участь у адаптації дошкільників та першокласників, супроводі  психічного здоров’я вихованців НВК .

Всі учні початкової школи на початок навчального року надали довідки про проходження медичних оглядів.

Одним з пріоритетних завдань колектив НВК вважав і збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей. Було створено необхідні умови для фізичного розвитку дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, різноманітні форми і види організації режиму рухової активності дітей в регламентованій діяльності та в повсякденному житті., збільшення моторної щільності занять. Педагогами  придбано та виготовлено атрибути для організації індивідуальної роботи з підгрупами та проведення занять  зі всією групою дітей.

В НВК на громадських засадах була організована робота по залученню дітей в спортивні секції тхеквон-до, функціонують  гуртки «Шахова корона» та  «Здоров’ятко».

Дошкільний підрозділ працює за програмою «ДИТИНА»

Створено сприятливі  умови для повноцінного та гармонійного розвитку вихованців закладу: для комфортного їх перебування в установі, позитивного ставлення дитини до себе, однолітків, до інших людей, до навколишнього. Удосконалення розвивального середовища в усіх вікових групах сприяло  організації різноманітних форм роботи з дітьми,  розвитку у них знань про навколишній світ, формуванню різних умінь і навичок.

Відбувалась активна розвивальна робота психологічної служби з метою адаптації дітей раннього, молодшого дошкільного віку до нових умов закладу та здійснювався психологічний супровід адаптації першокласників до навчання у школі.

За результатами проведених досліджень виявилось що переважна більшість дітей І  та ІІ молодших  груп, учнів першого класу успішно пройшли адаптаційний період.

З дітьми старшого дошкільного віку, психологом Гопко О.М. була проведена розвивальна робота з метою підготовки дітей до навчання у школі, розвитку пізнавальної, мотиваційної та особистісної сфери.За результатами проведених досліджень виявилось, що переважна більшість дітей (93%) готові до навчання у школі.Проведення розвивальної роботи з дітьми середньої групи, з метою розвитку їх емоційно-вольової сфери.

Було організовано проектну діяльність серед учнів 1-4 класів, зокрема:

1 клас:

- «Дерево дружби»,

- « Книга літа»,

- «Твій город на вікні»

- «My family»;

2 клас

- «Лісова аптека»,

- «Квіти в моєму житті»,

- «Будьмо знайомі»,

-«Як бджоли готуються до зими»,

- «My pet»;

3 клас

- «Винаходи людства»,

- «Видатні українці»,

- «Захисти природу»,

- «Timetable»

-« My favorite food»,

4  клас:

- «Подорожуємо країнами світу»,

- «Улюблені свята моєї родини»,

- «Мандрівка просторами всесвіту, про яку ти мрієш»,

- «Цікавий світ материка, на який хочу порапити»,

- «Леся Українка- поетична квітка України»,

- «My hobby»,

- «My room».

 

Головна проблемна тема закладу: «Розвиток ключових компетенцій дошкільників та молодших школярів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя». Завдання і проблема школи на 2018 – 2019 н.р. «Нові прогресивні технології - шлях до формування творчої особистості, життєвих компетентностей учнів», «Діяльність педагогічного колективу щодо формування правової культури учнів». Для реалізації науково-методичної  теми  протягом року в колективі були заплановані та проведені такі заходи: практичний семінар з використанням інтерактивних технологій «Правовий захист кожної дитини»,педагогічний ринг «Педагогічна творчість. У чому її суть?», практично-освітній семінар з елементами презентації «Діти в інтернеті: як вчитися безпеці у віртуальному світі?», проведені практичні заняття «Лепбук як одна із форм реалізації міждисциплінарного підходу під час навчання в початковій школі», «Рухова активність на уроці»,на педраді розглянуті питання «Нові прогресивні технології - шлях до формування творчої особистості, життєвих компетентностей учнів», «Діяльність педагогічного колективу щодо формування правової культури учнів».

В школі працює МО вчителів початкових класів, яке очолює Олянчук Л.В., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «старший вчитель». Робота методичного об’єднання була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичного об’єднання, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. В травні місяці на засіданні МО вчителів початкових класів педагоги звітували про індивідуальні пошукові проекти.

