Наказ РУОМС "Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва у 2020 році "

Від 28.05.2020 № 71

 

Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти

Святошинського району міста Києва у 2020 році

 

 

На виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанов Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,  спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 року № 367 (далі – Порядок), протоколу від 27.05.2020 № 32 засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про вжиття  заходів із послаблення протиепідемічних заходів на території міста Києва», наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 03 жовтня 2017 року № 930 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти», враховуючи наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 25.05.2020  № 83 «Про відновлення освітнього процесу у приміщеннях закладів освіти м. Києва та режим їх роботи після зняття карантинних обмежень», наказу Департаменту освіти і науки від 27.05.2020 № 86 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2020 році» та з метою організованого прийому дітей до перших класів

 

Н А К А З У Ю:

 

  1. Розпочати прийом заяв до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва з 01 червня 2020 року.

2. Головному бухгалтеру Бондарчук Т. К., директорові районного науково – методичного центру Ільюку О. Є, провідному спеціалісту групи ЦГОЗО Сілаєвій Н.І.:

 

2.1.        створити умови безперешкодного доступу до закладів загальної середньої освіти, в яких функціонуватимуть інклюзивні та спеціальні класи;

2.2.        забезпечити кабінети 1-х класів необхідними дидактичними матеріалами; засобами навчання; сучасними меблями, у тому числі партами;  інтерактивним та комп’ютерним обладнанням, копіювальною технікою тощо відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України;

2.3.        провести, за необхідності, капітальні та поточні ремонти приміщень для розміщення в них 1-х класів.

3. Головному спеціалісту Прокопюк В. О.:

 

3.1.         надати до Департаменту освіти і науки інформацію щодо:

3.1.1.  уточненої прогнозованої кількості 1-х класів та в них учнів у розрізі закладів загальної середньої освіти району до 01 червня 2020 року;

3.1.2.  кількості заяв для вступу до 1-х класів у розрізі закладів загальної середньої освіти в терміни: 15 червня та 01 липня 2020 року;

3.1.3.   кількості 1-х класів, зарахованих до них учнів у розрізі закладів  загальної середньої освіти району до 16 липня 2020 року;

3.1.4.  прийнятих рішень про забезпечення дітей місцями у закладах загальної середньої освіти у відповідності до закріпленої території обслуговування до 16 липня 2020 року.

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва:

 

4.1.         провести інформування громадськості та батьків майбутніх першокласників про:

4.1.1.   порядок прийому дітей до 1-х класів;

4.1.2.  територію обслуговування, що закріплена за закладом загальної середньої освіти;

4.1.3.  перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти;

4.1.4.   прогнозовану кількість 1-х класів;

4.1.5. розмістити до 1 червня 2020 року інформацію, щодо умов прийому учнів до перших класів, на веб-сайті та інформаційному стенді закладу загальної середньої освіти;

4.1.6.  забезпечити своєчасне інформування управління освіти відповідно до         підпунктів 3.1.1. - 3.1.3. пункту 3.1. цього наказу;

4.1.7.  забезпечити з 01 червня 2020 року до 01 липня 2020 (включно) прийом документів для зарахування дітей до 1-х класів;

4.1.8.  організувати належні санітарно-гігієнічні  та протиепідемічні умови прийому документів від батьків (осіб, які їх замінюють): здійснити прийом громадян за завчасно оприлюдненим на електронній сторінці закладу та на інформаційному стенді графіком; забезпечити варіанти безпечних локацій (у будівлі освіти, обравши велике за розміром приміщення, в якому наявні окремі вхід та вихід; на свіжому повітрі, використовуючи як подвір’я, внутрішній дворик закладу освіти, так і шкільний стадіон); дотримуватися правил соціального дистанціювання (для зручності – з відповідними розмітками), використовувати засоби індивідуального захисту (маску, рукавички), проводити термометрію, дезінфікуючі заходи, провітрювання приміщень тощо.

4.1.9.  вжити заходів, передбачених пунктом 5 підрозділу 1 розділу ІІ Порядку, щодо зарахування за заявами батьків до 1-х класів усіх дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітей працівників цього закладу освіти.

4.1.10.                  не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до навчання в школі тощо;

4.1.11.                  зарахувати не пізніше 02 липня 2020 року до закладу загальної середньої освіти дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу підтверджене; дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, що здобувають освіту в цьому закладі; дітей працівників цього закладу; випускників дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності) та інших дітей, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує кількість місць у перших класах;

4.1.12.                  оприлюднити не пізніше 03 липня 2020 року на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті закладу із дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

4.1.13.                  провести 09 липня 2020 року жеребкування на вільні місця відповідно до Порядку, якщо кількість бажаючих здобувати освіту в закладі перевищує кількість наявних місць у 1-х класах;

4.1.14.                  зарахувати 15 липня 2020 року на вільні місця дітей за результатами жеребкування за умови подання документів, передбачених підпунктом 3 пункту 3 глави 1 розділу II Порядку;

4.1.15.   при обранні освітніх програм забезпечити виконання статті 53 Конституції України (офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 04.03.2004 N 5-рп/2004).

4.1.16.   у разі потреби, прийняти управлінські рішення щодо відкриття додаткового класу, внесення змін до організації освітнього процесу, вивільнення приміщень від орендарів тощо та інформувати про це управління освіти.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу з питань загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Голованенко Л. М. та керівників закладів загальної середньої освіти.

 

 

Виконуючий обов’язки начальника                                    Іванна КОВАЛЕНКО