Наказ РУОМС "Про організацію відпочинку дітей - учнів закладів загальної середньої освіти Святошинського району м. Києва у таборах відпочинку з денним перебуванням дітей на базі закладів загальної середньої освіти у 2019 році"

№ 147 від 30.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про організацію відпочинку дітей - учнів

закладів загальної середньої освіти

Святошинського району м. Києва

у таборах відпочинку з денним перебуванням

дітей на базі закладів загальної середньої

освіти у 2019 році

 

Відповідною до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року № 627 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року», Міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки" затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року
№ 467/6518, рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", з урахуванням розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04 квітня 2019 року № 618 "Про організацію у 2019 році харчування учнів у комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва", протоколу №3 розширеного засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 травня 2019 року, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.05.2019 № 974 та наказу Департаменту освіти і науки від 27.05.2019 № 133, з метою належної організації і проведення відпочинку дітей - учнів закладів загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити кошторис вартості путівки на 2019 рік у дитячому таборі відпочинку з денним перебуванням на базі закладу освіти згідно з додатком 1.

2. Встановити, що відпочинок на безоплатній основі отримують діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; діти - сироти; діти, позбавленні батьківського піклування; діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах; учні їз числа дітей з інвалідністю; діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям"; учні із числа дітей із сімей учасників антитерористичної операції, осіб, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України; діти із сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції; учні із числа дітей киян - Героїв Небесної Сотні.

3. Головному спеціалісту з питань виховної роботи О. В. Пучковій:

3.1. Спільно з районними органами виконавчої влади та іншими державними установами провести відповідну організаційну роботу щодо своєчасної підготовки й проведення відпочинку дітей влітку 2019 року, створення умов для зайнятості дітей з використанням бази закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

3.2. Забезпечити організацію мережі таборів відпочинку з денним перебуванням дітей на базі закладів загальної середньої освіти району та сприяти максимальному задоволенню потреб батьків у відпочинку дітей в таборах відпочинку з денним перебуванням дітей на базі закладів загальної середньої освіти згідно з додатком 2.

3.3. Розпочати роботу таборів відпочинку з денним перебуванням дітей на базі закладів загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва з 03 до 27 червня 2019 року.

3.4. Не допускати скорочення тривалості зміни менше ніж 18 днів.

3.5. Провести урочисте відкриття табірної зміни о 10:30 год. 03.06 2019 року на базах Центру творчості дітей та юнацтва (вул. Чистяківська,18) та Центру військово-патріотичного та спортивного виховання молоді "Десантник" (пр.
Л. Курбаса, 12-Г) для вихованців таборів відпочинку.

3.6. Забезпечити організацію змістовного дозвілля дітей влітку, роботи в таборах відпочинку об'єднань за інтересами, гуртків, клубів, студій тощо; відзначення державних та пам'ятних дат, проведення заходів з національно-патріотичного виховання, заходів з навчання правилам безпеки життєдіяльності та правилам дорожнього руху.

4. Начальникові відділу загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Л. М. Голованенко:

4.1. Здійснити організаційні заходи щодо забезпечення таборів відпочинку з денним перебуванням дітей на базі закладів освіти необхідними медикаментами та медичним супроводом.

4.2. Контролювати організацію харчування в таборах відпочинку з денним перебуванням дітей на базі закладів освіти.

5. Директорові районного науково-методичного центру О. Є. Ільюку:

5.1. Здійснити заходи щодо організації та організаційно-методичного супроводу літніх мовних таборів на базах закладів загальної середньої освіти району.

5.2.   Сприяти залученню студентів педагогічних вузів за напрямом підготовки викладачів іноземних мов, носіїв мови на волонтерських засадах та вчителів і викладачів іноземної мови до роботи у літніх мовних таборах.

5.3.  Забезпечити надання методичної допомоги педагогічним працівникам таборів відпочинку з питань організації виховної роботи та дозвілля дітей.

6. Головному бухгалтеру Т. К. Бондарчук:

6.1.  При надходженні коштів з міського бюджету, вчасно перераховувати їх на організацію та проведення відпочинку дітей у таборах відпочинку з денним перебуванням на базі закладів освіти.

6.2.  На період проведення відпочинку дітей розподілити обов’язки між працівниками бухгалтерії таким чином:

Відповідальний за складання розрахунку витрат, кошторису таборів відпочинку – керівник економічної групи М. В. Жукова;

Відповідальний за ведення бухгалтерської звітності – заступник головного бухгалтера С.О. Кришевич.

7. Директорам ЗЗСО № 96 (Л. В. Жук), ЗЗСО № 140 (О. Є. Семенюк), ЗЗСО
№ 162 (Н. В. Марченко), ЗЗСО № 196 (О. В. Мендель), ЗЗСО № 205
(І. М. Марієвська), ЗЗСО № 223 (І. М. Олійник), ЗЗСО № 230 (С. В. Завадська), ЗЗСО 253 (І. С. Пізняхівська):

7.1.  Призначити керівником табору особу із числа заступників керівника закладу.

7.2.  Провести підбір досвідчених вихователів із складу педагогічних працівників закладів освіти.

