ЗВІТ керівника закладу дошкільної освіти № 277 Щербакової Галини Вікторівни за 2018-2019 н.р. перед колективом та громадськістю

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».                                                                                     Дошкільний навчальний заклад № 277 підпорядкований  управлінню освіти Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації і функціонує з серпня 1972 року і працює за власним статутом.           Будівля ЗДО №277 типова, 2-х поверхова, цегляна.                                                        Проектна  потужність  12  вікових  груп  на  240  дітей.                               Одна група обладнана у спортивну залу                                                          Фактично  функціонує - 11 груп, в  яких  269 дітей                                                                   Мова  навчання – українська.                                                                                     В закладі працюють дві групи санаторного типу №4, №8 для дітей з серцево-судинними захворюваннями. Діти до санаторних груп направляються кардіологом з дитячої поліклініки №2. У направленні лікар вказує діагноз, дає рекомендації.                                                                   В 2018-2019 н.р. діяльність в ЗДО велась згідно плану роботи Святошинського районного управління освіти, молоді та спорту, та річного плану роботи закладу на 2018 – 2019 навчальний рік.                              Трудовий колектив закладу складається з 45 осіб.                              Педагогічний  колектив  відзначається  стабільністю. За   штатним  розкладом  педагогічних  працівників  має  бути  28,50 фактично – фізичних  осіб – 19. Освітній  рівень : вища  педагогічна  освіта – 10, середня  спеціальна – 9,  з них : 5 мають  вищу    кваліфікаційну  категорію, 4 – мають  педагогічне звання «вихователь –методист»,  3- мають першу кваліфікаційну категорію, 2- мають другу кваліфікаційну категоріюі.                                       Центром  методичної  роботи  в  ЗДО  є  методичний  кабінет (вихователь – методист  Манукян І.О.),  де  вихователі  мають  можливість  отримати  допомогу  з  усіх  розділів  за Освітньою – програмою для дітей від 2 до 7 років « Дитина».                                                                                        Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників дошкільного закладу на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності освітньо-виховного процесу.                                                               З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.                  Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ЗДО освітньо-виховними програмами, методичними  посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 н. р. Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо - та відеоматеріалів.                                                                                   Робота методичної служби у 2018/2019 н. р. була спрямована:          Вивчення та аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами з відповідною освітою.                          Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ЗДО, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення колективного перегляду стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.                                                                       Здійснювалась оцінка якості та результативності освітньо -виховної роботи педагогічних працівників  відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів за результатами моніторингу двічі на рік.                                                                                                        Навчально-методичне консультування педагогічних працівників, батьків здійснювалось за річним планом .                                                         Удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадрами, шляхом проведення семінарів, консультацій, попереджувального контролю.              Проводились педагогічні заходи: виставки, творчі звіти, конкурси, педагогічні  читання, диспути, інформаційно-довідкова робота, створення картотек, банків педагогічної інформації тощо.                                                     Згідно плану роботи дошкільного навчального закладу на 2018/2019 н. р. використовувались колективні та індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами.                                                                     Переваги надавались формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань. Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи.                                                                                             В ЗДО працює практичний психолог Колесник Н.А., яка сприяє підвищенню психологічної культури вихователів та батьків шляхом участі в роботі педрад, педгодин, семінарів, батьківських зборів. Психологічна просвіта батьків та педагогів про особливості виховання з метою підвищення психологічної освіченості. Розробляє і впроваджує розвивальні програми освітньо-виховної діяльності, враховуючи індивідуальні вікові особливості різних категорій дітей. Розроблена діагностична програма готовності дитини до вступу в школу.                                                                                              В районному конкурсі « Ярмарок педагогічних ідей» « Сучасне нетрадиційне обладнання для організації фізкультурно-оздоровчої роботи у ЗДО»  колектив закладу був нагороджений дипломами .                                             Спільна  робота  батьківського  комітету,  піклувальної  ради  покращали  та  зміцніли   матеріально-технічну  базу  ДНЗ.                                     Проведен капітальний ремонт 4-х туалетних кімнат. На 100% виконані роботи по заміні вікон, суттєво поповнена матеріально-технічна база харчоблоку, кабінета психолога, групових приміщень, ігрових майданчиків на вулиці.                                                                                                        Батьківська спільнота, депутати є головними спонсорами  упорядкування групових приміщень, створення затишку та  розвивального середовища для своїх малят.                                                                                  Дошкільний навчальний заклад забезпечений твердим і м’яким інвентарем в достатній кількості. Ведеться планове оновлення меблів, іграшок по групах Приділялася велика увага благоустрою території ДНЗ: пофарбовані спортивний майданчик,  ворота,  ігрові майданчики, тіньові навіси на групових майданчиках.                                                                                         У відповідності до вимог чинного законодавства у дошкільному закладі організоване триразове харчування. В санаторних групах №4,8 4-разове харчування.                                                                                                                   