Наказ РУОМС "Про організацію дослідно- експериментальної роботи в закладах загальної середньої освіти в 2018-2019 н. р."

 

 

 

Від 22.01.2019                                    № 25

 

 

 

 

 

 

Про організацію дослідно-

експериментальної роботи

в закладах загальної середньої

освіти в 2018-2019 н. р.

 

Відповідно  до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.01.2019

№ 27 «Про розширення бази проведення експерименту всеукраїнського рівня

на базі закладів загальної середньої освіти на 2017-2022 роки», наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 № 1025 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» на базі загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2022 роки», Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за № 946/5167 (у редакції наказу  Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 994,  зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 22.09.2017 за № 1171/31039) та з метою практичної реалізації Концепції Нової української школи в закладах освіти  Святошинського району

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Директорам закладів освіти:

1.1.         ЗЗСО № 35 (Зорін В. В.), ЗЗСО № 230 (Завадська С. В.), СШДС «Лісова казка» (Пліш І. В.) продовжити впровадження експериментальної педагогічної програми «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» у освітній процес  відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України (додаток 1).

1.2.         Здійснювати впровадження експериментальної педагогічної програми відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за № 946/5167, (у редакції  наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 994,  зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 22.09.2017 за № 1171/31039),  Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (у редакції наказу МОН України від 23.11.2009 № 1054).

Постійно

2. Директору районного науково-методичного центру (Ільюк О.Є.):

2.1.         Надавати допомогу у забезпеченні необхідних умов для проведення всеукраїнського експерименту педагогічним колективам закладів загальної середньої освіти ЗЗСО № 35, ЗЗСО № 230, СШДС «Лісова казка».

Постійно

2.2.         Забезпечити методичний супровід упровадження експериментальної програми «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти».

Постійно

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора районного науково-методичного центру Ільюка О.Є.

 

 

Начальник                                                                                      Юрій  ДУБОВЕЦЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до наказу РУОМС

від  22.01.2019  № 25

 

Заклади освіти, які впроваджують експериментальну програму

в освітній процес

 

№ з/п

Назва експерименталь

ної програми

Науковий керівник

ЗЗСО

Відпові

дальний керівник

Тер

мін реалі

зації

Наказ МОНУ

Всеукраїнський рівень

1.

Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти

Хобзей П.К., перший заст. Міністра освіти і науки, к. ф-м. наук;

Завалевсь

кий Ю. І., перший заст. директора ДНУ «ІМЗО»,  доктор педагогічних наук, професор

ЗЗСО № 35

Зорін В.В.

2017-2022 роки

Наказ МОНУ № 1028

від 13.07.

2017 року

Наказ МОНУ № 27

від 11.01.

2019.

2.

Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти

Хобзей П.К., перший заст. Міністра освіти і науки, к. ф-м. наук;

Завалевсь

кий Ю. І., перший заст.  директора ДНУ «ІМЗО», д.п.н.

ЗЗСО № 230

Завадська С.В.

2017-2022 роки

Наказ МОНУ № 27

від 11.01.

2019.

3.

Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти

Хобзей П.К., перший заст. Міністра освіти і науки, к. ф-м. наук;

Завалевсь

кий Ю. І., перший заст. директора ДНУ «ІМЗО», д.п.н.

СШДС «Лісо

ва казка»

Пліш І.В.

2017-2022 роки

Наказ МОНУ № 27

від 11.01.

2019.

 

 

Директор  РНМЦ                                                                           Олег ІЛЬЮК