Наказ РУОМС "Про забезпечення виконання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту в закладах освіти Святошинського району в 2019 році"

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

28.01.2019                                                                                                       № 37

 

Про забезпечення виконання вимог

охорони праці, безпеки життєдіяльності,

цивільного захисту в закладах освіти

Святошинського району в 2019 році

 

 

На виконання законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Кодексу цивільного захисту України (02.10.2012 № 5403-VI), Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016  № 974, вимог Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669, Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в освітніх закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 07.10.2013 № 1365, з метою забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці та перебування учасників освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Головному спеціалісту соціального та матеріально-технічного забезпечення Васильченко Л.Є.:

1.2.    Розробити та затвердити План основних заходів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту в закладах освіти району на 2019 рік (додаток 1).

1.2. Здійснювати керівництво і контроль за організацією роботи з питань виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки в закладах освіти.

Протягом 2019 року

2.     Директорам дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти:

2.1. Забезпечити виконання вимог чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти.

2.2.  Розробити план основних організаційно-технічних заходів щодо поліпшення стану охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки в закладах освіти на 2019 рік.

2.3.  Здійснювати систематичний внутрішній аудит охорони праці, безпеки життєдіяльності у питаннях якості організації, проектування та діагностування створення безпечних умов праці та навчання в освітніх закладах.

3.     Координацію за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста соціального та матеріально-технічного забезпечення Васильченко Л.Є., начальника групи централізованого господарського забезпечення закладів і установ освіти Лінчука В.І. та директорів закладів освіти району.

4.     Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Коваленко І.І.

 

 

Начальник                                                                      Юрій ДУБОВЕЦЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом  управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

від «28» січня 2019 № 37

 

ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ

з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту

в закладах освіти Святошинського району на 2019 рік

№ з/п

Назва заходу

Терміни

виконання

Виконавці

Примітка

1

Забезпечити керівництво і контроль за виконанням вимог чинного законодавства з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту в закладах освіти та відповідних приписів органів державного нагляду

Постійно,

протягом

2019 р.

Управління освіти, молоді та спорту, директори закладів освіти

Відповідно до вимог ст. 13 р. ІІІ,

ст. 34, 35 р. VІ, ст. 44 р. VІІІ Закону України «Про охорону праці»;

ст. 153, 160 гл. XІ Кодексу законів про працю України;

пп.1, 4 п. 2 р. ІІІ, пп. 1, 8 п. 1 р. ІV Положення про організацію роботи з охорони праці  та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (наказ МОН України від 26.12.2017 № 1669)

2

Розробити та затвердити план поетапного усунення порушень вимог законодавства  у сфері охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту  в закладах освіти згідно з вимогами актів перевірок та приписів

До

15.02.2019

Управління освіти, молоді та спорту, директори закладів освіти

Відповідно до вимог чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту.

3

Здійснити відповідно до чинних нормативно-правових актів заміри опору ізоляції електроустановок і електропроводки, заземлювальних пристроїв у закладах освіти

До

15. 08.2019

Управління освіти, молоді та спорту

Відповідно до вимог ст.13 р. ІІІ Закону України «Про охорону праці»;

п. 1, п. 9 р. V Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України (наказ МОН України від 15.08.2016 № 974)

4

Перевірити наявність та стан протипожежних засобів з метою забезпечення дотримання норм протипожежної безпеки у будівлях і спорудах закладів освіти

До

15. 02.2019

Управління освіти, молоді та спорту, директори закладів освіти

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України (02.10.2012 № 5403-VI);

п. 1 ст. 13 р. ІІІ Закону України «Про охорону праці»;

п. 2 р. ІІ, п. 12, п. 17 р. ІІІ, п.  8, п. 9, п. 10, п. 11 р. VІ Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України (наказ МОН України від 15.08.2016 № 974);
пп. 19 п. 2 р. ІІІ, пп. 5, 6 п. 1 р. ІV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (наказ МОН України від 26.12.2017 № 1669)


5

Провести перевірку спортивного та ігрового обладнання у спортивних залах, на спортивних та ігрових майданчиках на відповідність вимогам  безпеки та оформити акти-дозволи на функціонування

Березень, серпень

2019 р.

Директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

Відповідно до вимог пп. 5, 7 ст.13
р. ІІІ Закону України «Про охорону праці»;

пп. 14 п. 2 р. ІІІ Положення про організацію роботи з охорони праці  та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (наказ МОН України від 26.12.2017 №1669)

6

Призначити наказами посадових осіб, відповідальних за протипожежний стан, електробезпеку в усіх структурних підрозділах закладів освіти

До

01.02.2019

Управління освіти, молоді та спорту, директори закладів освіти

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України (02.10.2012 № 5403-VI); п. 1ст. 13 р. ІІІ Закону України «Про охорону праці»;

пп.1. п.1 р. ІІ Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України (наказ МОН України від 15.08.2016 № 974)

7

Забезпечити кожне приміщення закладу освіти табличкою з вказівкою прізвища відповідальної особи за протипожежну безпеку, номер телефону найближчої пожежної частини, інструкцією з пожежної безпеки (для сторожів передбачити два варіанти дій: у денний та нічний час)

До

15. 02.2019

Директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України (02.10.2012 № 5403-VI), п. 2, п. 3 р. ІІ, п. 8 р. ІІІ Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України (наказ МОН України від 15.08.2016 № 974)

8

Перевірити наявність вказівних знаків безпеки у коридорах, вестибюлях, холах, на сходових клітках, дверях евакуаційних виходів тощо закладів освіти

До

15. 02.2019

Директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України (02.10.2012 № 5403-VI); Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України (наказ МОН України від 15.08.2016 № 974)

9

Заборонити паління у приміщеннях і на територіях закладів освіти, оформити наказом та розмістити на інформаційному стенді з ознайомленням усього особового складу закладу освіти

Постійно

Управління освіти, молоді та спорту, директори закладів освіти

Відповідно до вимог п. 5 р. ІІІ Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України (наказ МОН України від 15.08.2016 № 974)

10

Забезпечити поновлення матеріалів в інформаційно-довідкових куточках з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту й розташувати їх у доцільних місцях об’єкта освіти

Протягом року

Директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

Відповідно до вимог пп. 10 п. 1 р. ІV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (наказ МОН України від 26.12.2017                 № 1669)

11

Поновити та затвердити плани евакуації, порядок оповіщення людей, що встановлює обов’язки та дії працівників закладів і установ освіти на випадок виникнення пожежі

До

15.02.2019

Управління освіти, молоді та спорту, директори закладів освіти

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України (02.10.2012 № 5403-VI); пп. 2 п. 1, п. 2, п. 9 р. ІІ Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України (наказ МОН України від 15.08.2016 № 974)

12

Розробити та здійснювати заходи щодо дотримання Правил пожежної безпеки, вимог електробезпеки, правил безпечного перебування учасників освітнього процесу в закладах освіти під час проведення масових заходів

До

15.02.2019

 

Постійно

 

Управління освіти, молоді та спорту, директори закладів освіти

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України (02.10.2012 № 5403-VI);

Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України (наказ МОН України від 15.08.2016 № 974)

13

Перевірити стан шляхів евакуації (коридори, сходові клітки, тамбури, фойє, холи, вестибюлі, запасні виходи тощо),  наявність позначення евакуаційного виходу.

Не допускати захаращення та використання не за призначенням

До

15.02.2019

 

Постійно

 

Директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України (02.10.2012 № 5403-VI); п. 4. р. ІІ, п. 9, п. 10,  пп. 7, 8, 9 п.14 р. ІІІ Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України (наказ МОН України від 15.08.2016 № 974)

14

Перевірити стан підвальних і цокольних поверхів.

