Інклюзивна чи спеціальна освіта. Що обрати?

 

Кожна дитина відповідно до здібностей, талантів, потреб є особливою. Сьогодні у закладах освіти, у тому числі у Святошинському районі, створюються умови, орієнтовані на індивідуальні особливості кожної дитини. Зокрема, для дітей з особливими освітніми потребами формується відповідне освітнє середовище, яке сприяє розвитку дітей.

Якщо у родині є діти з особливими освітніми потребами (далі дитина з ООП), у тому числі з інвалідністю, ̶ вони можуть здобувати освіту у спеціальних закладах (класах, групах) або у закладах для дітей загального розвитку, в інклюзивних класах, групах.

У чому ж полягають особливості спеціальної та інклюзивної освіти

Ключові засади

Спеціальна освіта

Інклюзивна освіта

Кількість дітей в класі/групі

До 12

Не більше 30 для шкіл та не більше 15 для дошкільних закладів. З них дітей з ООП  ̶  не більше 3 осіб

Нозологія (вид порушення фізичного, розумового, психічного розвитку)

Всі діти з однією нозологією

Діти з ООП можуть мати різні нозології

Корекційно-розвиткова допомога (це комплексна система заходів супроводження дитини з ООП у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень)

Години корекції входять до навчальних програм. Здійснюються, в  основному, в першу половину дня відповідними фахівцями, які входять до штату закладу освіти і мають спеціальну освіту

У школах здійснюється здебільшого в позаурочний час. Кількість корекційних годин на тиждень від 3 до 8. Фахівці залучаються або зі штату працівників школи, або з інших організацій за трудовою угодою

Супровід дитини

Штатної одиниці асистента вчителя/вихователя не передбачено

Передбачено 0,5 ставки асистента вчителя (12,5 годин на тиждень незалежно від кількості дітей з ООП у класі) та 1,0 ставка асистента вихователя для дошкільних закладів (36 годин на тиждень незалежно від кількості дітей з ООП у групі).

За бажанням батьків до супроводу дитини з ООП впродовж дня можуть бути залучені самі батьки, особи, уповноважені ними,  волонтери та працівники соціальних служб

Освіта педагогічних працівників

Педагоги, які беруть участь в освітньому процесі у спеціальному класі (школі), мають відповідну спеціальну освіту. Для вихователів спеціальних груп (спеціальних закладів дошкільної освіти) обов’язковість спеціальної освіти не передбачено

Спеціальна освіта для педагогів, які залучені до освітнього процесу, не передбачена

Оплата за харчування

Здійснюється за державні кошти упродовж всього періоду перебування дитини в закладі освіти

Для учнів з ООП, які навчаються в 5-11 класах, харчування здійснюється за державні кошти упродовж всього періоду перебування дитини в школі. (Всі учні 1-4 класів харчуються одноразово за бюджетні кошти)

Оплата за харчування дітей з ООП у дошкільному закладі залежить від типу закладу, статусу дитини (наявності інвалідності), соціального статусу дитини, сім’ї

Умови зарахування

Зарахування дітей з ООП до спеціальних закладів (класів) здійснюється за заявою батьків. Окрім обов’язкового пакету документів додатково подаються документи:

-               направлення Департаменту освіти і науки, молоді та спорту;

-               витяг з протоколу засідання міської психолого-медико-педагогічної консультації (далі ПМПК);

-               індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда (для дитини з інвалідністю)

До спеціальних груп закладів дошкільної освіти подається вище зазначений пакет документів, однак направлення районного управління освіти і витяг з протоколу засідання районної ПМПК

Зарахування дітей з ООП до інклюзивних класів/груп здійснюється на підставі заяви батьків. Окрім обов’язкового пакету документів додатково подається витяг з протоколу засідання ПМПК (міської ̶ для шкіл та районної або міської  ̶ для закладів дошкільної освіти)

 

 

Заклади освіти Святошинського району, орієнтуючись на потреби дітей та освітні запити батьків, готові впроваджувати інклюзивну освітню модель та додатково відкривати спеціальні класи/групи. Станом на 28 лютого 2018 року у Святошино функціонують 5 закладів дошкільної освіти (10 інклюзивних груп), у яких здобуває дошкільну освіту 21 дитина з ООП; 9 закладів загальної середньої освіти (19 інклюзивних класів), у яких навчається 25 дітей з ООП.

Уряд підтримує розвиток інклюзивної освіти та потреби кожної окремої дитини, про що свідчить факт надання субвенції з державного бюджету. Так, на підтримку спеціальної та інклюзивної освіти було виділено 2 млн 911 тис. грн. у 2017 році. За рахунок субвенції здійснюється оплата праці фахівців, які надають корекційно-розвиткову допомогу, та придбання спеціальних засобів корекції.

Інклюзивна освіта не є «викликом сьогодення», адже це освіта для кожної дитини та підтримка особливостей кожної людини. Тож Святошинська педагогічна родина пишається надбаннями з інклюзивної освіти і готова до співпраці задля розвитку дітей та підтримки громади.

 

Головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти РУОМС -

В. Бобир

Методист науково-методичного центру - О. Іванюк