7.3.  Забезпечити проведення з педагогічними і технічними працівниками вступного та первинного інструктажу з охорони праці; вступного та первинного інструктажу з безпеки життєдіяльності з дітьми з обов’язковою реєстрацією у відповідних журналах.

7.4. Активізувати роботу педагогічних колективів навчальних закладів з організації змістовного дозвілля дітей під час канікул, розробити конкретні плани роботи з дітьми на літні канікули та забезпечити їх виконання.

7.5.  Спрямувати виховну роботу з дітьми на розвиток духовності, національної свідомості та патріотизму, відродження національних обрядів та звичаїв.

7.6. Забезпечити в дитячих закладах відпочинку проведення для дітей регулярних занять з фізичної культури і спорту, сприяти пропаганді здорового способу життя.

7.7.  Організувати у таборах відпочинку з денним перебуванням на базі закладів освіти еколого-натуралістичні і природоохоронні, науково-технічні, культурно-масові та фізкультурно-спортивні заходи, творчі конкурси, навчання дітей основ народної творчості і ремесел, відвідування дітьми театрів, музеїв, виставок, інших закладів культури і мистецтва.

7.8.  Покласти персональну відповідальність на керівників та працівників таборів відпочинку з денним перебуванням дітей на базі закладів освіти за охорону життя і здоров’я дітей і підлітків, дотримання в закладах відпочинку санітарних, протипожежних правил, правил порядку проведення екскурсій, походів і купання у водоймах та басейні, правил перевезення дітей автомобільними та іншими видами транспорту.

7.9.  Організувати широку роз’яснювальну роботу серед дітей та підлітків про суворе дотримання правил поведінки на воді, поводження з легкозаймистими та вибухонебезпечними речовинами.

7.10. Персональну відповідальність за організацію відпочинку покласти на керівників закладів освіти.

8. Директорам Центру творчості дітей та юнацтва (С. Д. Росляковій), Центру військово-патріотичного та спортивного виховання «Десантник»
(І. А. Лук’янчуку):

8.1.  Організувати та провести урочисте відкриття табірної зміни о 10.30 год 03.06.2019 на базі ЦТДЮ (вул. Чистяківська, 18) та на базі ЦВПСВМ «Десантник» (пр. Л. Курбаса, 12-г) для вихованців таборів відпочинку.

8.2.  Забезпечити під час проведення заходів дотримання правил безпеки.

9. Директорам ЦПР (Н. І. Савенко), ЦТДЮ (С. Д. Росляковій), ЦТКУМ (О. С. Рахубі) організувати та забезпечити роботу гуртків для організації змістовного дозвілля дітей у таборах відпочинку з денним перебуванням дітей на базі закладів освіти.

10. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника відділу загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Л. М. Голованенко, головного спеціаліста О. В. Пучкову, директора РНМЦ О. Є. Ільюка, головного бухгалтера Т. К. Бондарчук.

 

 

 

 

Начальник                                                                                 Юрій ДУБОВЕЦЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

До наказу РУОМС

Від_____№______

 

 

КОШТОРИС

вартості путівки на 2019 рік в таборі відпочинку

з денним перебуванням дітей на базі закладів освіти району

 

Витрати

Вартість в день (грн.)

Загальна вартість путівки на 18 днів (грн.)

Харчування

46,78

842,04

Господарські витрати

3,27

58,86

Культурно-виховні заходи

4,36

78,48

Всього:

54,41

979,38

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу                                                           Людмила ГОЛОВАНЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до   наказу    РУОМС

від _________№ ____

 

 

Дислокація

таборів відпочинку з денним перебуванням дітей на базах закладів загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва

03.06. - 27.06.2019

 

№ п/п

ЗЗСО

ПІП начальника табору

Адреса і телефон

№ ЗЗСО 96

Бородіна Ольга Володимирівна

409-19-43

067 411 43 07

м. Київ,

вул. Огарьова, буд. 2,

тел./факс: 424-13-33,

424-12-25

ЗЗСО № 140

Нечай Світлана Степанівна

тел. 067 420 96 62

м. Київ, вул. Львівська, 47/8

тел. 402 14 32

ЗЗСО № 162

Андрущенко Ольга Іванівна

тел. 067 270 77 56

м.Київ, вул. Рахманінова, 47

тел. 096 321 32 28

ЗЗСО № 196

Чернявська Олександра Вікторівна

тел. 093 147 54 48

м. Київ, вул. Зодчих, 22

тел. 402 20 44

ЗЗСО № 205

Котлярова Марина Володимирівна

тел. 099 211 30 28

Проспект

Леся Курбаса, 10-Д

тел. 405-01-11

ЗЗСО № 223

Михайленко Римма Миколаївна

тел. 067 934 43 89

м. Київ, вул. Жолудєва, 6 Г

тел. 402 34 05

ЗЗСО № 230

Герасимчук Надія Олександрівна

тел. 097-357-40-20

Вул. Ген.Наумова

№35-Б,

тел. 4248249

ЗЗСО № 253

Штодіна Ірина Борисівна

тел. 096 335 75 36

м. Київ, вул.Жмеринська, 34

тел. 402 67 69

Начальник відділу                                                           Людмила ГОЛОВАНЕНКО