Наказ РУОМС " Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва у 2020 році"

Від 20.02.2020 № 08-Г

 

 

Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва у 2020 році

 

 

На виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 року № 367 (далі – Порядок), наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 03 жовтня 2017 року № 930 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти», наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 05 лютого 2020  року № 21 та з метою організованого прийому дітей до перших класів,

 

Н А К А З У Ю:

 

  1. Розпочати прийом заяв до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва з 03 квітня 2020 року.

2. Головному бухгалтеру Бондарчук Т. К. , директору районного науково – методичного центру Ільюку О. Є, провідному спеціалісту групи ЦГОЗО Сілаєвій Н.І.:

 

2.1.        провести, за необхідності, капітальні та поточні ремонти приміщень для розміщення в них 1-х класів;

2.2.        забезпечити кабінети 1-х класів необхідними дидактичними матеріалами; засобами навчання; сучасними меблями, у тому числі партами;  інтерактивним та комп’ютерним обладнанням, копіювальною технікою тощо відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України;

2.3.        створити умови безперешкодного доступу до закладів загальної середньої освіти, в яких функціонуватимуть інклюзивні та спеціальні класи.

 

3.Головному спеціалісту Прокопюк В. О.

 

3.1.         надати до Департаменту освіти і науки інформацію щодо:

3.1.1.  прогнозованої кількості 1-х класів та в них учнів у розрізі закладів загальної середньої освіти району до 10 березня 2020 року;

3.1.2.  кількості заяв для вступу до 1-х класів у розрізі закладів загальної середньої освіти в терміни: 15 та 29 травня 2020 року;

3.1.3.   кількості 1-х класів, зарахованих до них учнів у розрізі закладів  загальної середньої освіти району до 16 червня 2020 року;

3.1.4.  прийнятих рішень про забезпечення дітей місцями у закладах загальної середньої освіти у відповідності до закріпленої території обслуговування до  10 березня 2020 року.

 

4.Директорам закладів загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва:

 

4.1.         провести інформування громадськості та батьків майбутніх першокласників про:

4.1.1.   порядок прийому дітей до 1-х класів;

4.1.2.  територію обслуговування, що закріплена за закладом загальної середньої освіти;

4.1.3.  перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти;

4.1.4.   прогнозовану кількість 1-х класів;

4.1.5.розмістити до 3 березня 2020 року інформацію, щодо умов прийому учнів до перших класів  , на веб-сайті та інформаційному стенді закладу загальної середньої освіти;

4.1.6.  забезпечити своєчасне інформування управління освіти відповідно до         підпунктів 3.1.1. - 3.1.3. пункту 3.1. цього наказу.

4.1.7.  забезпечити з 3 квітня 2020 року прийом документів для зарахування дітей до 1-х класів ;

4.1.8.  вжити заходів, передбачених пунктом 5 підрозділу 1 розділу ІІ Порядку, щодо зарахування за заявами батьків до 1-х класів усіх дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітей працівників цього закладу освіти.

4.1.9.  не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до навчання в школі тощо;

4.1.10.   при обранні освітніх програм забезпечити виконання статті 53 Конституції України (офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 04.03.2004 N 5-рп/2004).

4.1.11.   у разі потреби, прийняти управлінські рішення щодо відкриття додаткового класу, внесення змін до організації освітнього процесу, вивільнення приміщень від орендарів тощо та інформувати про це управління освіти.

5. Директору районного науково – методичного центру Ільюку О. Є, розмістити цей наказ на веб-сайті управління  освіти до 25.02.2020.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу з питань загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Голованенко Л. М. і керівників закладів загальної середньої освіти.

 

 

Виконуючий обов’язки начальника                                    Іванна КОВАЛЕНКО