Нова інклюзивна школа/Запитання для самооцінки педагогів щодо організації освітнього середовища

Запитання для самооцінки педагогів щодо організації освітнього середовища, розробленого Міжнародною асоціацією «Крок за кроком» (www.issa.nl) в рамках розробки принципів якості діяльності вчителя початкових класів.

 

ЗАПИТАННЯ: ЧИ ЧАСТО Я:

 

• Організовую навчальні центри, які дають змогу дітям вільно переміщуватися у класі, спонукають їх робити вибір та активно вчитися?

• Забезпечую дітям індивідуальні місця для зберігання їхніх особистих речей?

•Використовую навчальні матеріали, які відповідають рівню розвитку дітей, у тому числі матеріали, розроблені вчителем?

• Заохочую ігри, експерименти, дослідження з використанням багатоцільових матеріалів, які передбачають можливість творчих рішень?

• Розміщую роботи дітей у класі на рівні їхніх очей, щоб їх могли бачити усі?

• Використовую навчальні матеріали, що спонукають дітей самостійно шукати інформацію (словники, енциклопедії тощо)?

• Поповнюю педагогічні ресурси, використовуючи ресурси місцевої громади (бібліотеку, громадські організації тощо)?

• Заохочую дітей робити оголошення, ініціювати заходи, брати на себе обов’язки у класі? Що ще я роблю?______________________________-__________________________________________________________________

• Залучаю дітей до розроблення чітких і зрозумілих вимог щодо поведінки та участі у заняттях за допомогою визначення правил класу?

• Виявляю повагу до думок і суджень кожної дитини?

• Заохочую і є прикладом позитивної взаємодії?

• Визнаю за дітьми право вибору та створюю можливості для його реалізації?

• Чітко формулюю очікування, ідеї, цілі?

• Використовую ситуації у навчальному закладі чи у громаді для того, щоб допомогти дітям виявляти випадки дискримінації, упередження та стереотипів; обговорюю з дітьми етичні аспекти нерівності?

• Створюю можливості для прийняття спільних рішень і створення спільних правил (наприклад, дебати, переговори тощо)?

• Створюю можливості (наприклад, під час ранкової зустрічі) для того, щоб діти на практиці могли реалізувати прийняття компромісних рішень і досягнення згоди? Що ще я роблю? ______________________________ _______________________________________________

• При об’єднанні дітей у групи, оцінці навчальних досягнень, старань і успіхів, керуюся засадами справедливості і неупередженості?

• Розставляю меблі таким чином, щоб діти могли працювати індивідуально, у малих і великих групах?

• Створюю ситуації, в яких діти співпрацюють один із одним, виконують роботу по черзі, допомагають один одному для досягнення позитивних результатів?

• Чітко формулюю очікування щодо участі та поведінки дітей під час спільної роботи? Що ще я роблю? ______________________________ _______________________________________________

ЗАПИТАННЯ: ЧИ ЧАСТО Я…

 

• Розробляю тематичні блоки, які охоплюють питання багатоманітності та відмінностей між людьми?

• Готую навчальні матеріали, в яких відображені відмінності між людьми?

• Забезпечую усім дітям рівний доступ до навчальних матеріалів і ресурсів?

• Забезпечую усім дітям рівні можливості демонструвати свої знання та висловлювати свої ідеї?

• Сприяю, щоб діти відчували емпатію до дітей / дорослих – представників соціально вразливих груп?

Що ще я роблю? __________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Забезпечую дітям можливості, які потребують розмірковування над різними етичними питаннями та конфліктами з різних точок зору?

• Втручаюся, коли бачу, що діти вилучають когось зі спільної діяльності?

• Планую види діяльності, які допомагають дітям розвивати повагу до різних ідей, сприяти обміну між ними, розвивати навички вирішення конфліктів?

Що ще я роблю? __________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Читаю й обговорюю різні матеріали, у тому числі праці людей, чия думка традиційно ігнорувалася?

• Розвиваю власні навички обстоювання прав людини?

• Пропагую принцип прийняття відмінностей і рівності у школі?

• Допомагаю батькам обстоювати рівні права та доступ до якісної освіти їхніх дітей?

Що ще я роблю? __________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Допомагаю дітям розпізнавати дискримінацію та соціальне виключення і розуміти ці явища?

• Забезпечую дітям можливість захищати права інших?

Що ще я роблю? __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Джерело: Порадник для вчителя «Нова українська школа»