Методична робота в закладі була спрямована на розвиток творчої особистості педагога, дитини. Головні зусилля було зосереджено на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим (Макарчук М.В.,Блощенко Н.В., Страшинській Л.Г.) у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, створення умов для безперервного вдосконалення фахової майстерності та освітнього  процесу з дітьми. Це сприяло оптимізації освітнього  процесу в НВК.  Для ефективного досягнення поставлених завдань  продовжує працювати творча група педагогів. На засіданнях творчої групи розроблялись тематичне   планування, варіанти перспективного, календарного планування, циклограми дидактичних ігор, вправ, рухливих ігор освітнього процесу; форми роботи з дітьми за освітніми лініями .

Згідно запланованої методичної роботи в  педагогічному кабінеті організована  постійнодіюча   виставка психолого-педагогічної та методичної літератури на тему: «На допомогу вихователю»;  формується  бібліотечний фонд навчальної, наукової, довідкової, методичної літератури, фахових періодичних видань. Згідно річного плану були проведені вихователем-методистом та головою МО вчителів консультації з питань навчання та виховання дітей та учнів, з питань організації освітнього процесу, роботи з батьками тощо. Вчителі, вихователі приймали активну участь у відкритих показах різних форм роботи з дітьми та учнями, в проведенні педагогічних годин,  семінарів для педагогів

Заклад підключений до локальної мережі Інтернет, наявна мережа Wi-Fi. Педагоги активно використовують можливості інтернету в підготовці до занять та уроків, а також безпосередньо під час освітнього  процесу.  В  закладі  на високому рівні  здійснюється  наступність між дошкільною ланкою освіти та початковою школою в заходах з педагогами, вихованцями , учнями  та їх батьками.

На базі закладу протягом року проходили педагогічну практику студенти Національного педагогічного університету ім.М.Драгоманова. Надано практичні поради та рекомендації студентам-практикантам під час проходження практики.

Проводилось взаємовідвідування уроків,занять, огляд  інноваційних матеріалів, огляд-конкурс класів та груп по підготовці до навчального року. У процесі роботи виправдали себе такі форми як індивідуальна та групова робота із слабовстигаючими та обдарованими учнями, підвищення в учнів мотивації до навчання, вирішення педагогічних ситуацій і завдань.

В навчально-виховній та управлінській діяльності НВК широко використовуються  елементи комп’ютерних технологій.

Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновки, що порівняно з минулим роком зріс рівень фахової майстерності педагогів, педагогічний колектив НВК в процесі своєї діяльності реалізував мету виховання, навчання та розвитку дітей, поставлену на початку року.

Головна мета в організації навчально-виховного процесу - створення навчального середовища, яке стимулювало б вироблення вмінь та розвиток інтересів кожної окремої дитини, водночас визначаючи важливість навчання ровесника з ровесником або малої групи разом.

З цією метою в класних кімнатах  були поповнені навчальні центри, які відображають поточні інтереси та академічні потреби дітей:

-    центр грамоти

-  центр письма

-  центр мистецької діяльності

-  науково - природничий центр

-  центр математичний

А  в дошкільних групах створені змістовні тематичні осередки діяльності.

Учні початкової школи приймали участь  в районних етапах предметних олімпіад: в ІІ (районному) етапі ХVII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів 3-4 класів Святошинського району ,  математичному квесті серед учнів 4 класів Святошинського району, конкурсі читців «Уклін тобі, кобзарю».

Було продовжено впровадження національної освітньої програми «Абетка харчування». Протягом навчального року проведено 5 уроків в кожному класі з курсу «Абетка харчування». Відгуки та пропозиції педагоги передали розробникам програми.

З метою розвитку допитливості, інтелектуальних здібностей та потреби у набутті нових знань для дітей старших дошкільних груп продовжив роботу  гурток «Шахова корона». Всі діти, які відвідували гурток «Шахова корона» навчилися грати у шахи.

В НВК створені належні умови для художньо-естетичного розвитку вихованців закладу: предметно-розвивальне середовище в усіх вікових групах ( осередки  мистецької діяльності), в музичному залі - сприяють позитивному сприйманню дітьми навколишнього світу, їх самовираженню у творчості: музичній, танцювальній, мовній.

У  дітей сформований стійкий інтерес до музичної та театралізованої   діяльності.

Оцінюючи й аналізуючи музичну діяльність дітей, можна констатувати той факт, що вона є систематичною, відповідно до перспективного та календарного плану музичних  керівників. Вихователі беруть активну участь в підготовці та проведенні свят, розваг та музичних занять. Працюють з дітьми індивідуально.

