Лист РУОМС "№ 107-37-590 від 28.02.2019"

№  107-37-590  від 28.02.2019

 

 

 

 

 

 

Керівникам закладів освіти

Шановні керівники!

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації відповідно до листа Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 25.02.2019 № 063-369 про виконання вимог чинного законодавства у зв’язку із прийняттям Закону України від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», зокрема вказаним нормативно-правовим актом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про освіту», які направлені на удосконалення відносин у сфері протидії булінгу (цькуванню).

Міністерством освіти і науки України надано рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм вищезазначеного Закону України (лист МОН 1/11-881 від 29.01.2019).

Звертаємо увагу на необхідність доведення до відома і безумовного виконання вимог чинного законодавства всіх працівників закладів освіти у зв’язку із прийняттям Закону.

Враховуючи вищезазначене рекомендуємо:

-         провести наради з педагогічними працівниками закладів освіти, довести до відома вимоги чинного законодавства та рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»;

-         провести аналіз ситуації в закладі освіти, організувати належні заходи, направлені на створення безпечного освітнього середовища, розробити правила поведінки, алгоритм дій, забезпечити розгляд заяв про випадки булінгу (цькування) відповідно до вимог чинного законодавства та вживати заходи реагування;

-         довести до відома здобувачів освіти, педагогічних працівників, батьків та інших учасників освітнього процесу щодо їх обов’язку повідомляти керівника закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

-         забезпечити оприлюднення на веб-сайтах, дошках оголошень: правила поведінки здобувачів освіти; план заходів закладу освіти, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню); процедуру подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти (форма зави, примірний зміст, терміни та процедуру розгляду відповідно до законодавства тощо); порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

-         включити до посадових інструкцій педагогічних працівників обов’язки щодо проведення роботи, спрямованої на запобігання та протидію булінгу;

-         налагодити роботу психологічної служби закладу освіти, зокрема в частині підвищення кваліфікації практичного психолога, соціального педагога та формування вмінь і навичок щодо виявлення, протидії та попередження булінгу (цькування);

-         запровадити консультаційні години у практичного психолога і соціального педагога;

-         оприлюднити на веб-сайті та інформаційних стендах закладу освіти телефони довіри, зокрема:

Дитяча лінія 116 111 або 0 80 500 225 (з 12.00 до 16.00);

Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000;

Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500335;

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;

Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;

Національна поліція України 102;

-         проводити моніторинг безпечності та комфортності закладу освіти та освітнього середовища шляхом опитування, анкетування та вжиття відповідних заходів реагування.

Наголошуємо, що булінг (цькування)-діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої та неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути, чи була заподіяна школа психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

-         систематичність (повторюваність) діяння;

-         наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігач (за наявності);

-         дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України, посилання на онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти»  розміщено на веб-сайті  Департаменту за посиланням: https://don.kyivcity.gov.ua/content/protydiya-bulingu.html .

 

 

 

З повагою

Начальник                                                                                            Ю. ДУБОВЕЦЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Пучкова  274 24 41