Не допускати розміщення та зберігання легкозаймистих горючих рідин й матеріалів, вибухо-пожежонебезпечних предметів тощо

До

11.02.2019

 

Постійно

 

Директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України (02.10.2012 № 5403-VI); Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України (наказ МОН України від 15.08.2016 № 974)

15

Здійснити аудит функціонування системи управління охороною праці (СУОП) в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

Жовтень-листопад

2019

Управління освіти, молоді та спорту

Відповідно до вимог ст. 13, 14 р. ІІІ,

ст. 44 р. VІІІ Закону України «Про охорону праці»;

пп. 1, 10, 16 п. 2 р. ІІІ Положення про організацію роботи з охорони праці  та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти(наказ МОН України від 26.12.2017 № 1669)

16

Здійснити аудит з питань дотримання вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці під час проведення новорічних і різдвяних свят у закладах освіти району в зимовий канікулярний період

Грудень-січень

2019

Управління освіти, молоді та спорту

Відповідно до вимог ст.13, 14  р. ІІІ,

ст. 44 р. VІІІ Закону України «Про охорону праці»;

пп. 1, 4, 10, 16 п. 2 р. ІІІ  Положення про організацію роботи з охорони праці  та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти(наказ МОН України від 26.12.2017 № 1669)

17

Вивчити питання стану виконання нормативно-правових актів, що регламентують питання безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, медичного обслуговування в закладах освіти

Квітень-травень

2019

Управління освіти, молоді та спорту

Відповідно до вимог ст.13, 14, 17   р. ІІІ, ст. 44 р. VІІІ Закону України «Про охорону праці»;

пп. 1, 4, 10, 16  п. 2 р. ІІІ  Положення про організацію роботи з охорони праці  та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти(наказ МОН України від 26.12.2017 № 1669)

18

Проводити семінари-наради з питань виконання вимог чинного законодавства з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, медико-педагогічного контролю в закладах освіти

Щоквартально

 

Управління освіти, молоді та спорту, відділ з питань надзвичайних ситуацій Святошинської РДА, Навчально-методичний центр ЦЗ та БЖ міста Києва

Відповідно до вимог ст.13, 14, 17   р. ІІІ, ст. 44 р. VІІІ Закону України «Про охорону праці»;

Кодексу цивільного захисту України;

пп.1, 4, 10, 16 п. 2 р. ІІІ  Положення про організацію роботи з охорони праці  та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти(наказ МОН України від 26.12.2017 № 1669)

19

Забезпечити функціонування системи управління охороною праці в закладах освіти

Протягом року

Управління освіти, молоді та спорту, директори закладів освіти

Відповідно до вимог ст.13, 15 р. ІІІ Закону України «Про охорону праці»; пп. 2, 3, 4 п. 2 р. ІІІ Положення про організацію роботи з охорони праці  та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти(наказ МОН України від 26.12.2017 № 1669)

20

Організовувати проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, за їх підсумками вживати заходів з   усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів

Відповідно

до графіку

Управління освіти, молоді та спорту, директори закладів освіти

Відповідно до вимог пп.7 ст.13 р. ІІІ Закону України «Про охорону праці»; пп.18 п. 2 р. ІІІ Положення про організацію роботи з охорони праці  та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти(наказ МОН України від 26.12.2017 № 1669)

21

Аналізувати стан травматизму, охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладах освіти з розглядом питань на нарадах різних рівнів

Щоквартально,

до 05 числа,

що настає за звітнім періодом

Управління освіти, молоді та спорту, директори закладів освіти

Відповідно до вимог ст. 22, 23 р. ІІІ Закону України «Про охорону праці»;

пп. 20 п. 2 р. ІІІ, пп. 9, 10  п. 1  р. ІV Положення про організацію роботи з охорони праці  та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти(наказ МОН України від 26.12.2017 № 1669)

22

Проводити навчання працівників закладів освіти з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, електро- та пожежної безпеки,  цивільного захисту

Протягом

року

відповідно до затвердженого графіку

Управління освіти, молоді та спорту, директори закладів освіти

Відповідно до вимог наказу МОН України зі змінами від 22.11.2017 №1514 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління МОН України»;

пп. 7, 10  п. 2  р. ІІІ Положення про організацію роботи з охорони праці  та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти(наказ МОН України від 26.12.2017 № 1669);

р. ІХ Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України (наказ МОН України від 15.08.2016 № 974)

23

Здійснювати контроль за дотриманням установленого протипожежного режиму учасниками освітнього процесу, вживати заходів щодо попередження пожежної безпеки і усунення недоліків, що спричиняють пожежну небезпеку