На заняттях з образотворчої діяльності здійснюється диференційований та індивідуальний підхід до навчання дітей, що сприяє  формуванню позитивного ставлення до художнього мистецтва у всіх вікових групах .

Активізовано та урізноманітнено роботу з розвитку творчої уяви, естетичної чутливості у дітей в різних видах зображувальної діяльності.

Плануються нетрадиційні заняття, використовуються різні техніки виконання. Традиційними стали проведення мистецьких свят.

Проведені різноманітні форми взаємодії педагогів і батьків для забезпечення повноцінного і всебічного розвитку дитини.

Підготовлені  і проведені індивідуальні та групові консультації.

Надані письмові рекомендації з актуальних питань розвитку та виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

Батьки приймали активну участь у виховних заходах, святах, допомагали в  організації екскурсій , постійно залучалися до участі у благоустрої території закладу

За ініціативи та за допомогою батьків організована охорона НВК.

Проведені спільні форми роботи з учителями початкових класів та вихователями по забезпеченню наступності у вихованні і навчанні  дітей: педради, консультації, взаємовідвідування.

Організовані наступні екскурсії для школярів:

- Хлібокомбінат «Кулінічі»(1,2,3 класи)

- Місто професій (1,2,3 класи)

- меморіал пам’яті Чорнобильській трагедії (вихованці ст..груп та 1-4 класи

Проведені різноманітні форми взаємодії педагогів і батьків для забезпечення повноцінного і всебічного розвитку дитини. Підготовлені  і проведені індивідуальні та групові консультації. Надані письмові рекомендації з актуальних питань розвитку та виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

На високому рівні проведена психологічна просвіта батьків на теми: «Особливості адаптації дітей до умов ДНЗ. Як допомогти дитині адаптуватися до нових умов», «Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі. Компоненти та ознаки готовності», «Підготовка майбутніх першокласників до навчання у школі. Основні завдання при підготовці дитини до школи?», «Як і коли говорити з дитиною про «це» (статеве виховання)». Презентація  на тему: «Протидія боулінгу. Види боулінгу» .Організовані заняття з участю батьків.  Проведені родинні свята та спортивні змагання. Залучено батьків до роботи в освітньо-рухової методики «Навчання у русі». За ініціативи та за допомогою батьків організована охорона НВК.

Більшість  батьків, діти яких відвідували шаховий  гурток  для дітей старшого дошкільного віку «Шахова корона» та гурток «Здоров'ятко» для учнів початкової школи   приймали активну участь у заходах гуртківців, з задоволенням отримували консультативну допомогу з боку керівників гуртків.

Започатковано традицію проведення «Батьківських посіденьок»

План   наступності між дошкільною ланкою освіти та початковою школою виконано на 100%

Всі заплановані заходи щодо адміністративного контролю з боку директора були виконанні.

Організація роботи закладу та організація оздоровлення дітей  закладі в літній період проводиться у відповідності до Рекомендацій по проведенню літньої оздоровчої роботи з дітьми в дошкільних закладах; Інструктивного листа Міністерства освіти України про оздоровлення влітку та у відповідності до Плану роботи на оздоровчий період.

План роботи педагогічного колективу в літній період направлений на виконання оздоровчих та освітніх завдань, а саме:

– Створення умов для ефективного оздоровлення дітей влітку шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій.

– Дотримання розпорядку дня, враховання чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку, забезпечення максимального перебування дітей на свіжому повітрі, відповідність тривалості сну віку дітей.

– Підвищення ефективності освітньої роботи з питань особистої

безпеки та захисту життя дітей:

– Забезпечення достатньої рухової активності, насиченої рухливими,

спортивними іграми, екскурсіями, позитивними емоціями.

– Проведення загартувальних процедур, дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

– Організація збалансованого харчування та раціонального питного режиму.

Протягом року за державний кошт заклад отримав:  меблі для 1-го класу (31 комплект), ліжка дитячі - 30шт, шафи для роздягання - 15 шт , столи дитячі (17) та стільці (24 шт), комп’ютерний комплект мультимедійного обладнання  для 1 класу, зроблено спортивний майданчик з ігровим та спортивним обладнанням, провели капітальний ремонт електрощитової, відбулася заміна вікон (на суму 1400000грн.)

Впродовж 2018-2019 навчального  року  звернень  громадян  з питань  діяльності  навчального закладу не було.

Пропозицію  родинного осередку щодо організації охорони закладу вирішено позитивно.