Якість та різноманітність харчування задовільні. Щоденно в раціон харчування входять м'ясні та рибні страви, масло, молоко, свіжі овочі та фрукти, різноманітні крупи, соки, тощо. Страви готуються у відповідності із затвердженими нормами харчування на одну дитину із дотриманням технології.                                                                                                              Аналіз стану харчування за 2018-2019 н.р.  показав, що протягом року  проводилась робота по забезпеченню дітей повноцінним харчуванням. За звітний період працівники харчоблоку дотримувались технологій приготування страв, відбору добових проб, правил зберігання продуктів в холодильнику, графіку видачі їжі на групи.  Помічники вихователів  виконували санітарні норми  та правила організації харчування в групах. Розподіл страв в групах відбувався згідно вимог. Адміністрацією закладу проводились оперативні та планові перевірки закладки продуктів в котел, технології приготування  їжі, умови зберігання продуктів в холодильнику, коморі та овочесховищі, термін реалізації продуктів, виконання санітарно-гігієнічних правил на харчоблоці та в групах. В результаті перевірок суттєвих порушень не виявлено. Протягом року проводилась робота з батьками по навчанню правилам здорового раціонального харчування малюків, правилам та вимогам до кулінарної обробки продуктів харчування, анкетування батьків.                                                                                                                                                               Аналіз реалізації основних продуктів показав, що систематично проводився контроль виконання норм, по можливості виконувалось примірне меню.                                                                                                                   На належному рівні в ЗДО здійснюється медичне обслуговування.  Старша медична сестра Потапенко М.С. здійснює медико –профілактичні заходи, контроль за оглядами дітей спеціалістами,  за проведенням фізкультурно-оздоровчих заходів та загартуванням, за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання,  дотримання санітарно – гігієнічних норм, режимом та якістю харчування.                                       В ЗДО працюють 2 санаторні групи для дітей з серцево-судинними захворюваннями. Діти цих груп мають висновки ЛКК про певну патологію. Один раз на рік проводиться огляд дітей кардиологами дитячої поліклініки №2 Святошинського району м.Києва. В ЗДО систематично проводяться оздоровчі заходи дітей санаторних груп.                                                                                              Турбота про здоров'я  дітей була завжди пріоритетним завданням нашого закладу. В дошкільному закладі створені належні умови для повноцінного розвитку та оздоровлення дітей. В практику роботи впроваджуються як традиційні, так і нетрадиційні методи загартовування: профілактичне лікування відварами лікарських рослин, аромотерапія, вітамінотерапія, полоскання горла в період карантину на захворювання грипом. Протягом року проводились курси вітаміно-профілактики. Систематично, з дотриманням всіх вимог, здійснювалось загартовування повітрям, водою з використанням дихальної гімнастики, точкового масажу, коригуючих вправ. Будь-який вид загартування – диференційований.                        В дошкільному закладі створені належні умови для фізичного розвитку дітей, в наявності є спортивна зала, обладнана необхідним інвентарем. Заняття з фізкультури плануються та проводяться фізкерівником Фастовою О.А. з урахуванням стану здоров’я дітей та завдань їх оздоровлення. Обов’язково звертається увага на фізичне навантаження кожної дитини.  На виробничих нарадах та зборах трудового колективу обговорювалися питання організації харчування дітей в ЗДО, профілактика харчових отруєнь, дотримання санітарних норм, як засіб профілактики захворювань, аналіз захворювання за рік.                                                                 В закладі дошкільної освіти створенні безпечні умови для охорони життя і здоров'я дітей: систематично проводяться перевірки дотримання протипожежних норм, інструктажі з працівниками з питань дотримання техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дошкільних закладів.                                                                                                                                                         У відповідності до завдань, які були поставлені річним планом роботи на 2018-2019 навчальний рік, в дошкільному закладі проводилися засідання педагогічних рад, на яких розглядалися питання і завдання по активізації роботи з патріотичного виховання дошкільників, поглиблена робота з  формування досвіду моральної поведінки та соціальної компетенції у дошкільників шляхом застосування ефективних освітніх технологій, в тому числі засобами сюжетно-рольової гри; та спрямована робота педагогічного колективу на розвиток творчого мовлення дітей в процесі ігрової діяльності.                      Педагоги ЗДО на протязі року удосконалювали професійну творчість шляхом вивчення Базової програми розвитку дитини дошкільного віку.  З батьками  вихованців проводилися колективні та індивідуальні бесіди, консультації по вихованню у дітей любові до рідної мови, розвитку творчих здібностей  тощо. На батьківських зборах обговорювалась взаємодія ЗДО та сім’ї у збереженні  та зміцненні фізичного та психічного здоров’я дітей, охорона життя, здоров’я дітей вдома, на вулиці, в ДНЗ,  соціальний та емоційний розвиток особистості в сім’ ї.                                                                           Різноплановість та систематичність у подачі знань, відповідно до програмових вимог, сприяли тому, що діти старших груп пішли до школи досить підготовленими, що показали результати контрольних занять в групах. Педагоги ЗДО тісно співпрацюють з вчителями початкових класів школи №197, яку відвідують більшість випускників дошкільного закладу. Вони слідкують за вимогами школи щодо вступу дітей до 1 класу та відповідно спрямовують свою роботу з дошкільнятами.                                  Отже, можна стверджувати, що всі діти до навчання готові, мають належний потенціал знань, умінь, навичок.                                                                Аналізуючи спільну роботу ЗДО зі школою можна зробити висновки, що вона потребує подальшого удосконалення у забезпеченні безперервності у вихованні, навчанні та розвитку дітей, детальному знайомству вчителів початкової школи з вимогами програми ЗДО для здійснення наступності в діяльності ЗДО та школи.                                           Батьки  дітей  приймають активну участь в організації роботи  в групах і в дошкільному закладі. За їх активної допомоги проведен ремонт всіх групових приміщень, проведен частковий ремонт дахів, ігрових майданчиків, сантехніки, техобладнання, внутрішнього освітлення. Придбані сучасні дитячі меблі, ігрові куточки, сучасні педпосібники, технічні засоби для музичної зали, для прибирання приміщень та території.  Проте дана робота потребує подальшого удосконалення: потребує капітального ремонту 2 санвузли, тіньові навіси, харчоблок, пральня.