Постійно

протягом

року

 

Управління освіти, молоді та спорту, директори закладів освіти

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України (02.10.2012 № 5403-VI); п. 4. р. ІІ Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України (наказ МОН України від 15.08.2016 № 974)

24

Здійснювати технічне обстеження спортивних споруд, майданчиків, обладнання з метою визначення надійності і стійкості конструкцій згідно з вимогами безпеки, оформлювати актами

Щоквартально

 

Директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України (02.10.2012 № 5403-VI);

Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України від 01.06.2010                      № 521);

Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України (наказ МОН України від 15.08.2016 № 974)

25

Здійснювати практичні заняття щодо відпрацювання планів евакуації всього особового складу закладів освіти, з відміткою у встановленому журналі контролю

Квітень-травень, вересень, грудень

2019 р.

Управління освіти, молоді та спорту, директори закладів освіти

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України (02.10.2012 № 5403-VI); пп. 3 п. 1 р. ІІ, пп. 1-5 р. VІІ Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України (наказ МОН України від 15.08.2016 № 974)

26

Здійснювати триступеневий оперативний (адміністративно-громадський) контроль у закладі освіти за станом умов праці і безпеки на робочих місцях, виконання всіма працівниками вимог стандартів безпеки праці, правил, норм, інструкцій з охорони праці, з внесенням результатів контролю у журнал встановленого зразка

Постійно,

протягом

року

 

 

Директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

Відповідно до вимог ст. 41 р.VІІ Закону України «Про охорону праці»;

пп. 13 п. 1 р. ІV Положення про організацію роботи з охорони праці  та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти(наказ МОН України від 26.12.2017 № 1669)

27

Забезпечити умови для проходження профілактичних медичних оглядів дітьми та працівниками  закладів освіти

Постійно,

протягом

року

 

Управління освіти, молоді та спорту, директори закладів освіти

Відповідно до вимог п. 3 ст. 14, 17
р. ІІІ Закону України «Про охорону праці»;

пп. 19 п. 1 р. ІV Положення про організацію роботи з охорони праці  та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти(наказ МОН України від 26.12.2017 № 1669)

28

Проводити необхідні інструктажі та бесіди з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки серед учасників освітнього процесу

Протягом

року

Управління освіти, молоді та спорту, директори закладів освіти

Відповідно до вимог пп. 16 п. 2 р. ІІІ,  пп.10, 11 п. 1 р. ІV Положення про організацію роботи з охорони праці  та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти(наказ МОН України від 26.12.2017 № 1669)

29

Організовувати роботу щодо розробляння та перегляду інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, посадових інструкцій працівників з обов'язковим блоком з питань охорони праці

За потребою

Директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

Відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці (наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9);

пп. 4, 12 п. 1 р. ІV Положення про організацію роботи з охорони праці  та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти(наказ МОН України від 26.12.2017 № 1669)

30

Забезпечити надання пільг особам, які працюють у шкідливих і небезпечних умовах, забезпечити спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту

Протягом року

Управління освіти, молоді та спорту, директори закладів освіти

Відповідно до вимог пп. 9 п. 2 р. ІІІ,

пп. 14 п. 1 р. ІV Положення про організацію роботи з охорони праці  та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти(наказ МОН України від 26.12.2017 № 1669)

31

Впроваджувати інтерактивні форми організації роботи з питань безпеки життєдіяльності на основі здоров’язбережувальних технологій та життєвих компетенцій, з обов’язковим залученням батьківської громадськості

Постійно,

протягом

року

 

Управління освіти, молоді та спорту, науково-методичний центр,  директори закладів освіти

Відповідно до вимог чинних галузевих нормативно-правових документів

32

Виносити на зустрічі з батьківською громадою розгляд питань щодо дотримання правил безпечного поводження в побуті, з урахуванням питань забезпечення протипожежної безпеки та правильних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру

Постійно,

протягом

року

 

Керівники закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

Відповідно до вимог чинних галузевих нормативно-правових документів

 

 

 

Головний спеціаліст відділу соціального та

матеріально-технічного забезпечення                                                                               Лариса ВАСИЛЬЧЕНКО